среда, 1 июля 2020 г.

Мирзиёний ижодидан.

Мирзиёний ижодидан.

Товуқлар боқтирдим, тухум бостирдим,
Жўжа  санадингиз, қишдан-бахордан.
Адолат-адолат деб, қонлар қустирдим,
Солиқ-тавон тўлаттирдим, оғу-захардан.

Не келар қўлимдан, найлайин ўзбакни,
Қайга сурсам сунунар, ялайди пойим.
32 миллион боқаман, сотиб тезакни,
Газни босинг дерлар, дерлар Султоним!

Ғазалхон Мирзиёнман, денгизу-ўкёнман,
Тошган Сардоба, ҳам тилки, ҳам қуёнман.
Хукум қатъй, этироз қилманг фармонима,
Фикр қилманг, ақлингиз eтмаган зиёнман.

Товуқ боқтирдим, курк бўлди хўрозлар...


1.07.2020 
Серқуёшистон.

понедельник, 29 июня 2020 г.

МИРЗИЁНИЙ ҒАЗАЛИ.

МИРЗИЁНИЙ ҒАЗАЛИ.

Қўшиқ айтинг, яйраб-кулинг, мен сизга лағмон чўзай,
Қазону-чўмич бизда ялоқ тутинг, мен сизга явғон сузай.

Путин оғам омон бўлса, лағмон пишар тўйсин қулоқлар,
Қорни очлар исён қилса, итларим боғлаган ипларин узай.

Ўттиз икки миллион хонанда-ю, нозанда жилвалар қилсин,
Мадх айласунлар, семирган қўчқордайин мен сизни сузай.

Мирзиён тахаллусим, ашорлар битай, бастакор халқ керак,
Емаk-ичмаkни бас қилиб ишланг, мен сизга озроқ хурай.


Лағмоний бастакор топилиб,
мусиқа басталанишини кутиб қолувчи
Сафар Бекжон Урганжий.
28.06.2020.

вторник, 23 июня 2020 г.

Путинизм Узбекистонни уз багрига каттикрок босмокчи.Путинизм Узбекистонни уз багрига каттикрок босмокчи.

Мен бир хафтадан бери уйдан узокдаман. СантПетурбург пуртлашлари, Мирзиёевнинг Москва туристик саёхати хакида фикр билдира олмадим. Мана энди Столголм шахридаги фоэа хакида матбуотдан олган маьлумотларим билан чегараланмокдаман. 
Бу вокеаларнинг парда оркаси хакида "баъзи-инфо"ларни уйдаги компютерим оркали била олардим. Маьлумотлар окими кундалик марбуотдангина олиб устига уз тахминларимни кушиб макола ёзиш фолбинлик булади. Тез кунлар ичида уйдаги компютеримга етиб олсам кеч булса хам бугун кунтартибида булган вокеаларнинг парда оркасини ёритарман.

Аммо шу пайтгача такрор-такрор айтган гапларим уз исботини топмокда. 
Узбекистон уз иктисодий-сиёсий таназзулига караб кетмокда. Бундан чикиб кетиш учун Гарбга якинлашиш эхтимоли кучайди.
 Россияни четлаб утадиган темир йул ва иссик денгизларга чикиш харакати бошланганлиги,
 Россия кгбисини провокатционларига учрамокда. 
Бир неча хафта олдин, Беларуся Президенти Лукашенко Гарбга якинлашиш ниятини билдирди.
Путинизм устидан кулди. Натижада Минскда сурасиз митинглар бошланди. Лукашенки дархол Путиндан кечирим суради ва митинглар тухтатилди.
 Узбекистон Гарб инвинтитцияуари киритиш ва заманивай техналогияларни олиш учун харкат бошлаган.
Мирзиёевнинг Москва саёхатидан чиккан натия,  факат хом ашё сотиб олишга каратилган ва замонавий технологияларни камрамайдиган шартномалар имзоланди. Россияга карши амбарго Узбекистон оркали тешилади деб умид килишганди. Бу хам амалга ошмади.
Кискачаси Узбекистон киска муддатда 50-70 миллиард $ сармояга мухтож. Мирзиёев бу соф сармояни каердан булмасин топишга карорли.
10-15 йилдан кейин Узбекистон ахолиси сал кам 50 миллионга чикади.
Бу ахали Россия иктисодида  арзон ишчи кучи сифатида колиши керак. Кора базордаги мавкеидан чикмаслиги керак. Бу ишчи кучини расмийлаштириб тула макомга чикариш Россия маъфатларига тугри келмайди. Полша  билан Узбекистон ишчи кучи алмашиш хакида келишув килди. Гарб саводсиз ва тамбал Араб ва Африка кочкинларига кура Узбек ишчиси нисбатан замонавийрок. Технологияларга куникма кила оладиган,  демократядан маънафатдор инсонлар сифатида курмаслигини ташкил килиш бошланди. Узбеклар билан боглик фоэали провокатционлар давом етади. КГБ гарбда етарлича кадрга эга. 

Гарбни узбеклар билан куркитиш факат ва факат Россия манъфатлари учун керак.

Худо хохласа уйга кайтиб бу масалларнинг парда оркасини ахборот маркази серверига боглангандан кейин ургана оламан.

Хар инсон уз феълига яраша, барча халклар уз ниятига яраша яшайди.
Омон булинглар.

Safar Bekjon

8.04.17

Қуллар исёни бу тузумни бир кун ағдаради.

Қуллар исёни бу тузумни бир кун ағдаради.

Халқга бериладиган эркинликни четдан келадиган сармояга, Европа Иттифоқи, АКШ.... Мирзиёевни "қўллаб-қувватланиш" ига кўра бўлади.
Ғарб дунёсига 27 йил, бойликларимизни ташишди.
Энди билишди-ки , бу пулларни Ғабр бермайди буларга. Бола-чакаси келса жиноятчи сифатида қаралади.
Хокимият, буни энди ўз танасида синаб кўрди.
Хатто Рустам-Шариф Иноятовларнинг Араб Амирлигидаги бойликлари ҳам қайтарилмайдиган бўлди.
Бир вақтлар y erlarda шпион бўлган Рустам Иноятовнинг араб агенти, бугунги Шайхлар ҳам ўрта бармоғини кўрсатди.
Аммо миллардларча $ нақд пул қўлда қолсинми?
Айланма қилиб, фойда кўриш имкони йўқми?
Бор!
Қандай?
Яъна таланган халқ хисобига.
Ерни хусусийлаштириш хақида конун чиқди.
Ховли жойлар қурилган тупроқ хусусий мулкга айланиши мумкин.
Бузайлик ховлиларни.
Ҳаммасини "дом"га хайдайлик.
Ерни олдин хусусийлаштириб, кейин Cite лар курайлик!
Кейин бу Citi уйларни сотайлик.
Миллиардларча $ шу йўл билан ювилади, оқланади!

Буни, Шавкат Ислохатшунослиги дейилади!

Халқ нима бўлаётганини тушунмайди.
500 йиллардан бери битта ховли жойда, авлодддан-авлодга ўтиб келган ховли мулклар Жахонгирларнинг кирли чўнтагига кириб кетди.

Шарафсизлар!
Дунёнинг энг кқаттол тузими, большевеклар тузими хам, бу ховлиларни тортиб олмаганди.

Ўзбекистон бўйлаб "Кластер" чилик ташкил қилинмоқда.

Мақсад янги чиққан конунга кўра ерларни маълум бир кланларнинг мулки қилиб хусусийлаштиришдир.
Халқ буни билмайди!

Халқ хали ҳам, бу колхознинг, аграпром ширкатининг бир тури деб ўйлаяпди.

Бу Шавкат Ислохатчилик аферистлигидир.
Менга келган маьлумотларга кўра кластер эгаси бирданига ўз мулки сифатида 100 мингларча гектар ерни олиб , наотарус орқали хусусий мулк қилмоқда.
Фермерларга ўз ерини кирага бераётган, бой ота "заминдор" яратилмоқда.
Кластердаги троктор, машиналар, завод-фабрикалар кластер эгасининг хусусий мулки қилиб берилмоқда.

Аммо, буни бировга тушинтиришмайди.
Конун чиқди.
Ким учун чиқди?
Шавкат калани учун чиқди.

Аслида Шавкат ҳам бир қўгирчоқ, ўйинчоқ!

Ўзбекистон давлатининг барча мулк ва бойликларини хусусий мулкга айлантираётганлар қўлидаги ислохат ёлғонидир Шавкат.

Ўзбек халқи ўз уйида бегона. eри йўқ дехқкон , уйи йўқ кирaчи, қуллар сурига айлантирилмоқда.
Қуллар исёни бу тузумни бир кун ағдаради.

Давлатимизни истило қилган бу шайтон малайларини жазолайди.

Сафар Бекжон Урганжий. 29.07.2019


понедельник, 22 июня 2020 г.

Путинзм тахликаси
Путинзм тахликаси Туркистон осмонини коплади.

    "Ватник-патниклар"  хурсандликларидан дўпписини осмонга отаётган кунларда яшаяпмиз. Ғарбнинг очафат банкирлари, Советларни йиқиш учун кетган 70 йиллик курашни ҳавога совуришди.

 Ғарб банкирлари эски советлардан келаяпган бойликлар тўхтаб колмасин деб, Путинни астойдил хафа қилдирмадилар. Путин бундан уддабиронлик билан фойдаланди. Ғарб сиёсий элитаси эса банкирлар қўлида қўғирчоқ  бўлиб қолмоқда. "Россия советлар йиқилганлигини қабул қила олмайди" - деб бот-бот айтганига қарамай нефт ва газ нархи юқори қийматларда тутиб турилди. 

Советларни йиқиш учун нефт баррели 17 $ гача туширилганди. Афғонистонда бошланган уришга кирган советлар бутунлай хонавайрон қилинди. Бу гал кеч бўлса ҳам худди шу йўл билан Россияни тўхтатиш чоралари изланмокда. Нефт қайтадан 20-30 $ атрофида тутиб турилмоқда.

 Афғонистон ўрнига Сурия уришига киришга мажбурланган Россия қайтaдан зайифлатилмоқда. Аммо бу гал Россия сутдан оғзи куйганлигидан, қатиғни пуфлаб ичаяпди. Собиқ  республикалар раҳбарларини жиловлаш, мавжуд ҳарбий-иқтисодий иттифоқчиликни сиёсий бирлаштириб, ягона давлат эканлигини эълон қилишга ҳаракатларини давом эттирмоқда.


 Ғарбдаги банкирларга бойликларини олдириб кқўйган Туркистон диктаторлари Путиндан мадад кутмоқдалар. Ҳатто Россия вассалиги остида ҳокимият сақлаб қолинсин деган янги бойлар суриси босими ҳам кундан-кунга кучаяпди.


 Совет режимининг биринчи босқичига хизмат қиладиган пионерлар ташкилоти Россияда тикланган. Навбатда комсамол ташкилоти. Исми муҳим эмас. Асосий йўналиши Россия имперячилиги учун идология минбари яратилишидир.


 "Мустақиллик бизга нима берди" деб бақираяпган ўзбек ватниклари учун бирлаштирувчи ташкилотлар аста-секин тикланаяпганлиги таҳликалидир. Ўзбекистонда миллий кадрлар, ҳокимиятнинг фақат буйрократик ишларидан юқорига кўтарилмайди. Россияда тайёрланган кадрлар раҳбарлиги давом этмоқда.


 Халқ  Россиядан келадиган мардикор пулларига қарам қилинган. Бу психологик равишда Путинизм тарафдорлигини оширадиган омиллардан бири. Коррупсия ва зўравонлик шу даражага олиб чиқилди-ки мустабит советларни қўмсайдиган аҳоли сони оммамийлашди. Давлатда ғоя моддиятизм билан алмаштирилди. Ислом сохталаштирилиб маддох муллалар синфи яратилди. Буларнинг барчаси планли равшда Москов мутахассислари тарафидан бошқарилмоқда.


 Ўзбекистон оғир ва енгил саноатидаги барча завод-фабрикаларнинг деярли барчасининг 49% аксиясини Россия олганди. Аммо улар бу фабрикаларнинг ишлаб кетиши учун бир тийин сарфламадилар. Кўриладиган 49% зарардан кўра ишсиз қоладиган кишилар муҳим ва Ўзбекистон ишлаб чикарувчидан истеъмолчига айланиши муҳим деб қаралгани аниқ.


 Трактор, Агрегат, Ташселмаш, Экскаватор, Кабелний, Фатон... заводлари махсус йўқ  қилинди. Ишчи синифининг йўқ  қилиниши диктатор Каримов учун ҳам керак эди.


 Пойтахтдаги сиёсий ҳаётда ишчилар катта рол ўйнаши мумкин эди.


 Путинизм шарпаси аста-секин эски советларни айланиб юрибди. Айниқса Туркистонда бу шарпанининг қонли башараси эрта индин кўрина бошлайди.


 Биз фолбин эмасмиз. Манзили кўринган қишлоқга йўл кўрсатувчи изламаймиз халос. 

Ҳууу тепаликнинг орқасига каранг, Путинизм шарпасини кўрасиз...


Сафар Бекжон.


Uzdemfundsuisse раиси.

30.10.2015                Lausanne.


Рус имперяси боскинчи эмасми? 


Кейинги уч юз йилда Рус имперяси турт  марта бошкарув шаклини узгартирди.

Манархия, Конститутцион манархия, Социализм ва "Демократя"  шаклларида давлат тузумуни узгартирди. Уз калоняларини хар гал вактинча булса хам озгина мустакил булиш имконини берди. Аммо хар гал куп утмай конли урушлар вa вайронагарчиликлар келтириб чикариш эвазига гуёки куткарувчи ролида кайтадан вассалликлар барпо кила олди. Рус Имперясининг бундай кобилятдаги  ички кадрлари борми? Дунёда Имперялар таркаб кетганликларини тарихдан биламиз. Рус имперячилиги рус иркчилиги асосига курилганлигидан уз худудларини саклаб келмокда деган фикрдамиз. Очлик ва руслар уйларига келаётган табутлар иркчиликлари, буюк рус шовинизмини тухтата олмаяпди.
Аммо "руский мужик"нинг бор бойлиги улуг рус миллати деган сифатдан бошка нарса эмас. Русяни Пётр бирдан бошлаб хеч качон ирки рус булганлар бошкармаяпди. Бепаён рус тупрокларидаги туганмас бойликларга рус булганлар эгалик килмаяпди. Бу бойликлар каймоги Россия банкаларида сакланаяпгани йук. Демак рус мустамлакаларидан келадиган даромаднинг каймоги русларга колаяпгани йук. Россиянинг 4 та тузум узгартириб яна хам уз тупроклари саклаб колишидан манъфатдор булганлар Гарб имперялистларидирлар. Улуг рус мужики улар учун восита халос.

Мен Туркистонлик бир ойдин сифатида Советлар таркаш арафасида бугунги мухтамал ходисаларни бутун имконлар билан тушунтириб келмокдаман. Куйида маколада уша хотиралардан биттаси ёзилганди. 


14.06.2015
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxУкраина бухрони Б план эди.


Совет иттифокини камраган иктисодий бухрон тинч  йул билан иттифокни таркатиб, янги мадел иктисодий тузум доирасида кайтадан бирлаштириш кераклиги таказо килмокда эди.
Гоявий асосларга боглик килиб етиштирилган совет(рус) кадрлари истар-истамас номигагина мустакил булган янги давлатларни бошкаришга давом етишлари аник эди. Россия 20 йил ичида кайта бирлаштириш давридаgi исён килиши мухтамал булган 4 давлатни парчалади. Энг огир масала Украина эди. Гарб Путинизм руслар орасида гоя даражасига кутарилганини билмай колди. Россиядаги демократ мухолифлар хам бу боскинчиликдир демади. Узлари хокимиятга келсалар Киримни кайтармасликларини айтишмокда. Бу тахдит Узбекистон учун хам мавжуд. Агар Каримов 1991 йилда бизнинг фикрларга кулок тутганида тахдит бугунги кадар катта булмаган буларни. 1991 йилда Kаримов билан юзма-юз куришганимизда бу масалада каттик бахслашдик. Туркистон Харбий Округи инвертаризатцияси Kазакистон билан келишган холда ягона армия тузиш таклифини айтдик. Таникли Казoк ижтимоий-сиёсий арбоб Улжас Сулаймонов рахбарлигида Алматада утказилган конфернсяда бу хакда даклад килгандим. Бу фикр Нурсултон Назарбаевга жуда маькул булганлигини айтишган эди. (Бу таклифларим уша пайтлардаги ЕРК газетасида босилди)
Аммо бу Ислом Каримовга маькул булмади. Тошкентдаги   учрашувда Крайнов хам катнашганди. Уйлайманки бу учрашувлар ёзиб олинган. Уша пайтда ягона банкачилик, пул бирлиги ва Фаргона водийсидан Казакистонга келишув асосида 2-3 миллион ахолини кучириш таклифларимиз бугун канчалик ахамият касб килганлигини    куриб турибмиз. Бу таклифларимиз Казакистон тарафига хам берилган. Архивлар караб чикилиши мумкин. Аммо Узбекистонниг мавжуд хокимияти давлатчилик учун хизмат килмади. Бундан кейин хам килмайди. Бу одамлар тезлик билан истифо килишлари кeрaк. Dавлатчилик саклаб колиниши ёки Путинизмга курбон булиш арафасида турибди.
Каримов на факат диктатор хатто хоиндир. Совет иттифокидан колган атом ракеталарини Россияга берди. Бу халкаро босим остида булди. Аммо атом тадкикотлари марказидаги реакторни Каримов уз ташабусси билан берди. Хар кандай шароитда хам бу марказни саклаб колиш керак эди. Олимларимиз номалум сабаблардан киска вакт ичида улди. Тирик колганлари Россияга кетди. Бир рахбар уз халки этиштирган стратегик масаладаги олимларни химоя килмас экан, бу давлатга хиёнатдир. Сиёсий бухронни, иктисодий талон-тарожни урнини тулдириш мумкин. Аммо атом сохасидаги етук мутахасислар хар куни тугилмайди. Бугунги кунда бундай мутахасисларнинг йук килинишига маьсул  ва   ягона  жавобгар Узбекистон Президенти , Олий Бош кумондон Ислом Абдуганиевич Каримовдир.
 

 Сафар Бекжон
Uzdemfunsuisse  раиси

Lausanne.  18.11.2014

вторник, 2 июня 2020 г.

Ватанимизга душман бостириб келса:

Ватанимизга душман бостириб келса:
1) Келганларнинг туфлиси остини ялайдиганлар,
2) Олдин бизни Макаденский, Чингизҳон, Никалай босиб олган. Барибир енгиламиз. "-Душманни ўзимиз чақириб келайлик", шиори билан чиқадиганлар.
3) Андижонда Каримов отган эди.
Буниси ҳам отади.

Базакли нутуқларга яширинган 3 та хоинлик.
Ўзбек халқи номидан инсонпарварлик, олийжаноблик, қон тўкилмасин, сабр қилайлик .... "фалсафасига" жойланмоқда.
Хокимият ўз умрини узатиш учун халқ миясига тиқиштирган бу гаплар давлатчиликни йўқга чиқараяпди.
Давлат умри, Хукумат умридан узун бўлишини унутишган.
Хукуматни танқид қилишни, "- давлатга қаршимисан" деган гапга алмаштиришганлар.
1000ларча одам йиғилиб, "-давлат бизмиз Хукумат қаерда" деб айтаяпганлар ҳам файдо бўлмоқда. Фарғона вилояти ахолисини қўллаб қувватлайман!
Тинч йўллардан Хоким истефосини талаб қилиш хақларини Мирзиёевга ҳам айта олишсин.
Қарантин бахонасида, давлатни ҳарбий холатда ушлаб турмоқчи бўлаётган Кланни зудлик билан қамоқга олиш керак.
Давлат Кландан иборат эмас!
Хақ, Халқ ва Адолат тикланмас экан кураш тўхтамайди! Куч ишлатар тизимларидаги миллий қадрларнинг:"- Xалқ билан мулоқат , зулум қилмаслик", ташаббусини қўллаб қувватлайман!
Президент қаттиқ танқид қилиб, хиёнатда гумонланган рахбарларга кўп ўтмай орден-медал беришга мажбур қилаётган кучлар босқинчилардир.
Миллардларча $ давлат хазинасини ўмарганларни қамоқдан чиқариб, хусусий учоғига, пуллари билан биргаликда кузатиб қўйганлар давлатни бошқармоқдалар.
Қул хаққи, етим хаққи, халқ мулки жойига қўйилгунча кураша оладиган Хокимият тузилиши керак.
Йўқолсин мустамлакачиларнинг малайлари!

Ватан, Дин , Иймон, Озодлиги учун шахид бўлган ота-боболаримиз душманнинг бирон жойини ялаб, яшаб ўтмаган!

Сафар Бекжон Урганжий.

02.06.2020.

воскресенье, 31 мая 2020 г.

Mасалани хал қилиш

Мана Сизлар кундалик ҳаётда гувохсизлар.

Инсонлар Хокимиятнинг хар қандай поғонасига нафрат билан қарайди ва буни ифода қилишдан қўрқмайдиган бўлишмоқда.

Бу эркинлик берилганиданми?

Йўқ!

Бу УМИДВОРЛИК чўкиши натижасидир.

Мирзиёевнинг ўрнига 40 -50 ёшларидаги бошқа биттаси бўлсаям , бугундагидан баттар бўларди. Чунки инсонлар Хокимият абадий, ўлгунича битта шахсда қолади деб ўргатилган.

Сайлов инсофга ... келишга, ишонч қолмаган. Натижада инсонларимизда, буниси 70-80 ёшларида ўладиган бўлса яна шунча йил кутар эканмизми, деган умидсизлик пайдо булган.

Олдинига инсонларимиз, Хокимиятга тасодифан яхши одам келиб қолар деб кутаётганди.

Каримов даврида; -Каримов рак бўлибди, ана ўлади, мана ўлади... деб умидворликда сабр қилишмоқда эдилар. Мирзиёев ҳали ёш.

70-80 ёшгача ўтирадидан бўлса умримиз кутиб ўтадими... деб утопия яшай бошлашди.

Жамиятнинг УТОПИЯ да қолиши Хокимият эгаларинг талон қилиш ва суриш керак назариясига асос бўлмоқда.

Биз қилаётган ишнинг мазмуни;

Талон қилиш ва суриш сизни қутқармайди. Қаерда бўлсангиз ҳам орқангиздан борамиз ва фош қиламиз. Сизлар борган давлат билан келажакдаги алоқаларни ҳавф остига қўямиз.

Давлатлар ўртасидаги муносибатлар банклар ва мулклардан иборат эмас... демоқдамиз! Россия ва унинг сатолитлари (Узбекистон, Казағистон, Азарбайжон) Ғарб давлатларидаги сиёсий партияларни сирли шаклда молиялаштираяпди.

Ўзига қарам элита яратмоқда эди. Бу эса адолатли сайловлар ва Хокимиятларга ишончни ўлдирмоқда. Молиявий кучларни коррупсиялштириш ишлаб чиқаришни ўлдирмоқда.

Хитойга қарамлик ошмоқда. Ковед 19 бунга чек қўйди. ЕИ давлатлари тарқаб кетиш арафасида. Бунинг олдини олиш учун ишлаб чиқариш 5 ойга тўхтатилди.

Инсонлар озиқ-овқатдан бошқа нарса харид қилмайдиган бўлди. Завод фабрикаларнинг Хитойда турганларини кридитлаш, сигорталаш тўхтатилди. Бу завод фабрикаларнинг Ўзбекистонга бориши адолатли тузим ва талон-тарожнинг тўхтатилганлиги асос кретери хисобланди. Денгиз ва окянларга боғлиқ эмаслиги иккинчи даражали, баъзи соҳалар учун муҳим деб қаралмоқда.

Ўзбекистон ўз раҳбарларинг коррупцион схемалардаги ролини рус мафияси шаклантирган Ғардаги сиёсий элита орқали хал қилмоқчи эди.

Ғарбда давлат ва Хокимият сиёсатчилардан иборат эмас. Ижтимоий ташкилотларнинг бошқарувга тасири кучли. Улар бу мақомни курашиб қўлга киритишган. Ўзбек жамияти ҳам курашиб ана ўшандай кучни қўлга киритиши керак. Акс холда жамият подишох ўлиб ўрнига инсофли бири келади деб умри ўтаверади.

Мен Ғарбда Хокимиятга ашаддий ирқчи фашист
( Австрия) ислоҳ бўлмас коммунист-антикапиталист
( Грек) Хокимиятга келганига гувох бўлдим.

Сайлов ва демократя жойида эди. Аммо давлатчилик механизми қайта қурилишига йўл қўйилмади.

Қандай келган бўлсалар ўшандай кеткизилди. Жамиятдаги сайловга қатнашган кўпчилик овози эмас , қатнашмаган аммо Хокимиятни доимий назорат қилаётган жамоатчилик кучлари, масалани хал қилишди.

Сафар Бекжон Урганжий.

31.05.2020

Кўп гапиргандан фойда йўқ!

Кўп гапиргандан фойда йўқ!

Озгина иш қилайлик.

Бундан бир йил олдин, (2019 май) Испаниянинг Барселона шаҳрига яқин минтақада текширув олиб борган эдим.

Собир Бош прокурор Рашид Қодировнинг ўғли Алишер Қодировга оид катта миқдордаги мулклар такдири масаласи эди.

Алишер Қодиров Ўзбекистон тамонидан қидирувга берилган. 
Хозирги кунда , Шведциядан сиёсий бошпана сўраган. 
Ўзбекистон раҳбарларига қарши отаси тарафидан йиғилган компромат хужжатларидан бир қисмини керакли жойларга бераман дегани хақида гаплар бор.

Ўзбекистонни бошқараётган 90 та, оиланинг дунё бўйлаб 200 миллард $ (2014 йилгача) ни, жойлаштиргани билинмоқда.

Ислом Каримов давридаги ўмарилган бойликлар  қайта тақсимланмоқда.

Алишер Қодировга оид Шведцариядаги бўлинмас мулклар ва банклардаги пуллар масаласи ҳам биз тамонимиздан фош қилинган.

Швейцария Бош прокурори Мишел Ловбернинг рус мафияси билан алоқалари фош қилинмасидан олдин
( 2019 марть) Шеведсария  Парланетига бу хақда мурожат билан чиқиш қилган эдим.

Ўзбекистоннни ўмараётган раҳбарларнинг Швейцариядаги бойликлари хақида берилган хужжатлар асосида тергов бошланиши орқага сурилиб келинмоқда.

Мишер Ловбернинг Ўзбекистонга  саёхатидан кейин мен ва оиламга босимлар кучайгани, реал тахдитлар инобатга олинмаганлиги ҳам шубхали эди.

2020 йил бу масалалар Шведцария Парламентининг  кун тартибига келди.
 АҚШ Mоля вазирлиги махфий хизмати Шведцария Бош Прокурорини ФИФАдаги коррупция масаласида роли бор деган асосда, бошқа ишларини ҳам фош қилмоқда.

Ўзбекистон рахбарлари 30 йилда, дунё коррупцион схемаларининг ярмига тенг жиноятларни қилинганлиги айтилмоқда.

Ўзбекистон ичкарисидан менга келаётган хабарлар:

-Қанча фош қилмасин, жавоб қайтармаслик!

-Халқ устидан назоратни кучайтириш!

-Куч ишлатар тизимларининг халқ билан алоқаларини камайтириш.

Куч ишлатар тизимларидаги "казарма"да, яшаш ва овқатланишларини,  тез-тез такрорлаб турилиши талаб қилинмоқда.

Клан, халқ исён қилиши мумкин деганимизда куч ишлатар тизимларини ҳам халқнинг бир қисми эканлигини билишмоқда.

Куч ишлатар тизимларининг талон, қилиш ишларини фош қилмаслик талаб қилинмоқда.

Миллий гавардия хеч қандай қонунга бўйин эгмаслиги таъминланиши ташкил қилинмоқда. 
Рекетнинг замоновий методи Миллий гвaрдия аскарлари билан биргаликда амалга ошириш ташкил қилинмоқда.
Инқилоб бўлиб режим ўзгарса, Миллий гвaрдия талон, қилиш имкониятларидан махрум бўлиши мумкинлиги, улар онгига сингдирилмоқда.

Халқ чиқишларини бостириш...

Миллий гвардия чегарасиз қатлиом қилсалар  ҳам жавобгар бўлмасликлари айтилмоқда.

Миллий гвардия аскарлари билан "дўстона сухбатлар" асосида жамиятга, ҳатто оиласига нисбатан хеч қандай инсоний муносибатлари қолмаганлиги аниқланган.

Шавкат Мирзиёев инқилоб ваҳимаси билан яшамоқда.

Руслар уни хар жойда назорат қилганига ишонмоқда.

Таржимонлар хато талқин қилмасин деб, оиласида ҳам русча гаплашишни талаб қилмоқда.

Давлатни ўмараётган 90 оила, Мирзиёевнинг хақорат қилиб, ишдан олиш хақида тахдит қилган Хокимларига орден бердирмоқда. 
Тупирган туфикгини ялатишмоқда. 
Мирзиёев оиласи 90 та оиладан биттаси ва муттасил кенгаймоқда. 
Шафқатсизлашмоқда!

2016 йил сентябрида Хокимиятни  бўлиш учун кураш бошланганида, Армия, Ички ишлар, МХХнинг кўзга кўринган миллий кучлари ушбу Кланга қарши эканликларини билдиргандилар.

Клан бугун ҳам бу кучларга ишонмяпди.

Улар Миллий гаврдия номи остида рус фашистлари етиштираётган қотиллар сурисини  яратишмода.
 Давлатнинг ичида   давлат  қуришмоқда.

Бу сури 32 миллион халқдан, унинг армияси, ички ишлари ва давлат хавфсизлик кучларидан устун эмаслар!

Кейинги 3 йилда Ўзбекистон бўйлаб 10 мингларча инсонларимизнинг яшаб турган уйлари устига йиқилди. 
1000 ларча, гектар боғлари кесиб ташланди.

Ширкатлари, мехмонхоналари талон қилинди.

Сохта намунали уйлари, сув омборлари чўкди.

Халқимизнинг  нафрати чексиздир.

Бу нафрат, қатлиомдан қўрқиш вахимасидан устундир.

Зотан Клан бизга қарши уриш эълон қилиб, халқни аста аста йўққа чиқармоқда. 
Тирик мурдалар холатида ушлаб турмоқчи.

Кейинги бир хафтада менга жўнатилган тахдит!

"-Қанча фош қилсанг қил!

-Аммо инқилоб хақида гапирма, ёзма!

-Швейцарядек жойда маза қилиб яша"

.....

Ўғри ўз махалласида ўғирлик қилмайди.

Фохиша қишлоғидаги эркакларни йўлдан урмайди.

Бу, уларнинг яхши одамлигига далил эмас.

Клан ўз давлати деб қарайдиган жойда ўғирлик ва фохишалик қилмаяпди.

Бизга келиб қилмоқда.

Сайлов, адолат билан ўғри ва фохишани тарбиялаш мумкиндир.

Аммо булар биздан эмас-да!

Келган , тутинган жойларига жўнатилишлари хақида гапириш, ёзишдан қўрқишлик, уларга шерикликдир.

Сафар Бекжон Урганжий.

31.05.2020. Швейцаря

воскресенье, 24 мая 2020 г.

Шаклланиб-парваришланажак фирқага!

Шаклланиб-парваришланажак фирқага!       Ўзбекистон давлати мустақил бўлмасиданоқ, мухолифат шаклланди.
Истилочилардан қолган вассалларга қарши курашди.
27 йил мабнойнида мингларча мухолиф фикрлайдиган инсонлар ўлдирилди.
Қолганлари, қамоқ ва сургунда азоб чекдидар.
На давлат истилочиларига ва на-да, уларнинг вассали диктаторларга бир оғиз қарши чиқмаган "янги муҳолифат" Ўзбекистонда шаклланиши керак эмиш.
Буни Мирзиёев айтибдилар.
Мирзиёевнинг барча ишига қарши кураш эълон қилган одам, инсоф қилсин!
Айтинглар!
Тепадагилар тарафидан шакл берилмаган мухолифат бор чет элларда, денглар!
Уларнинг бир қошиқ қонидан воз кечиб, ўз ватанларига хеч бўлмаса турист бўлиб киришларига рухсат берасизми?...
Умидвормиз?!
Кейинги марузангизда бу хақда гапингизга илҳак бўлиб қоламиз!
Бизлар Ўзбекистонда барчага тенг, адолатли сайловлар бўлишини талаб қилмоқда эдик.
Бундан кейин шаклланганлар даври келганини, илғамай қолган эканмиз.
-Яшасин Ўзбекистонда парваришланадиган, шакланадиган мухолифат!
-Қамоқдагиларга,
-Сургундагиларга...
Энди у ёғи сизга хавола!Урганжий. 24.05.2020

пятница, 22 мая 2020 г.

Davlatchilik asoslari. Vatandoshlik.

Қочадиган тешик топсангиз, чиқадиган эшик тополайсиз!

Қочадиган тешик топсангиз, чиқадиган эшик тополайсиз!Ўzбекистон ДХХсининг шарафсиз ўрисқуллари!

Собиқ Бош проқурор Pашид Қодировнинг яширин хазинасидан чиққан 39 тонна олтин воқеасини ёлғон демоқдасизлар!

2008 йилда диктатор Ислом Каримов сенат минбаридан туриб, сенатор Николай Кучерский ва хамтавоқларини кўплаб тонна олtин ўмарганликда айблаган эди.

Барчасини очиқ маҳкамада судлашга ваъда берганди.

Кучерскийни барча унвонларидан махрум қилганди.

Ўзини ушлаб келиб қамайман деганди.

Нима қила олдиларинг?

Кучерский бамалол юриди ва барча ўмарилган олтинларни болаларига мерос қолдирди.

Мирамонович эса қамоқдагиларни авф қилди. Бир грам олтин ҳам давлатга қайтмади.

Рашид Қодиров олтинлари 39 тонна эканлиги жозибали кўринмоқда.

Аслида Pашид Қодировнинг чет эллардаги пуллари ва топилган нақд пулларига 100 тонна олтин сотиб олса бўлади.

Рашид, Ўзбекистонни ўмарган 90 оила орасида 5 ўринда ва умумий бойлиги 4 миллард $ яқин деб хисобланган.

Бу хисоблар, Гулнора Каримованинг тапшириғига кўра МХХ нинг иккита ўринбосари тарафидан йиғилган сирли маълумотларга асосланади.

Олтин ва бошқа жавохиротлар халқ диққатини тортадиган бойликлардир.

Cобиқ раҳбарларнинг уйларидан чиққан нақд пуллар олдида Рашид Қодировнинг хазинаси, супрада урвоқдир.

ДХХнинг ўрисқуллари!

Оққан дарё бир кун барибир оқади!

Бу халқ , Имперялар қуриб дунёни ярмини бошқарган.

Унгача сизларга ўхшаган хоинлар касофатидан пароканда эди.

Аммо бирлаша олди ва у муҳташам Иперяларни қура олди.

Оз қолди.

Халқ олдин сизларни таниши керак эди.

Танитмоқдамиз!

Душманини танiган халқни ҳеч ким тўхтата олмайди.

Ўмарилган бойликларни қайта топадиган ҳам халқдир.

Қочадиган тешик топсангиз, чиқадиган эшик тополайсиз!

Сизларда талон қилиш имкони бор экан, Хокимиятда эканлислар дўстларингиз ёнингиздадир.

Халқ аёқлари остида ётганингизда хеч бир дўстингиз қутқармаслигини кўрасиз.

Оз қолди сабр қилинг!


Урганжий.

21.05.2020


пятница, 8 мая 2020 г.

Гидроиншоатлар Каримов пайтида "қайта жихозланган."

Тўғонни ўпирган сарсари тўлқинлар, Оқ сарой деворин йиқмайди нечун! Нечун давлатни бошқарaр хоинлар, Хар ён талон, қотилга тўланади хун. Битмасми хукумдор хунхўр, зиллати, Битмасми зулмати, қонли хилқати. Эйй, Яратган тангри, қур Қиёматинг, Бандалар кўрсин, нафрат, шафқатинг! Урганжий! 2020 йил.

вторник, 28 апреля 2020 г.

Давлатларнинг давомийлиги, тузумлар ўзгариши билан тўхтаб қолмайди.Чор Россиясининг давоми Болъшевеклар Хукумати эди.

Россия зиммасига олган Халқаро мажбуриятларини бажарилишини давом эттирилган.

Совет тузуми қулади. Унинг зиммасидаги ҳалқаро тижорий шартномалар Россия Федерацияси тамонидан бажарилмоқда.

Чор Россиясининг қарзларини Совет Иттифоқи тўлади. Иттифоқнинг қарзларини Россия тўламоқда. Шу билан биргаликда Чор Россияси ва Совет Иттифоқи берган кредитларни қайтариб олаётган давлат ҳам бугунги Россиядир.

Руслар Туркистонни босиб олганда уриш ҳаражатларини икита хонлик ва Бухоро Амирлигига тўлатилган. Қазоқ бийликлари ва Қўқон хонлиги ҳазинаси эса тўғридан-тўғри, мусодара қилинган. Қолган барча молявий ишларда эса иккита давлат шатномалари имзоланиб молиявий алоқалар ўрнатилган.

Асосий шартномалар Бухоро Амирлиги ва Чор Россияси молия вазирлиги орасидаги битмларга асосланмоқда. Оҳирги молиявий шартнома Керинский Хукумати билан имзоланган ва 1 дунё уришига сарфланган. Россияга берилган кередитларнинг миқдори ва хужжатларининг бир қисми маътбуотга берилди.

Болъшевеклар эса Чор Россиясини Ғарб давлатларидан олган барча қарзларини тўлади. Лекин Бухоро Амирлигидан олинган қарзлар қайтарилмади. Чунки Амирлик давлат сифатидан чиқарилиб, «Амир Олимхон» савиясига олиб келинди.

Файзулла Хўжаев ва Усмон хўжа билан Бухоро Амирлигини истило қилган янги Хукумат, 400 йиллик давлат хазинасини Москвага жўнатди ва талон тарож қилди.

Бу ҳазина Амир Темурнинг 23 давлат истилоси ва Ипак йўли тижорий даромадларидан иборат эди.

Болъшевеклар Амирлик ҳазинасига кирганларида ичкарида хазиначи 400 йиллик кирим-чиқим, хужжатлари билан кутиб турганди.

Бу хақдаги расмий хужжатлар ҳам маътбуотга берилганди.

Фрунзе ва Усмон Хўжа орасида тузилган шартномага кўра ушбу бойлик вақтинча Москвада сақлаб туриш учун жўнатилган. 100 йилдан ошди ва бу "вақтинчалик саклаб туриш" ҳали ҳам тугамади.

Халқаро ҳуқуқларга кўра бирон давлат тугатилиб бошқа давлатга қўшиб олиниши ҳам қўшиб олган давлат зиммасига барча келишувларнинг давомийлигини юклайди.

Совет Иттифоқи мустақил жумҳуриятлар бирлашмаси эди.

Конститутцияси шундай ёзилганди.

Ўзбекистон бу иттифоқдан чиқди. Бу иттифоқга кирган пайтида икки тамон зиммасига олган молиявий шартлар муҳокама қилинмади. Жумладан Буҳоро Амирлиги меросчиси бўлганлигимиз учун Чор Россиясига берилган кредитлар мухокама қилинмади.

Вақтинча сақлаб туриш учун олиб кетилган 400 йиллик хазина масаласи ҳам хоин Ислом Каримовнинг қўрқоқлигидан шартномага киритилмади.

Бу масала ҳақида у билан тортишувимиз бўлганликига гувоҳларим бор. Кейинги кунларда маътбуот "Амир Олимхоннинг Россиядаги мулклари" деган сарлавҳада ёйинлар қилмоқда. Бухоро Амирлиги Туркистоннинг 4/1 қисмини ташкил қилган улкан тарихий бир давлат эди.

Уни бошқарган шахсларнинг ҳусусий мулки ва давлат мулки ўртасида катта фарқ бор.

Бугун Олимхоннинг саройлари дейилган Россиянинг турли бурчакларидаги мулклар, Бухоро Амирлигининг давлат мулкларидир.

Амирликнинг хуқуқий давомчиси бўлган Ўзбекистон Жумҳуряти бу мукларга даъво қилиш ҳуқуқига эга.

Бундай мулклар, Франция, Ангилия ва Покистонда мавжуд. Биз давлатни бошқарган ва бошқараётган кишиларни давлат билан тенглаштириб қўйиб бу мулкларнинг хусусий мерос статусига тиқиб қўймоқдамиз.

Бу маҳсус қилинмоқда.

Ўзбекистон давлатчилигининг Халқаро шартлари 0 бошлаб қайта тузилиши керак.

Биз тўла Мустақил Миллий Давлат қурмадик.

Истилочи Россия Империясининг қадрлари дикататура асосида Хокимиятни эгаллашган!


Сафар Бекжон Урганжий

28.04.2020


Lausanne

Мирзиёний ижодидан.

Мирзиёний ижодидан. Товуқлар боқтирдим, тухум бостирдим, Жўжа  санадингиз, қишдан-бахордан. Адолат-адолат деб, қонлар қустирдим, Солиқ-тавон...