среда, 11 июля 2018 г.

Aш-ору риёсатул-мухокамoт.


     


Хар кун сиёсат, хар кун сиёсат. Орада бир, аш-ору риёсатул мухокамот қилиб турсак ёмон бўлмайдурғон кўрунмакде.
Мозийда отаю-ниналаримиз мушкул-кушотларини, ғазалхонлик қилибон кетгиздукларини эслатурға хожат йўқдур.
Биз хам аларға нисбат ўлсун дебон, ушбу ғазалну ашор қилибдурмуз. Каму-кўпу ўлмушса, айбға буюрмайсуз.
    хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх


Чумчуқ кўнди гулиға, қирқ кеча байрам қилинг,
То киёмат мадх этиб, хечдан-хеча сайрам қилинг.

Урдадир юртбошингиз, малай наво қардошигиз,
Қилса нола йиғлагиз, сийнағиз кўп нам қилинг.

Зимистон бўлди юрт, талон қилар харомийлар,
Пашша ҳам ўлдирмағон, мухолифи малҳам қилинг.

Бошка йўқ денг, оламаро юртбошининг муқобили,
Сиз-сиз бўлинг, харқачон улзотни кўркам қилинг.

Микрафон, қалам қўлда, мол-мулкингиз окян ўта,
ғийбатшунос тахлил қилар, тўғрини мулзам қилинг.

Эй кўнгил девона бўл, аммо йўлдан хеч қайтмағил
Бу Сафар шундайиндир, дўстигиз бир кам қилинг.

Сафар Бекжон.


07.11.2015

Чиғатой гурингидан намуна

 
               Чиғатой гурингидан намуна
 
Туркистон Туркистон өлғoниден буён салномаи тарихворинда бугунгидайин афкор өлмағондир. Бизим фелияту афкорлиғумиз жумла улусумуз ичин бир имло хуснифатимизи кабуллантиролмағoнимиздир. Кавмларимиз ўзларинг авул лехчасини адабиёт ве таракиёт тили өлғонини иддао қилмоғдин холис бөлмагонлари яьна кўп афкорлашмая хизмат қилмоғда. Туркистон қавмлиғимиз бугун бир адабиёт фикр қилмағонидин рахбаряти олия синфи бир-бирлариға этибору таважу билдирмамoқдалар. Туркистон қавмлари ўзларини турк өлмадиқлари, турклар анжоқ Туркиё Жумхуряти улуси фахм қилмоғдалар. Надоматлар өлғойким бизим афкори умумия асл насаби турк ўлғон Туркистонмизи танимағонидин қавмлар давлатчилигини русм этмишлардир. Инчунин фароғна водиймиз халқини уч қавмдавлат қурбонлари ўлмишлардир. Өба, авул, қишлог ичлариндин гечмоқда өлан гумриклари миналамоқ қавми-қариндошни виза фалокатномасига дучор қилмоқ анжоқ душманиг иши өлғайким, буни нaдендур дурдиран кимса чиқмағони ақлимизи шоширадирғон тарафидир. Туркистон улуси ўзлариниг қавму-хешларини уч диктатор (Керимоп, Рахмон, Атамбаеп) уйдирғон виза балолиғиндан зиёрат қилолмайдурмарми? Не балолиғ булди бу даюс диктаторлар. Бунлари тезбакун тахтлариндин ағдорип расвои олам қилмоғимиз керакмакдадур. Биз Русёниг мазлумиятинде өлдиғимиз ичин ўзбаки шевакорлиғ қилмоғни қабул килмишиз. Еммо билингиз-ки Туркистон афкори аммоси китоблиғ тили ва давлати намоянда тили Чиғатой лехчасинде камалу этибор топмишдир. Бизим бундан сўнгроги ашору битикларимиз чигатой гуринглариндин бахс этажакдир. Тобакай Туркистон улусимиз сесимизи тарафсиз кабул киладиргoн өлсин.

Камалу эхтиромла ёзаригиз-чизаригиз
Сефер Бекжон.

11.07.2028

среда, 4 июля 2018 г.

Узбек дипломатясидаги фожеали хаётлар

Узбек дипломатясидаги фожеали хаётлар.
Узбекистонда хукум сурган диктатура оддий халк катори давлат мамурятидаги халол инсонларни хам жазолади. Хокимият ёппасига коррупциялашган деган фикир нотyгридир. 
Лекин бу кадрлар Хокимият ичкарисидан туриб талон килинган давлатни куриб туришди. Улар тирик гувохлар.
Бундан кyрккан узбек хамда халкаро микиёсдаги коррупционерлар бу гувохларнинг тилини киска килишга, кyркитишга улгиришди. Бу оилалар ичида узбек дипломатяси ходимлари хам бор.
Гулнора Каримованинг ва лола Каримованинг yгирликларини хизмат юзасидан , мажбурий гувохи булиб колган дипломатлар хакида хикоя киламиз.

воскресенье, 1 июля 2018 г.

Нега камбагал давлатлар TVлари тинмасадан сераллар курсатади?    Биз TV сераллар масаласида жиддий малумотларга эгамиз. Сераллар узбек халк онгига психалогик тасир утказиш учун ишлатилмокда. Сераллар орка фонига юксак фреканцдаги "насихат-топширик"  жойлаштирилмокда. Бy топширикларни инсон кулоги эшитмайди. Аммо мияси кабул килади. Инсон миясига доимий равишда "хаётим хаммадан яхши",  "призидентимиз омон булсин" ...... деган сузлар махсус фреканцли овозлар тинмасдан такрорланади. Бизнинг таткикотчиларга кура бундай психалогик тасир остидаги ахолимиз  60-70%дир. Бу метод ишлатилган купчилик камбагал давлатларда,  окибати фожеали булганлигини айтишимиз керак. 
Бу масалада Узбек режимига техник анжомлар сотган баъзи фирмаларни биламиз. Улар яратган "Фоно-фреканц синхронизатцион" техналогияси диктатура учун хизмат килмокда ва ахолимиз соглигига катта зарар етказмокдалигини расмий мактуб оркали билдирдик. Биз Yзбекистондаги барча сохаларда нималар килинмокда ва жиноятми ёки мажбурят эканлигини урганиб бормокдамиз. Дунёдаги хеч бир диктатура уз ахолисини 100% психалогик махкумият ташкил кила олмаган. Биз мухолифатчилик оркали кун курувчилар эмас, давлатимизни куткариш учун курашчилармиз. Омон булинглар, кураш давом этмокда.


Uzdemfundsuisse.

01.07.2018

A.Aripovga

Маддох ўлди, ортидан шўрвада кўпик  қолди, Шоири-ю шайхлар минган, эшшагу хўтик қолди. Инсон Одам бўлмаса талантидан не фойда, Андижонда Боб...