воскресенье, 21 ноября 2021 г.

Мана лойиха, модам хокимиятдасизлар ишга бошланглар!

Мана лойиха, модам хокимиятдасизлар ишга бошланглар!


Россия Имперяси Туркистонни босиб олгандан кейин, озиқ-овқат eтишмаслиги келиб чиқди.

Сабаб ва оқибатларни тахлил қилмасак мустақил Ўзбекистон ҳам худди шу муаммо гирдобига кириб кетади.


Россия ителосининг сиёсий тузум шакли ўзгариши мумкин, аммо мустамлакаларидаги бошқарув усули "-йўқсилликни назорат" га асосланади.

1880-1917 йилгача икки марта, ғалла йўқсиллиги келтириб чиқаришди.

Исёнлар чиқди, босқинчилар Туркистон халқини қатл қилди.

1917-50 йилларда суний очарчилик ташқил қилди ва 4 миллион Туркистонлик (3миллион қазоқ 1миллион бошқалар) оммавий ўлдирилди.

Буюк Имперя вас-васаси, Рус ва Хитойда "-халқларни очлик остидагина бошақариш" методига асосланмоқда.


1991 йилда мустақил бўлган Ўзбекистон бошқаруви рус ишғолчилиги меросини давом эттирмоқда.

Бошқарувда зехният инқилоби содир бўлсагина озиқ-овқат муаммоси хал қилиниди.


Биз Мирзиёев Хокимиятига, давлатчилик тамалларини ислох қил демоқдамиз.

Бугун , озиқ-овқат этишмовчилигининг тамал негизи қандай хал қилиш мумкинлигини тушунтирамиз.

Ўзбекистонда озиқ-овқатнинг энг қиммат тури гўшт махсулотларидир.


Ўзбекистонда гўшт нархини қандай тушириш мумкин ва ахолини этарли микдорда гўшт билан таминласа бўладими?

Ўзбекистон ахолиси ўсгани сабабли қўй ва мол гўштига талаб ортиб бормоқда.

Ахоли гўшт махсулотининг 80%ни қайта ишланмаган шаклини истемол қилмоқда.

Музлатиб узоқ вақт сақланидан, қайта ишланган гўштни ташқаридан олиб киришда чекловлар мавжуд.

Жонли хайвон олиб киришни ҳам Хукумат назорат қилмоқда.

Гўшт eтиштиришнинг ички бозор ва талабларини ислох қилиш керак.

Модам Мирзиёев кластерчиликни ислохат хисобламоқда,

биз хақиқий чорвачилик кластерини таклиф қилайлик.

Таклиф:

Кластер усулида хар бир туманда 4-5 eрда 50-60 гектар майдонда махсус мол ва қўй боқиш бокслари қурилсин.

Бокслар сиғими, қўйлар учун 50-200 хайвон, қора моллар учун 20-100 хайвонга мослашган бокс проекларини мутахасисларимиз таклиф қилади.

Чорвачилик боксларининг мулк хукуки таьминлаган холатда тадбиркорларга берилиши лозим.

Ушбу чорвачилик комплекслари эски усулда эмас, батамом янги методга ўтиши керак. Ривожланган давлатларда синалган, фақат гўшт этиштиришга мўлжалланган дурагай хайвонларни махаллий хайвонлар билан урчитиш методлари омавийлаштирилсин.

Озуқа eм-хашак eтиштириш ўрнига гидропоника услубида дон махсулотларидан ўстирилган буғдой , арпа ва маккажухори eтиштирилиб мол боқувчиларга улгуржи нархларда таминлансин.

Чарвадорларга бу eм қаршилигида, семирган мол қўйни сотиб тулаш шартli 45-90 кун кечиктирилган тўлов билан имтиез асосида берилиши лозим!


Худидий ветеринар ва қушхона бўлиши керак.

Ўзбекистон буйича 400 дан ортик комплекслар шакиллантириши икки йил ичида барча туманларда, вилоятларда катта шахарларни гўшт билан таминлаш мумкин бўлади.

Бўрдоқига хайвон этиштириш тажрибаси қайта тиланиши керак.

Гўшт этиштирувчилар учун олинадиган Фураж буғдойи импорти ва уни вилоятларга логистик хизматини махсус тарифга киритилиши бу сохани ривожланиши учун ягона туртки бўлади.

Бўрдоқи қўй насли жанубий Африканинг Доплер оқ-қора қўй насли ҳам тез семирувчанлиги ҳамда бир туғишда 3-4 та туғиши билан бир неча йилда Ўзбекистонда гўшт билан тўлик таминлайди.

Чўлdagi қоракўлчиликга асосланган наслни, гўштга қийим қилиш тўхтайди.

Қора мол масаласида ҳам худди шундай, бир пайтда ҳам гўшт ҳамда сут соғиш мажбуряти қолмайди.

Фақат гушт ва факат сут учун тоифали насиллар боқиш ва бу насилларларни айри-айри боқиш системаси ишлаб чиқилган.

Шу кунгача уйларда қорамолчиликни ривожлантиришга берилган кредитлар муаммо яратмоқда. Биз айтгандай хар чорва бокслари кредит олyвчиларга бўлиб берилганда ва уларга eм таминоти, ветинар назоратининг давлат гарантияси берилганида бу ахвол келиб чиқмас эди.

Бугун банклар кредит ресурслари қайтмаслиги оқибатида оғир ахволда....

Махсус бўрдоқичилик кластерлари орқали минимум бюрократия билан кичик хўжаликлар ташкил қилинса ва улар озуқа билан таьминланса бу худудда гўштни қайта ишлаш, сутни қайта ишлаш, чиқиндиларини биогумос қилиш ундан биогаз олиш.....лар ҳам кейинги жараён бўлади.

Терисини биринчи қайта ишлаш, жуннини қайта ишлаш ва қадоқлаш сохалари билвосита ривожланади ва хомашё кўплиги хисобига чет эллик инвесторлар реал технология ва сармоя билан бозорга кириш келади.

Хар йили ортиб қолган қўйларни махсус сертификат билан Саудия Арабистонига Хаж сафари давомида қурбонлик қилиш учун экспорт қилиш мумкин !

(хозирда Австралия ва Янги Зеландиядан миллионлаб куйлар сотиб олинади)

Бу ишларни давлат ёки қайсидир янги очилган уюшма килиши шарт эмас исталган тадбиркор килиши мумкин ва бy eрда комплекс боқилган қўй ва моллар гўшт ва сут таннархи уйларда алохида боқилгандан 40-45% га арзон бўлади. Гидропоника усулида ундирилган буғдой қуруқ холатдаги буғдойдан 7 баробар кўп ва озуқали бўлади.

Чунки буғдой, арпа, сули.... униш давомида факат сув билан суғорилади ва 1 килограми ўртача 6,5-7,5 кг бўлганда қўй ва молларга берилади.

Pентабеллиги даражаси 400-500% .

Бу қўшимча иш ўринлари яратиш қўшимча озуқа ва махсус сервислвр яратиш ва тўлик Халол сертификатли ва Органик сертификатли махсулот этиштириш имконини беради.

Мамлакат иктисодиети учун қўшимча 2-3 млрд $ ЯИМ ва ЯММ хосил қилувчи тармоқ занжирини ташкил қилади.

Жахонда энг талаб юкори бўлган органик ва диэтологик гўшт этиштириш имконини беради.


Бу усул сохта социализм оқибатида очарчиликга юз тутаётган Лотин Америкаси давлатларини бу офатдан қутқариб қолган. Уругвай, Аргентина... лаби давлатларда гўшт арзон маҳсулотга айланди ва экспорт қила бошлади.

Рус, совет тузимидан қолган озиқ-овқат йўқсиллиги орқали халқни бошқариш усулидан вос кечиш вақти келди.

Йўқсиллик Инқилоби бошланишига оз қолди.

Биз соханинг молявий манбаси eтарлича мавжудлигини билмоқдамиз.

Давлат бюжетидан ўмарилган бойликларнинг қайси давлатларга қочирилаётганини, Биткоинга айлантирганларни билмоқдамиз. Баъзи хужжатларни қўлга киритмоқдамиз.

Каримов оиласини 2013 йилдан бошлаб тупикга қандай тиққанимизни эслатиб қўймоқчимиз.

Мана лойиха, модам хокимиятдасизлар ишга бошланглар!


Сафар Урганжи

18.11.2021. Женева.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.

Ўзбекистон Хокимияти мустақил эмас.

Инқилоб ташкилий ишлари Ўзбекистон Хокимияти мустақил эмас. БМТ муxокамаларида босқинчи Pассия тарафида туриб фаолият курсатмоқда. М...