среда, 30 января 2013 г.

Garib karvon

 


Сафар Бекжон

Кунба-кун озаяр дўстлар карвони,
Кенгарир қабристон, дийдор армони.
Килдан қиёмат чиқгунга қадар,
Гарибу етимдир, кунглим айвони.

Хувиллар ўзбекниг ашор майдони,
Ёзари-чизари ўз юртида тутқинда.
Калами занзирбанд, илхоми қисир,
Булутлар йиғлар Туркистон уфқинда.

Йиглар садокат, иймон, эътикод,
Ўртада Туркистон саргардон-сарсон.
Кўркув занжирлари сассиз-садосиз,
Ўрмалар ғурбатга ташвишли карвон.

Карвонки юклари қўркув, жахолат,
Минг йиллик турк будун ғафлат ичида.
Тангрим нечун бизни қўлласин,
Юртбошилар сояси иймон кучида.

Ушу шъер кейинги йилларда ёзган бир нечтагина қораламадан кейингиси. Бу шъерни кўп йиллардан бери дийдорлаша олмаган ва бугун аччиқ хабарини олган дўстимиз Кадам Сайид Муродга бағишланди. Кўришмоқ қиёматга қолган, яқинларимиз ва дўстларимиз сафлари ташвишли равишда кўпаяпди. Кадам Сайид Муродни 1982 кузидан бери танирдим, 1989 йилгача жуда кўрлаб яхши ва ёмон кунларимизда ёнма-ён турдик. Мениг сиёсий ишларга аралашиб кетганимга хурсанд бўлмаганди рахматлик. Камоқдан кейин 1996 йилда тасодифан учрашиб қолганман. Аллох рахмат қилган бўлсин. Оиласи, фарзандларига сабр тилайман.

суббота, 26 января 2013 г.

Çiğatoy guringidan namuna


                       Çiğatoy guringidan namuna
Turkiston Turkiston ölğoniden buyon salnomai tarihvorinda bugungidayin afkor ölmağondir. Bizim fekrıyot afkorliğumiz cumlaı ulusumuz için bir imlo husnihatimizi kabullantirolmağonimizdir. Kavmlarimiz özlaring avul lehçasini adabiyot ve tarakiyot tili ölğonini iddao қilmoğdin holis bölmagonlari yana köp afkorlashmaya hizmat қilmoğda. Turkiston қavmliğimiz bugun bir adabiyot fikr қilmağonidin rahbaryati olia sinfi bir-birlariğa etiboru tavacu bildirmamokdalar. Turkiston қavmlari özlarini turk ölmadiқlari, turklar ancoқ Turkiyo Cumhuryati ulusi fahm kilmoğdalar. Nadomatlar ölғoykim bizim afkori umumiya asl nasabi turk ölğon Turkistonmizi tanimağonidin қavmlar davlatçiligini rusm etmişlardir. Inçunin Farğona vodiymiz halқini uç қavmdavlat қurbonlari ölmişlardir. Oba, avul, қişlog içlarindin geçmoқda ölan gumriklari minalamoқ қavmi-қarindoşni viza falokatnomasiga duçor қilmoқ ancoқ duşmanig işi ölğaykim, buni nadendur durdiran kimsa çiқmağoni aқlimizi şoshiradirğon tarafidir. Turkiston ulusi özlarinig қavmu-heşlarini uç diktator (Kerimop, Rahmon, Atambaep) uydirğon viza baloliğindan ziyorat қilolmaydurmarmi? Ne baloliğ böldi bu dayus diktatorlar. Bunlari tezbakun tahtlarindin ağdorip rasvoi olam қilmoğimiz kerakmakdadur. Biz Rusyonig mazlumiyatinde öldiğimiz için özbaki şevakorliğ қilmoğni қabul kilmişiz. Emmo bilingiz-ki Turkiston afkori ammosi kitobliğ tili va davlati namoyanda tili Çiğatoy lehçasinde kemalu etibor topmişdir. Bizim bundan söngrogi aşoru bitiklarimiz çigatoy guringlarindin bahs etacakdir. Tobakay Turkiston ulusimiz sesimizi tarafsiz kabul kiladirgon ölsin.

Kamalu ehtiromla yozarigiz-çizarigiz
Sefer Bekcon.

A.Aripovga

Маддох ўлди, ортидан шўрвада кўпик  қолди, Шоири-ю шайхлар минган, эшшагу хўтик қолди. Инсон Одам бўлмаса талантидан не фойда, Андижонда Боб...