среда, 16 ноября 2022 г.

Ўзбекистон Хокимияти мустақил эмас.

Инқилоб ташкилий ишлари
Ўзбекистон Хокимияти мустақил эмас.
БМТ муxокамаларида босқинчи Pассия тарафида туриб фаолият курсатмоқда. Мухокамаларда БМТга аъзо 90% давлатга қарши овоз бермоқда.
Ички сиёсатда сиёсий рақибларига шафқат сизларча хужум қилинишини тўхтатмади
Иқтисодий талон, коррупцион схемалар халқаро майдонда ташвиш уйғотмоқда.
Хокимиятни демократик сайловлар йўли билан алмаштириш имкони қолмади.
Жамиятни атайин издан чиқариш учун диний жабхани радиқаллаштирмоқда.
Адолат кутган инсонлар, тинч сиёсий намoйишларини халқаро майдонда дастакланишини кутишмоқда.
Ўзбекистон ўз зиммасига олган "Конвенсиялар ва Протокол" хужжатларни бажаришини Хукумат инкор қилишининг оқибатлари,
Узбекистон Ташқи ишлар вазири В.Норов орқали ШМга этказилди.
Инқилобдан кейинги янги Хукуматга четда сақланаётган барча пуллларни халкаро СДР резервининг кафолати сифатида Узбекистон номига утказиладиган булинди.
Узбекистондаги барча мавжуд барча сиёсий-иқтисодий кучларга таклифимиз!
Сизлар ё биз билан инқилобни бошлатасизлар, ёки барча капиталингиз СДР тарафидан мусодара қилинади.
Худди Алишер Усмановнинг бошига ёғдирган фалокатни Сизнинг бошингизга ёғдира бошлаймиз.
Совет-рус минталетидаги кучлар, ким ғалаба қилса ўша тамонга ўтишни планламоқдасиз!
Баъзи кучлар ШМнинг барча иқтисодий-сиёсий келишувини бажаришидан умидвор.
Биз шундай қилдик-ки, ШМ Россия орқали, АҚШ лобилари орқали сиз учун бераётган барча ишларнинг кафолатинг сохта эканлигини исботладик.
Ботир Турсунов инсулиннинг энг юқори дозасини олмоқда. Бу азроилнинг ишини осонлаштиради.
ШМ тез кунларда тиззасидан операция қилинмаса суяк эриши саратонидан азроилни чақиради.
Вазиятнинг халқаро тамони, бизга "сарбаст харакат" сигналини берди.
Хар қандай шаклда биз ғалаба қиламиз.
Ғалабани бахам кўриш, барча инқилобчинг ўз қўлида.
Ўзбекистон инқилобий хараакати.
16.11.2022

пятница, 9 сентября 2022 г.

Инкилоб харакати жума маърузаси!

Инкилоб харакати жума маърузаси!


Куръонда аёллар хукуки яьни меьрос масаласи очик ойдин ёзилган. Узбекистонда  хозир бирор бир имом буни гапирмайди? 

Нима учун кизлар,  оталари мол мулкидан махрум килинмокда? 

Зеро мукаддас Куръони Каримда мерос угил кизга тенг килиб куйган? 

Куръонда аёллар учун алохида Нисо ( Аёллар ) сураси келган ва буни барча мусулмон эркак укиши шарт 

Мисол учун 7 оятини Шайх Абдурахмон ибн Наср Ас-Саадий  шундай тарифлаган:


"Эркаклер, ота-оналари ве ёки якин кариндошлари колдирган ва хотинларıнг ота-оналари ва энг якин кариндошлари колдирган оз ва ёки куп булсада хакикатдан хам мерос хукуклари бордир.  Бу олдиндан кабул килинган тагдирдир. 

[[Жахолат даврида араблар шу кадар такаббур ва юраксиз одамлар эдики, аёллар ва болалар каби заиф кишиларнинг меросидан махрум эдилар. Улар меросни факат кучли одамлар уртасида таксимлашди, чунки улар  жангларда катнашишлари, галабанинг асосий танимотчилари деб каралган. Бу уларнинг карорлари эди. Лекин рахмдил ва доно Раббимиз бандалари учун эркаклар ва аёллар, кучли ва заифлар учун бир хил буладиган Илохий конун урнатди. Аввалига Аллох одамларга юборилган амирларни батафсилрок тушунтиришга тайёрлаш учун вахийларини кенг тарифлаб берди. У кейинги оятларда батафсил тушунтиришларини юборди. Одамлар аллакачон уларни интиклик билан кутишган эди. Шу тарика улар бу Илохий конунларга нисбатан душманлик хис килмаганлар.  Бу эса жахилият даврининг жирканч одатларидан бири булган эркак ва аёлнинг Ота, Она ёки энг якин кариндошлари колдирган мероснинг маьлум бир улуши борлигини аста-секин кабул килдирди. Ушбу вахий хусусиятнинг умумий киритилишига мисолдир. Лекин бу улуш кабул килинган урф-одат ва одамларнинг хохиш-истакларига мувофик белгилаб куйилганми ёки Аллохнинг бирон хукми белгилаганми? 

Аллох бу саволга жавоб берган. Агар Аллохнинг иродаси булса, Имтихон куни буни савол-жавоби бор деди. Шуни таькидлаш керакки, (Нисо  сураси)  агар катта булса, мероснинг факат бир оз кисмини аёллар куп кисмини эркаклар олсин деган амир берилмаяпди. Микдор канчалигидан каътий назар аёлларга бир кисим ота-онадан мерол хаккини таминламокда."   

 Шайх Абдурахмон ибн Наср Ас-Саадийнинг "Нисо" сурасига берган изохи тугади.

 Нима учун муллалар масжидга эхсон килишни,  Исломда ракобат асосида тенг хукуклилик асосида  рахбар сайлашни Байъат дейилишини гапирмаяпди. Исломнинг илк йилларида Халифалар канчалик ракобат асосида сайланганлигини тарихчилар кузатиб туришган ва ёзишган-ку?

Ан-Нисо сураси 7-14 оятлари шархини бирор бир имом масжидда гапирадими? 

Байтул-мол мукаддас, садаклар, эхсонлар этимлар хакки ва Жума марузаларида хисоботи берилиши керак булган мухим масала.

Муминлар саволларига жавоб берилиши керак.


Ислом дунёсидаги деярли барча Жума марузалар,  Аллох ва кули уртасидаги ибодат ва мажбурятларга асосланмокда.

Аслида Жума куни давлат-хокимиятнинг бир хафталик хисоботи берилиши ва муминларнинг берган соликлари нималарга сарфланганлигини айтишлари керак.

Муминларнинг Хокимиятга нисбатан саволларига жавоблар берилиш керак. 

Муминларнинг Аллох билан урталаридаги такво-ибодатни шакли микдорига имом аралашмаслиги керак.

Зеро киёмат куни хар мумин факат ва факат узи имтихон килинади.

Ислом адолат динидир!

Аллохнинг адолати тамин килинмаган жойда Хокимият ёзиб берган Жума марузасини укиётган имом тути-кушдан фарки йукдир.
09.09.2022

понедельник, 5 сентября 2022 г.

"Новичок" биологик қурол

"Новичок"  биологик қурол Совет Иттифоқида яратилган ва Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган. Ўз вақтида “Новичок” Ўзбекистон демократик мухолифатининг икки адвокати С.Егошин ва адвокат Ҳамидулла Зайниддиновга нисбатан қўлланилгани ҳақидаги маълумот эътиборимни тортди.
Улардан бири, яъни Ҳамудулла Зайниддинов Ўзбекистон Олий суди ошхонаси фойесида жамоатчиликнинг кўз ўнгида қатил қилинган эди. Фаеда жойлашган қахвохонада  унга эспрессо қаҳва берилган. У ичган захоти ва дарҳол йиқилди, оғзидан кўпик ва қон чиқиб ,  ўша эрда вафот 
этганди. 
Бу инсон  Ўзбекистондаги мухолифат кучларинг адвокати эди. Бу , КГБ методидаги  намойишкорона қотиллик эди. Бу 2000-йилларнинг бошларида эди.  90-йилларнинг охирларида эса С.Ёгошин сирли тарзда, Зайниддинов каби аломатлар билан вафот этди ...
Улар менинг адвокатларим эдилар,  1999 йил 12 феврал портлашларида мени айлашганида бу инсонлар мени оқлашга эришган эдилар.
Уларнинг ёрқин хотиралари олдида миннатдорман


Сафар Бекжон
Ёзувчи.
ПЕН халқаро ташкилот  аъзоси
Женева. 
15.03.2018

четверг, 1 сентября 2022 г.

Яна пиар.

Яна пиар.

 Яна,  халқни кланлар кокган козикга боглашга харакат бошланмокда.


“Президентнинг 2022 йил 18 июлдаги ПҚ-323-сонли қарорига кўра, тўлов-контрактда ўқиётган хотин-қизларга жорий йилдан бошлаб имтиёзли фоизсиз таълим кредити бериладиган бўлди.Ушбу янги тизим ижроси учун қуйидаги 12 та банк танлаб олинган:


1. Агробанк


2. Алоқабанк


3. Асака банк


4. Ипотека банк


5. Қишлоқ қурилиш банк


6. Микрокредитбанк


7. Миллий банк


8. Ориент финанс банк


9. Туронбанк


10. Ўзсаноатқурилишбанк


11. Халқ банки


12. Ҳамкорбанк””


Сабабларини ургансак бу ПҚ-323 да 14 % улуши бор банкнинг. Таълим сохасини тамомлагандан сунг 7 ойдан бошлаб 7 йил муддатга тулаш мумкин ва буни хозирги хукуматни Молия Вазирлиги кошидаги жамғармада Пул йуқ хурматлий банк бошқарувчи маъсуллар ва инситутлар.


Сабабини негизига борган холда санаб утамиз.


Ижтимой тармоқларда хушхабар таркатишмокда .....

 -Гуёкий,  ШМ ушбу ёрдамни уз ёнида килаётгандей (ПҚ-323) тарифланмокда.


Халк ва майда тадбиркорлардан йиғиладиган  бундаы хужжатсиз "солиқ"  1 ойда минималда, ВВП дан ташқари 1 млрд.$ булади. 

Статисти  маълумотни 150-200 млн (АКШ Доллари мажазий маънода) ни уз ёнидан бергандай бемалол харакат килмокда.


Ха Бегалов, статистикани яхши бер, холисона ва Сенга Миллий кадрлар жамоасидан аф сурайман. Бекободга бориб бир мактабни бошкар (Кудрат) Лекин мухтарам углингизни узига яраша махкамага тортамиз. (Бошка бировни улдириш ва у инсон боласини зурлаш албатта сени ва болангни энг ночорликга солади).

 Б.Бегалов Статистикани холисона интернетга таркатсанг ва ШМ киёвларига орка тарафингни бермасдан иш килсанг яхши буларди (Кизингни узатганинг-да,  жа зур кутга ) Укажон бошка нарсларни чикариб юбормей. Хукумат сураган статистикани эмас бор реал статистикани хурмат юзасидан чикаринг. Айникса ИЯМ (ВВП)ни. Шу билан бирга олдинлари нонга ва нон махсулоти учун ажратилан (Дотация) хозирги сўзда субсидия харажатлари кайси тешикга кетаябди.Хукуматдан Халк пулидан дон ва дон махсулотлари учун ажратилиб келган субсидия пули кани,  эййй ШМ?!


ШМ Ўзбекистон сизни шахсий том оркангиз эмас. Ва Сизга ичкиёв Отабекни мулки эмас. ПҚ – 323 да инадамей инсонларни кул килиш учун ишлатманг. Халкни пули текинга укитишга ва даволанишга етади.


Карорни мухтарам депутатлар билан маслахатлашиб,  Сенатни тасдиги билан харажат килиш керак. Мухтарам, киёвингга "-мен кетганимдан кейин хеч киммассан",  деб айтиб куйгин!. Ва уни куча мафяси  ялангочлаб  Тошкентни катта майдонлари юргазишади. Ишонмаса кутсин бу даюст. Вакти кеганда видеосини араб шайхларини ...?


Шу ерда бир эълоним бор эди. 

Оташ,  сен куркинчили Техрон деган романни укиганмисан. Болаларинг хозирча бор.  ЮВСдаги кимининг буларди Жаноб Кадиров,  нима булябди. Энди росса майдалашиб номеринг тушиб коган одамни кидириб юрибсан. Божанг эркак сал булса, хам.


ПҚ – 323 ижроси кандай. Мен шахсан, ёнларингда юриб  кузатишим буйича айтаяпман!  Ижрочиларинг кўкр-кўрона хизмат килмаяпди сенларга.


Бу ПҚ – 323 учун Ўзбеистонни янги хокимяти очган фонд -дан  текин яшаш тугамокда. Бу айниқса мухтарамни эркатой киёвлари айтаяпман. Сармоялар тугаб, бюжетнинг таги куринди.

Давлатни хоинлар бошкараётганини олдиларидан туриб билиш мумкин, ёки китоблар укиб, билим олиб урганиш мумкин.

Бизни аклимиз ва рухиятимиз качон идрок кила олади? Факат китоб укиш ва узимиз макола ёзиш!Кейинги пайтдаги пул сиёсати ва ижтимоий ахволни шу билан бирга Руспублика микиёсида карздорли ахоли учун канчалик кимматга тушаётганини ёзадиган мард иктисодчи кани?  Битта Статистика кумитасини сал сирини очдим. 1 ми Бегалов ёки 2 ми. Тугри 3 чисини тафти анча бузиган. Сиз каердан билдиз деб сурасангиз бу падолларни тафти бузилишда текинтамок,  арзанда меросхорингиздан суранг.


ШМ , яъни кимса охирги кунларини яшаётгани учун ута куп олаябди факат 2 таси билан келишмади.


Отабек сендан 10 баробар акиллилар бор. Лекин буни урганганингда кеч булган булади.  Биз инкилобдан кейин сени тергов килганимизда олдинда юриб барча сирларни хужжатлаштирганимизни биласан.

Сени араб шайхлари куткармайди.


Ойбек майда кадам, аммо вактида майдонни тарк этмокда.

Умидворим-ки Инкилобдан кейин узи таслим булади ва божалар терговида , биз терговчиларни танийди!


Инкилобий харакат миллий кадри

Абдулазиз.


01.09.2022

Тошкент.

воскресенье, 28 августа 2022 г.

Mатбуот марказининг иктисодий масалалар мутахасислари билан савол жавоблари.

Узбекистон Инкилобий харакати матбуот марказининг иктисодий масалалар мутахасислари билан  савол жавоблари.
Матбуот маркази саволи;  
У-здаги мавжуд  иктисодий вазият хакида кискача нима дея оласиз?
Жавоб: 
. Узбекистоннинг ички (МАКРОИКТИСОДИЁТ) макроиктисодиёт ва (Микроиктисодиёт) микроиктисодиёт холати.
Узбекистон ва бутун пост совет давлатларида (МАКРОИКТИСОД) Макроиктисодиёт сузи билан бошка нарсани аралаштириб юборишади. 
Узбекистонда ахвол жуда огир.  Тугирилаш йули мавжуд иктисодчилар оркали булиши имконсиз куринмокда
(МИКРОИКТИСОД) Микроиктисод параметрлари ва уни ахволи хам жуда огир. 
Сохани хамма аник фан ва технологик соха мутахасислари оркали реал прогноз килиш ва уша прогноз буйича ривожлантириш керак. 
Узбекистонда мавжуд Хокимият даврида бу имконсиз. Марказ диктаиктисод,  махаллий хокимият узи  алохида республика вазиятига олиб келинган. 
М-маркази саволи : 
Йул куйилган хатолар ва тузатиш имконияти хакида тухталсангиз?
Жавоб; Айнан мана шу хато бор деб айтишдан тийиламан.
Лекин биринчи 6 ойда берилган вадалар деярли унутилди ва янги карорлар эскисини бир хафта утиб рад кила бошлади. Бу холат хам ички ишончни хамда  халкаро микиёсда ишончни улдирди. Сиесий тузим ва рахбар иродасиз деган тушунчани бутун дунёда шакиллантириб булди. 
М-маркази саволи : 
Ахоли озик овкат саватчаси ва уни таркиби ва ички муаммоллари хакида нима дея оласиз?
Жавоб; 
Ахоли озик овкат саватчаси деган тушунча узбекистонда мумкин факат шахар ва шахар олди кишлокларига тегишли булсин. Чет кишлокларда ахвол ута аянчли ва бу WHO  ташкитлотининг ёш чакалок ва 2 ешгача булганлар улими ва уларнинг тирик вазни хамда анемия курсаткичи хулосасидан хам маьлум. Тугриси хозир нон ва картошкадан бошка истеьмол саватчаси йук инсонлар нафсониятига тегиб хулоса бергим келмаяпти.
М-маркази саволи : У-знинг  Ташки сиёсий вазиятига тухтала оласизми?
Жавоб;  
Россия Украина можароси ва унинг келиб чикиш илдизи ва ечими 
Бу можаро Киев Руси пайтидан бери бор.  
Хар доим Рус Князлари Киев Руси подшохига эьтироз ва узаро хурматсизлик курсатиб келишган. 
Лекин янги тарихда Кирим билан бошланган бу кескин вазият ва уз ички муаммосини чет давлатлар хиссобидан ечувчи Россия бир аср олдин килган  хатосини яна бошлади. Хар доимгидек енгилса,  яна Марказий Осиёга эьтибор каратади. Илова сифатида  Кавказ ва Козагистондан панох излайди.
Лекин бу гал Кавказ Эрон оталигида,  Козагистон эса Хитой оталигида. 
Туркия ва Россия тандем уйини килиши бу галда имконсиз. 
Усмонийлар Империясини саклаб колиш учун килган Эрон Россия уруши ва Кавказ хонликларини ем килиш ва Урта Осиё 3 давлатини ем килиш охири Усмонийлар давлатини ем килди. 
Украина Россия уруши бу гал Россияни ем килади. Чунки,  энди армия таркиби ва аскар экипировкаси узгарди. Энди дронлар 50-60 км масофадан 20 км баландликдан кузатиб туриб бошка мукаммал система оркали 150-300 км дан 0,5-1 метр аникликдаги нишонни уриш амалга ошириляпти. Бу технология хозир на Россия на Хитой нада Украинада йук. Гарб ва Осиенинг ривожланган давлатлари берган курол билан технологик жанг имконияти курсатиляпти. Бу жанг собик советларда ва атрофидаги  тизимларни узгартириш учун жангдир.
 Янги совук уруш ва курол пойгаси глобал куч мувозанатини бошлатмокчи булган Путинизм доктирини бошламасдан тугади.
Янги совук уруш бошланмасдан тугади.
Чунки технологик ва илим фан буйича яккол устунлик АКШ кулида ва унинг иттифокчилари кулида. На Хитой на Россия на Европа Иттифоки бирор бир сохада лидерлик килолмайди. Узида фрезалаш дастгохи учун каттик металдан тайерланган метчик ишлаб чикара олмайдиган давлат хеч качон совук урушда галаба козона олмайди. 
М-маркази саволи;  :  
Хитой Тайван муаммоси ва унинг тарихи хакида Узбекистонда умуман маьлумот йук дейилмокда?
Жавоб; Бу ута кадимий муаммо лекин хеч качон Тайван Хитой яхлит худуди булмаган. Хар доим Япония назоратидаги худуд булган. 1945 йилдан кейин кочкиндаги Хитой Императори ва унинг хос аскарлари жойлашиши ва Хитой хукумати 1972 йилгача Тайван оркали бошкарилиб келинди.  Хозирги Хитой  Комунистлари учун тарихий реванш олиш учун сиесий ички ва ташки сиесат инструменти вазифасини бажармокда.
Лекин на Хитой на бошка давлат Тайванни босиб олиш кучига эга эмас. 
Тайван хам иктисодий хам технологик хамда харбий кучи хар кандай ракибди уйлантиради. Тайван ички ва ташки разведкаси мукаммал ва дуне учлигига киради. Исроилнинг Моссад ва Шабак разведка хизматларидан бир погона устун. Хозиргача микро чиплар ишлаб чикариш сирини бирор бир разведка олиб чикиб,  узида тадбик кила олмагани куп нарсадан хабар беради.
М-маркази саволи;
 Халкаро вазиятни кескинлаштирувчи вокелар хакида тухталасизми?
Жавоб: : Африка китаси давлатлари диний окимлар хавфи ва йирик можароларга тулмокда.  Бунда Хитой, Франция,  Германия,  АКШ,  Англия,  Голландиянинг роли ва Туркия чакирилмаган мехмонлиги сабаб булмокда.
Африкада жуда куплаб этник кабилалар ва диний муаммолар бор.  Бу куп холатларда Араб миллатчилиги билан боглик.
Иккинчи аслида биринчи глобал муаммо бу Boko Kharam окими таркибида 100 миллиондан ошик куролланган акидапараст исломий тероризим тарафдорлари борлигидир. Бу дуненинг энг йирик пиёда кушини бор терористик грухи.
Бу грух жуда котта худудга ёйилган ва чексиз инсон ресурсига эга. 
Франция,  Германия охирги 15- йилда Хитой бу китани ресурслари ва фойдали казилмалари учун глобал микиёсда жуда катта сиёсий ишлар килишмокда.  Шу каторда Туркия хам охирги 7-8 йил ичида роса активлашди. 
 Эфиопияда Нил делтасида куртлаётган ута йирик сув омбори ва уни Гидро энергетика иншооти ракобатчиларни жангчиларга айлантирмокда. 
Ливия ва Сомалидаги кераксиз хатти харакатлар хамда Туарег кабиласи билан хукумат уртасидаги жанг ва буни куллаш жуда йирик муаммолар келтириб чикаряпти. Чунки туареглар сони 140 миллиондан ортик. Ички сиёсий тинчлик учун бошка давлатда уруш чикариш хар бир давлатди чакирилмаган мехмон килади. Туркия африкада статус кво холатини бузгани ва чексиз ташкил булаетган куролли грухларга курол етказиб бериб тижорат килгани учун вакти келиб расман чакирилмаган мехмон статусини олади. Африкадаги жанг ва тероризим хавфи Осиё ва Европадаги урушлардан бир неча марта катта ва сон жихатдан ута куп курбонлари булади. 
М-маркази саволи; 
 Туркияда Гуленизим ва Эрдоганизим ва ундан келиб чиккан иктисодий холат ва ташки богликлик Узбекистонга таъсир киладими?
Жавоб;  
Гуленизим  пиар килинган диний окимдир.  Фетхуллох Гулен араб дунёсида умматчилик, Гарбда динларораси диалогчи, Турк дунёсида туркчи куринишга лойихаланган сектадир. Узбекистон бу сектани Путинизмнинг топшириги билан такиклади. 
Барча нарсани мустакил ишлаб чикаришга харакат Туркияни чуктирмокда.  Фундаментал тадкикот камлиги ва ресурс етишмаслиги Туркияни Гарб , Россия, Эрон, Хитой кулидаги кугирчокка айлантирди. Ташки карзи микдори бир неча йил олдин ЯММ микдоридан ошиб кетди. 
Барча стратегик обектлар чет элликларга сотилди. Барча йирик курилиш асл эгаси чет эл компаниялари. Бу туризим ортидан йилига 10-15 млрд доллар соф фойда кураетган давлат учун жуда огир бадал ва буни келаси 20 йил барча Туркия фукаролари уз мехнати билан тулайди. Хеч бир сохаси мустакил эмас. 
М-маркази саволи; 
Узбекистондаги ижтимоий сохалар вазияти хакида тухталсангиз?
Жавоб; . 
Тиббиет ва таьлим сохаси ва унинг муаммолари ва эхтимолий ечими номалум колмокда.
Тиббиет яхши пул туланмаса хеч качон ривожланмайди.  Яхши доктор камида 10 йил укиши ва доимий изланишда булиши шарт. 
Сугурта тизимисиз ривожланиш бумайди. 
Текин тиббиет факат гурковлар ишини купайтиради. 
Хеч бир нарса текин эмас. Хатто номоз килган инсон хам Оллохдан каршилигига савоб сурайди ! 
Таьлим сохаси унверситетлар мустакил булмаса ва ички селекция ракобатли мухит яратилмаса ва камида йилига 1-1,5 миллион нафар янги талаба укиш имкони берилиб юзлаб янги олийгохлар очилмаса хеч бир карор билан узгариш имкони йук.
Барча давлатлар ривожланиши унверситетлар сони ортиши ва ташки сиёсати мустахкамланиши билан тугридан тугри боглик. Саводсиз жамият билан инкибаторда  етиштирилган жужалардан  куп фарки йук.
М-марказ саволи; 
Узбекистондаги  экологик муаммолар ва келиб чикиш сабаблари хакида тухталинг.
Жавоб; 
 Экологик муаммолар бу гигантомания окибати асли иклим жихатдан нотугри экин экиш ва нотугри агротехнология ХХ аср  нинг энг котта муаммосини Орол муаммосини келтириб чикарди. 
Иккинчи йирик муаммо,  советлар арзон булиш сиёсати окибати чикиндини кумиб ташлаш. Ва бу йилига миллионлаб тонна муаммо келтириб чикаряпти. Бу муаммони хал килишдан олдин келажакди 10-20 йил олдин прогнозлай оладиган мутахасис йуклигидир.   Давлат нима килишини билмай хар эхтимолга карши чора хам кила олмаяпди. Хеч бир холатда яхши ечим хозир кузга куринмаяпти. Гарб ва бошка давлатлардана мутахасислар киритилмаяпди.  Узбекистон худудларида  иккита  суний кул яратилмаган.  Бу Айдаркул ва Тузкул иккиси хам факат муаммо чикаради. Дунёнинг бошка хеч бир минтакасида бундай чалкаш ва саводсизлик билан курилган иригация ва сув иншооти йук. Паралел келтириш имконсиз...
М-марказ саволи; . 
Марказий Осие келажагини башорат кила оласизми?
Жавоб; 
 Марказий осие келажаги .... 
Факат илиий сохаларни ривожлантириш ва ута котта фундаментал илим талаб киладиган йуналишларга сармоя киритиш. Бошка сохаларда очик денгиз йули йук худуд ривожланиши ута кийин. 
Бирлашиш ва чегараларни миниманлаштириш. 
Урушлар ва узаро ракобат туфайли темир панжара тутиб олиб бошкариш даври тугади.  Буни истамаган Хукумат барибир кетади ё ихтиерий ёки халк босим ташкил килиб агдаради.
Божхона божларини минималлаштириш ва эркин бозор тамойили. 
Хозир хеч бири йук.  Мавжуд Хукумат учун энг катта душман узи яратган чексиз муаммолардир.  Ватандош бу муаммоларни хукумат буйнига асосли айблов килиб куя олади. 
Якка шахс килган карор ва бошкаруви охири диктатурага айланади ва барча айблов уни буйнига тушади. 
М-марказ саволи; 
    Узбекистон Инкилобий харакати миллий кадрларининг бир кисми ташкарида. Уз режаларингиз хакида айта оласизми?  
  Жавоб; 
  Шу кунларда  бундай режам йук.
Ман сиёсий ва ижтимоий нейтралликни танлаганман аналтик тахлилчиман.
Чунки берган хулосаларим йирик корпорациялар тарафидан кисман ёки тулик уз келажак стратегияси асоси килиб олинади шунинг учун нейтрал булиш бу касб этикаси. 
Дам олишга доимий бораман лекин яшаб ишлашга хозирча режаларимда йук.
М-м: Матбуот маркази саволларига батафсил жавоблар берганингиз учун катта рахмат.
28.08.2022
Женева.

четверг, 4 августа 2022 г.

“Ассалому-алайкум, дорнинг оғочи”.

Устоз Рауф Парфи хар шоир “Ассалому-алайкум, дорнинг оғочи”. сатрини хеч булмаса бир марта ижодида ишлатсин ва шунга лойик булсин дегандилар.


Мен эса чарчадим…
Чарчадим она, мен чарчадим она,
Умр салтанати чатнади, синди.
Даҳшат бостирар сўнгсиз ва сўнгсиз,
Умрим уммонида тўлқинлар тинди.
Она, чарчадим бу ёлғон дунёнинг,
Кетгим келади рост тамонига.
Қайғу денгизида чўксам чўкибман,
Асло осилмайман чўп-самонига.
Ўтиб бўлди, она, ўттиз уч баҳор,
Уларнинг гуллари занглади сўлди.
Замона зўрники, шоҳлар қасридан,
Оққан қонга умрим жомлари тўлди.
Остонада турар фармони-олий,
Қўлида қиличи, бошида тожи.
Мен эса чарчадим, хўп, хайр энди,
“Ассалому-алайкум, дорнинг оғочи”.
(Қарши қамоқхонаси, 1994 йил).

Safar Bekjon.

вторник, 26 июля 2022 г.

Лавровга маймун қалби eдирилди.


Ушбу фотосурат Россия Ташқи ишлар вазирлиги сайтидан олинди.


Путиннинг Конго кабилабошисига жўнатган мактубини ёнбошлаб олиб қабул қилган.


Путиннинг армани малайига,  африка кабилавий одатига кўра кийим    кийгизилиб, маймун гўшти татиб кўриши тавсия қилинган видео тармоқда тарқаган.


Дунёда ҳеч нарса тасодиф эмас.


Руси деган кабила Олтин Ўрдагa ёлланма аскар бериб,  солиқ тўлайдиган кабиласи эди. 


600 йил шундай қолган.


Амир Темурнинг Олтин Ўрдани босиб олиб тарқатиб юборганлиги сабабли руслар аста-секин давлат қура бошлашган.

Иван Грозний (1530-1584) даврида рус давлати номини олди ва Москвадан ташқарига ҳам,  армия олиб чиқди.


Олтин Ўрда Имперяси 600 йилга яқин ҳукум сурди.


Унинг ўрнига келган Рус Имперяси ҳам 600 йил атрофида яшай олди. 

Унинг чўкиши бизнинг замонага тўғри келмоқда.

Қандай бахтиёр одамлармиз!

Миллионларча ота бобомиз  озодлик учун,  умид билан жанга киришди ва бу золимлар қўлида шахид кетишди.


Руслар қабила эдилар ва мана бошқа бир кабилага тазим қилиш савиясига тушишди.

 Рус  Имперялари манан чукди.

Раҳбарлари шарафли аскарлар каби тикка турa олмай,  иттифоқчилар излаб кабилалар олдида эгилишмоқда.


Илохий адолат динлар, миллатларнинг чиранишидан устундир!


Ўтда ёнмас, сувда чўкмас дейилган рус Имперяси 70 йил мобойнида,   «инсон маймундан яралган»  деб иддо қилди. 

Яратганнинг адолатини қаранг-ки,   Имперянинг иккинчи одами     Лавровга маймун қалби eдирилди.


Урганжи.


26.07.2022

суббота, 23 июля 2022 г.

Ўзбекистон Хокимияти каллаварaмлари ва Гулнорашуносларга !

Ўзбекистон Хокимияти каллаварaмлари ва Гулнорашуносларга !
Калaларинг ишлаганда, Гулнора Каримова давлатимиз хазинасидан ўмарган пулларни, «-бизнес йўлидан ишлаб топилган», деб хукум чиқарилишига қарши адвоқат тутган бўлардиларинг.
2021 йил бошида мен эълон қилган ҳужжатни жиддий қабил қилганларингда Швейцаря аслiдa Гулнора Каримова номига хусусий бойлик сифатида пулларни беришiдан мақсад нима эканлигигини тушунган бўлардиларинг.
Cудлов органлари, Швейцаря давлатда жойлашган банкларидан олинган ва Zeromax GmbH кредитлаш учун сарфланган пулларни хар қандай йўл билан қоплаб беришни мақсад қилмоқда.
Бу хақда мен билан бўлган сухбатида Бош Прокурор ва Хукумат рахбари очиқ айтган эди.
Zeromax GmbH касод бўлганида 2,5 миллард $ атрофида бўлган қарзлари, бугунга келиб %лари билан 6 миллардга $ чиқди.
Каримовларнинг бойликлари хусусий банкларда, Zeromax GmbH га кредитларни Швейцарянинг давлат банклари берган.
Шу йўл билан Хукуматга оид бўлмаган Банклардаги Гулнора Каримовага оид пулларни музлатиш ва Zeromax GmbH кредеторларига олиб беришни мақсад қилишмоқда.
Мендан Каримовлар оиласига оид барча ҳужжатларни фош қилишимни сўрашган.
Мен бу ишни қилмаганим учун босимлар остида яшамоқдаман.
Урганжи.
23.07.2021

суббота, 16 июля 2022 г.

Инкилоб каналида ёйинланган хужжатлар 01-08. 2022

Инқилобий мурожат! 
Ғарбда ўқиган, яшаган, ишлаганларни КГБ қандай қилиб ўз айғоқчисига айлантирганини ўрганмоқчи бўлсангиз Сардор Умирзақов ҳаётини ўрганинг. Сардорнинг ота-онасини ватанига содиқ инсонлар эдилар. Бунақа одамларнинг фарзандларини КГБ ўз айғоқчисига айлантириш холлари кўплаб учраб туради. Сардор Ғарбда ўқиган, ишлаган. Лекин ўзбек жамиятидан яширилган тамони, Москвада КГБ академясида бир йиллик курсга борганлигидир. Биздаги маълумотларга кўра Президент админстрастияси бошлиғи, Хавфсизлик кенгаши котиби, Қўриқчилар камандири Россия КГБси (Наришкин, Патрушев) тамонидан келишув асосида тайинланмоқда. Сардор Умирзақов бундан бир хафта олдин Москвада сал кам бир хафта қолди. Президент Админстрассияси бошлиғи лавозими учун консултациялар ва тўғридан-тўғри алоқалар , шифралаш машғулоти бажарган. Инқилобий харакат давлатни бир тўда хоинлар бошқараётгани айтиб келмоқда. Халқ , ватанини қутқариши ва мустақил-миллий давлатини қуриши учун биз билан хамкорлик қилиши керак. Хар қандай ташкилот ушбу вазиятни тўғри талқин қилмаётган бўлса, демак давлат ички сирли ишларидан хабардор эмас. Bазиятни билиб туриб, ватан хоинларига ёрдам бераётган, жим турган бўлса жазосиз қолмайди. Геополитик вазият биз тамонга 80-90% ўзгарди. Ички вазият шартлари; халқ зехнияти, мамурятнинг синаб-текшириб кўриши хисобига Инқилобий туртки учун тайёр вазият хосил бўлмоқда. Ўзбекистон Инқилобий харакати ўтиш даври қадрларини танламоқда. Иқтисодий дастурларни , бизнинг дастурларга қўшимчаларни келажак миллий кадрлар билан мухокама қилмоқда. ШМ ва клани ютқазишга махкум. Зеро халқаро кучлар, банкачилиги, технологя биз тамонда. ШМ ва ўриснинг, ирқчи-имперячи ғоясидан бошқа нарсаси қолмади. Ғалаба биз тамонда! Биз, Хақ-адолат ва озодлик учун йўлга чиққанмиз. Иймонимиз, биз энг кучли қуролимиздир. 
ШМ ва унинг ватан хоини шайкасида, шайтондан бошқа йўлбошчи қолмади. 
Инқилобга харакатига қўшилинг!
 Ёрдам беринг. 
Зехниятингизни ислох қилинг!
 Хоинлик жазосиз қолса, ватанни шайтоний васваса бошқараверади. 
Урганжи ва миллий кадрлар. 
16.07.2022


Тутинган отаси-онаси, майда миллат,
 Ўзбек унга дахмаза, дардисар иллат.
 Хотун армани, Москов асл маскани, 
Хоинлар Сардори, подшохи зиллат! 
Урганжи
16.07.2022
Инқилоб харакатига келаётган мактублардан: 
Кейинги кунлардаги асосий мактуб оқими, хусусий мулклар масаласида бўлмоқда. Ўзбекистон бўйлаб дам олиш масканларига оид барча турдаги хусусий мулклар эгаларига ОЛДИГА Президент оиласига оид ишларни қиладиган кишилар келмоқда экан. Саида Мирзиёева, Хондамир Мирзиёев номидаги ширкатларга "хайрия" қилиш учун катта миқдорда пул талаб қилишмоқда. Бир неча кун ичида нақид пул қилиб берилмаса мулклари улар (Саида, Хондамир ширкатлари) номига ўтказиб берилмоқда экан. Инқилоб Харакати мутахасислари олиб борган суруштурув натижасида хақиқатдан ҳам Саида, Хондa-ам Мирзиёевларга тўғридан тўғри алоқаси бўлган ширкатлар номига кейинги ойларда оммамий "хайриялар" келиб тушмоқда. Мулк эгалари ўз мулкларида ходим сифатида ишлашга мажбур қилинмоқда. Тошкент шахар Хокими Ж.Ортиқхўжаев номида турган 99% мулк ШМнинг жияни Хондамир Мирзиёевга ўтказиб берилганига анча бўлди. Жахонгир мана иккинчи марта истефо қила олмай сарсон бўлмоқда. ШМ ва клани бутун Ўзбекистонни, ўз қулларига ва мулкларига айлантиришга қасам ичишган куринишади. Мулкларини олдириб қўяётганлар ичида Парпиев-Иноятов клани ҳам бор. Булар экканини ўрмоқда. ШМ олдига кирган собиқ дўстлари билан 8-10 метр масофа сақламоқда. Қачонгача? Балким масофанинг ахамияти бўлмаган ишларни кутаётгандир?! Кут-син! У кун бурнинг тагида турибди. 
Урганжи. 
16.07.2022


Бугун — Вали Қаюмхон таваллуд топган кун Вали Қаюмқори ўғли (1904-1993) - 


Туркистон миллий-озодлик ҳаракатининг хориждаги этакчиларидан, сиёсат ва жамоат арбоби, тарихчи. 
Туркистон миллий кометети раиси Вали Каюмхон илмий меросини ким тадқиқот қилмоқда? Совет тузимига қарши курашда турли шароитларда қолган инсонни фақат битта жойга боғлашади. Руслар Туркистон легони деган ташкилотга чет элларда яшаган барчани тиқиб кўрсатиб келишган эди. Мустақил Ўзбекистон Туркистон бирлиги комететини 1942 йилгача фаолияти ва 1945 йилдан кейинги даврдаги ҳалқаро фаолияти айри-айри тадқиқот қилиниши керак. Руслар, Туркистон озодлик харакатинг фақат 3 йилини фашистлар ҳамкорлиги давридир демайди. Бу хамкорликнинг асл сабаби асосан ( конслагерлардаги туркий маҳбуслар) қирилиб кетишини олдини олишга қаратилганини айта олишмаяпди. Немисларга асирга тушган Туркистонлик бир неча миллионлик асирлардан бир миллионгача инсонни озод қилишга эришишган. Мухторият Ҳукумат раиси проф Мустафо Чўқай ҳам асирлар лагерларида мусилмонларни ва жумладан Туркистонликларни ажратиб олиш коммисяларида қатнашган. Лагерлардаги асирлардан тиф ҳасталигини юқтирган. Шу касалликдан вафот этган. Туркистон Миллий кометети Ғарб давлатларидаги мухожирлар бирлшмаси сифатида 1930 йиллар бошидан бери фаолият курсатиб келган эди. 1941 йилдан бошлаб Германя-Советлар уриши оқибатида Туркистонлик асирларни канслагерлардаги мутлоқ улимлардан қутқариш учун Мустафо Чўқай ва Вали Қаюмхон Германя билан ҳамкорлик декларацияси имзолашга мажбур бўлган эди. Келишувга кўра асирлардан тузилган армия фақат Туркистонни озод қилиш учун уришади. Бошқа пайтда Германя тамонида актив жангларга кирмайди дейилган. Германя фашистларинини Халқаро трибуналда судлашган пайтда Туркистон легеонини ҳам махкамага беришган. Халқаро Трибунал Туркистон легеони фашистик харакатлар қилмагани учун, оқланган. Рахбарятидаги Вали Каюмхон, Боймирза Хайит, Рўзи Назар ... каби ўнлаган киши қисқа муддатли қамоқдан кейин озод қилинган. На совет тузимининг, нада ШМ кланинг қўлида Туркистон легеони фашист деган хужжат йўқ. Ушбу ташкилотнинг вакиллари 1949-1991 йилгача БМТ қошидаги зулум остидаги миллатлар комететида ваколатга эга эдилар. Мен ушбу масалада Боймирза Хайит, Рўзи Назар каби ўнлаган Туркистон озодлигининг чет эллардаги мухим вакиллари билан учрашиб суҳбатлар қилганман. Бу инсонлар 1991 йилгача халқаро майдонда Туркистон озодлиги давосида сиёсий-ижтимоий ваколатга эга инсонлар эдилар. Халқаро Ташкилотларда, унверситетларда , тадқиқот марказларида фаолият кўрсатишган. Бу инсонлар мероси хар тамонлама ўрганилиши керак. Инқилоб харакати ушбу меросни ўрганишга имкон яратиб беради. ШМ ва мавжуд тузим рус-совет меросини давом қилдирмоқда. Оддийгина мисол: Ўзбекистон экологя кометети раиси 2016 йил сентаябргача ким эди. Вали Қаюмхоннинг Сибир сургунларидан, қамоқларидан омон қолган укасининг қизи эди. ШМ хокимиятга келди, рус идялогясига асосан "-Туркистон миллий бирлиги кометети"га раислик қилган одамнинг жияни давлат ишида ишлай олмайди деди. Нега биз бутун бир тузимга қарши Инқилоб керак деймиз?
 Урганжи. 

15.07.2022

Узбекистон инкилобий харакати кадамма-кадам стратегик масалаларни амалга оширмокда. 
Мавжуд тузим ва унинг Хокимиятини сиёсий-иктисодий тузокка якинлаштирди. Биз олдиндан айтган масалалар тугри йулни топиш учун дастурлар эди. Хокимият тузумни узгартиришга розилик бермаслигини аник эди. Тузум эса, Рус имперячилик асосларига таянмоkда. Рус имперяси куламокда. Унга таянч булаётганларнинг, устига куламокда. Беларус ва Узбекистон харобаларлар остида колади деб тахмин килаётган хам бор. Инкилобий харакат давлатчиликни саклаб колиш учун чоралар курмокда. Хокимият ва рус тузими алмашади. Купчилик качон инкилоб , качон тузим узгаради деб савол бермокда. Инкилоб килиш бир кун, тан олдириш икки хафта вакт олади!  Лекин тузимдан жамиятнинг тулик нафратланиши ва эскиси яхши эди демаслик учун йиллар керак булади. Коммунизм-атеизмни согинган диндор хам бор халигача. Хозир 2020 йил айтилган халкаро микиёcдаги музокама ва маслахатлашувлар натижасини хамма секин секин куряпти. Шу кунларда АКШнинг эмбарголар эълон килинадиган давлатлар руйхатига Узбекистон киритиилди. Бу бизнинг мутахасисларимиз анчадан бери АКШдан пайсалга полиб туришлари илтимос килган масаламиз эди. Эмбарголарга киритиш карорлари, давлатчиликни куткаришга харакат килаётган Инкилоб харакатиинг 10 кунларча олдин Узбекистон Хокимиятини ва жамиятни аста-секин ислох килиш стратегясидан вос кечганлигини айтагидан кейинги жараёндир. Бу жараённиинг давомиni тез кунларда, Узбекистон иктисодиёти хис кила бошлайди. Айтилмасдан килинадигаn зарбалар талайгина. Иккиланиб турганлар, сиёсий-иктисодий капиталларинг силликкига кулларидан чикаётганини сеза бошлашади. Бу сигнал ортидан асосий зарбалар, бошланиш кисми булади. Дунёнинг кайси худуда узи, ёки капиталиni яширинган булса уша еридан олиб келамиз, ё уз оёги билан келади. Кочган давлати рахбари ялиниб олиб келади. Хатто Pоссия хам  сотади "с патрахами" Биз комунист эмасмиз биз сиз уйlамаган метод ва усулда ишлаймиз  Ва хеч бир ватан учун курашувчи буйрук олмайди хамма уз ишини килади ва хеч качон мансаб еки моддий манфаат учун узини сотмайди  Сотилиб авлодимга иснод келтиргандан кура улим яхши дейди. Биз гоя инсонимиз буларда на гоя на мафкура на илим бор  Биз терорист ва юлгич булганимизда хозирги имконтят ва кучимиз билан санкцияларга кумиб сонини санай олмайдиган холатга келтиртб халкnи бир ойда ichida Тошкентга келишга мажбур килардик. Биз булардан кура минтака ва ахолини купрок севамиз ва халкимизни хар бир нафарини миллати ирки динидан катий назар парчамиз деб билиб, имкон кадар рузгорига зарар бермаслик харакатидамиз.  Амал ёки Призидентлик керак булганда жуда анча вакт олдин кабих йул билан булса хам олардик.  Кутинглар совгаларимиз куп хар кимга товба килтиришга имкон берилпди. Оллох Къурони Каримда товба килишга имкон колдирдими биз хам Оллох хукми асосида буни кабул киламиз. Оллох хукми барча нарсадан устун. Лекин имкон куп вактга берилгани йук чексиз сабр хам эмас балки ойлар ёки йил охиридир  Якинда, АКШ кандай килиб бошка давлат амалдорини юридик асосда ушлаб кетишини гувохи буласизлар. Хар бир иш асосида халкаро хукук ва инсоний нормалар турипти  Хукуматга! Четдаги бола чакангиз кайтса хам булаверади дипломатик паспортларини топшириб чунки улар вазирлик ходими эмас.  Узбекистон дипломатик паритет ерига бола чакасини четга жунатиб элчихонада атига 5-6 нафар ходим ишлатяпти асосан ривожланган давлатларда бу гирт шармандали холатдир. Барча бола чакангиз, чет эл разведка ходими sifatida руйхатга олинган. Bакти келса жосусликда айбланиб ушланади. Бу холатда хеч бир иш килолмайсиз худди узингиз усулингизда нотугри жойда селфи килгани учун ун йил аввал килган булса хам телефон хотирасида бор. Tопиш осон , онлайн google ёки Аpple ширкати серверидан  Гуантанамо еки бошка машхур камокхоналар кутяпти, буш жой етарли.  Хатто Хитойда булса хам ушлаб беради мажбур бермаса муаммо бир триллион $ бозор…... сиздан узини ахолиси мухим  Кочиб овора булиб Москвага бориб юрманг урис бир секундда сотворади. Кичикина санкцияни оламиз дейишса кайтимига уруг аймогиз билан ушлаб обориб беради урис дустингиз. 
Масала вакт масаласи . 

Узбекистон Инкилобий харакати. 13.07.2022

Ўзбекистон нефти. Кимлар сокка килмокда? 

Узбекистонда вакти-вакти билан нефт махсулотларини, сотилиши муаммо булади. Нархларнинг бирданига 10% кутарилиб, ертаси куни ШМ аралашиб кейин арзонлатилиши, (5%га) содир булади. Бунака сокка килиш ва бир пайтнинг узида ШМ нинг, пиарига хизмат килмокда. 2003 йилдан буён пахта йигим терими ва бугдой ўрими, вактида, дизел ва бензин тақчил бўлади. Бу кирли уйини ШМ нинг, узи ўйлаб топган сиёсатидир. Аслида Узбекистон нефт ва газига эга давлат. Агар бу сохани монопол оилалар ва эски комунист НКВД авлодлари қўлларида ушлаб туришмаганида, Халкни ахмок килиш аллкачон тухтатиларди. Ўзбекистон худудларидан огир нефт казиб олинади ва экспорт қилинади. Урнига қиммат нархда бошқа нефт импорт қилинади ... Узбекистонда огир нефтни қайта ишлаш имконияти, борми? -Албатта бор, хатто патенти билан турибди. -Нега ишлатилмайди? Чунки кланлар нефтни сотишдан откат. Унинг урнига бошка нефт сотиб олишдан яна откат олишмокда. Хусусий ширкатлар нефтни кайта ишлаш заводларини, куришига рухсат й уклигининг сабаби хам энди, туширнарли. Давлат номи остида Кланларнинг, заводлари оддий халқ учун, 72-76 октанли бензин сотишади. Бензин эса аслида хужжатларда 92/93 октанлидир. Лекин амалда 81-83. Шунинг учун автомобиллар кўп ёқилги сарф қиладилар. Канча машиналарга куп ёкилги сарфланса кланлар шунча бойиди. Бугунги кунда дунёда бензин танқислиги йўқ. Хатто Россияда қаерга қуйишди билишмаяпти, эмбаргонинг окибатида. Қозогистонда эса нефт исталганича бор. Хозир бир мард чикиб бензин келтираман деса рухсати (откати) шу даражада каттаки, зарари копланмайди. ШМ нинг, "любимчики" Сардор Умурзоков уз вазирлиги оркали кушни давлатлардан нефт махсулотларини олиб клемокчи булаяпти.(махсус рухсат билан ишлайми демокда.) Бундан кейин Нефт махсулотларини Узбекситонга импорт килиш "рухсатнома"сини, кимларга берилди, деб суриштирсангиз адреси маьлум. ШМ куёвлари ва жиянлари сокка кивотдилар! Бу шарафсизлар ракобат киладиган барчани ШМ кули билан йук килмокда. Бу оила давлатни истаганича сотиш хукукига эгаман деб уйламокда. Энг чекка худуд Тожикистонда хам нефт махсулотлари арзон ва сифатли ШМ нинг, асл максад конли равшда фош булди. Бу шарафсиз аста-секин давлатимизнинг барча даромадли ишларини оиласининг кулига утказиш ва сиёсий елитани хам уз кулларга айлантиришни максад килган куринади. Лекин, ШМ.ни узокдан булса хам кузатиб турганлар бор. Ва унга истаган куни зарба беришга тайер холда турибдилар. Инкилоб харакати ва миллий кадрлар пайдо булмаганида аллакачон Узбекистон давлати кланлар уриши ва анархияга айланган булар эди. ШМ , атрофидаги "майда кланлар"ни, ем килиб, узларининг буюк Кланларини яратишмокчи булаяпти. ШМчилар, UzGTL заводини дизел ёкилгиси-ю, хатто Euro-6 дизелидан хам кимматлигига эьтироз киладиган биронта клан чикмади. Саноат ишлаб чикаришидаги нефт махсулотларининг кимматлиги ва сифатсизлигидан нархларнинг, осмонга сакраб кетиши xалкимизнинг исён килишига сабаб булиши мумкин. ШМ бу масалани менга куйиб беринглар: "-узбакларни киличдан утказаман" демокда. Нукусда заифларни кириб, кучлиларга дарс бердим деб мактаниб юрибди. ШМ ишга "комсамол стукач"лигидан, бошлаганди. Энди эса Давлатда оммавий чакимчиликни ёймокда. 1,700 000 нафар Узбекистонликлар "стукач,хабарчи , соткинлар"га айлантирилган . Каримов тузуми эса жами билан 350-450 минг хабарчи ёллаган эди. ШМ 1,700 000 айгокчига, ойлик маоши тулаяпмиз деб бюжетни откатга айлантирмокда . ДХХ эса бу пулларни Ички Ишларга Вазирликга кетмокда деб уйлаяпди. Ички ишлар эса ДХХ битта узи айгокчиларнинг пулларини емокда деб деб бадгумон булаяпти. Демократия. Адолат. Халк хизмати ва манфаати деб театр уйини килаяпдилар. Аслида эса гирт угри ва ёлгончилар, хаммани истаган пайтида сотади ва сотмокда. ШМни Бош вазир килиш учун карзга пул тиккан Арманни, миллатига мансуб инсоннинг дод-фарёдини, бугун Дубайда эшитмаган инсон колмаган. Чунки Бош вазир булган куни , Алматовга ва Иноятовга илтимос килиб пул тиккан мафиячини кидирувга бердиради. Арманини алдай олган аферист, бугун бутун Узбек Миллатини "хариф" килди. Эни навбат Алматовга келганлиги, айтилмокда. Андижонда булган киргин учун эмас. -Соккани каттаси унда, нега менга ярмини бермаяпди, демокда?… Миллий гурури булиши мумкин барчани ишдан олди, сургун килдирди, каматди! Бутун майда миллатларни атрофиига йигди, етмаганини, ташкаридан чакирмокда. Ислом Каримовнинг, кизларини коррупсияга ботириш оркали Прзидентни обруйсизлантириш методини узи ташкил килган эди. Нимани эксанг шуни урасан! Уз якинлари бу одамга ишонмайди, устозига ухшаб дуппи тор келганида камативоради деб уйлашади. Уларнинг узаро сухбатлари, телефон алокалари оркали аникланган, маьлумотлар бизга сиздирилмокда. Хал килувчи зарба берилиш олдидан барчасини ёйинлаймиз. Яъна нефт махсулотларининг нархларига кайтайлик: ШМ хакийкий таннархни билади. Бензин нархи аслида 1720 сум , лекин уни хар хил % ошириш билан солик ва бошка тулов билан 8400 дан 11300 сумгача чикаришган. Бу ишни унинг кариндошлари килмокда. Бутун кланлар бундан норози (халкни айтмаса хам булади) лекин мени ем килади, арзонлатларинг дея олмайяпдилар. ШМ айтса хам кариндошлари гапини олмайди. Хаммаси ШМнинг амонат эканлигини билади ва тезрок катта сокка килиб, суриворишга тайёрланмокдалар. ШМнинг иккинчи сайлови натижасининг 37% эканлигини аввало энг якинлари ва кариндошларининг хаммаси билишади. Сайлов коммисиясининг натижаларини, вактида эълон килмади. Путин, табрикномa остида эълон киливордилар. Хозир хурозлиги фош булган сохтакор айик, путин бу эълонни текинга килмади. ШМ сайловни ютиш учун путинхурозга накд 15 миллиард $ берди. Инкилоб харакати сайлов ертаси куниёк, сохтагарчиликни фош килган эди. Бизлар путинга берилган $ микдорни билмас эдик. Бизга бу маьлумот энди сиздиришди. Тараккий топган давлат рахбарларининг бирортаси мазкур сайловни катияан тан олмаганликларининг оркасида 15 миллиард $ пора борлигидир. Дангалига айтадиган булсак, кади калла эканингни курсатибди. Туркийнинг кадим юртига ва миллатига равоми бу шармандагарчилик????? 
Урганжи ва миллий кадрлар.
 09.07.2022


Суннат-фарз орасида шеър 
Қурбонлик қиларман кўринмаган нафсими, 
Иккинчи кун кесайин, ичимдаги кибримни. 
Учунчи кун сайратиб икки тамон урушин, 
Ғолиб келган номига кесай осий фикримни. 
Урганжи. 
2012 йил.Ўзбекистон давлатчилиги ичидаги автоном жумхурият. 
Ўзбекистон Хукуматининг бир парчаси эмас. Мавжуд вазият шундай. Мен давлатни яхлитлигига рахна солаётган икки тамондаги Хукуматни зудлик билан истефосини талаб киламан?! Нукусдаги қилинган xунрезлик икки тамон рахбарларининг тил бирлиги асосида амалга оширилган. Исботлар: 1-июл куни фаол Тажимуратов Давлатмурод Қорақалпоқистон Юқори Кенгаш раиси, КГБ генерали Мурод Камолов олдига ариза билан киради. Аризада Қорақолпоқистонни мустақил давлат қилиш учун митингга рухсат сўраган. Рухсатни, қорақалпоқларни 60 йилдан бери бошқариб келган Камоловлар сулоласи бемалол берган. Хатто бино олдига йиғилган, бошқа фаолларнинг олдига бирга чиқишган. Давлатмурод Тажимуродов, Мурод Комолов билан биргаликда митингни эълон қилишган. Қорақолпоқистонни мустақил қилиш учун митингни, 5-июлга белгиланганлигини, камералар олдида КГБ генерали Мурод Камаловнинг ёнида туриб айтмоқда. Камолов жаноблари ғинг демаяпди. Фаолларга қарата "-Мен Юқори Кенгаш раиси сифатида бундай мавзуда митингга рухсат бермадим..." демади. -Нега? Иккинчи киши бундай митинг тайёргарлигини билиб туриб, жимгина тамошабин бўлган?... Иккинчи кгб генерали Eгор Кудряшев ҳам вазиятни Тошкентга билдирмаган? Балким яқинда бориб касамёд қилиб келган "куратири" Москвалик Патрушевга ҳабар бергандир? Айни ўша куни фаол Dавлатмурод Тажимуродов мазлумга айлатирилди. Қамаб қўйилди ва чиқариб юборилгани ҳақида пиар қилинди. Сепаратислар, эса "мазлум лидер" вакилимиз, қамоқда уни қутқарайлик деган бахонада йиғилдилар. Қамоқдан чиқарилиши, қахрамонлиk пиари ҳам яратилди. Давлат қўли билан провокация қандай яратилиши мумкин?... -Дейилган саволга жавобни олдингларми?... Қолганини, оламон психикасини биладиган махсус харбий провкацияа дарсларини олган "қизил тишорт" кийганлар грухи «анархияга рухсат» орқали xалқни жазавага келтирдилар. Нукус марказидаги баланд биноларга жойлашиб олган рус Вагнерчилар снайперлардан битта аскар, иккита митингчи...... методида "ишлашди". (Улардан бир нечтаси минтақадан чиқа олмаяпгани айтилмоқда. Кремил, дод демоқда) Бизлар минтақага жўнатган миллий кадрлармиз Вагнерчилар хақида етарли маълумот йиғишга улгурдилар. КГБ генераллари: Патрушев, Мурод Камалов, Eгор Кудряшевлар Нукус қатлиомининг ижрочиларидир. Ш.М. бу ишнинг сиёсий рахбари. Шунинг учун ҳам Мурод Камолов, Eгор Кудряшевга нисбатан давлат яхлитлигини тахликага солганликлари учун харбий тергов бошлата олмайди. Ўзбекистон инқилобий харакати Ш.М. ни, воқеалардан 5 кун олдин зудлик билан бу "планнингни тўхтат" деб огохлантирди. Шахсан мен видеодастур орқали минтақага жойлашаётган, Вагнерчилар мухтамаллан, қонли иш учун боришганини айтдим ва ёздим. КГБ генераллари Мурод Камолов, Eгор Кудряшевлар харбий жиноятчи. Давлатмурод Тожимуродов ҳеч қандай фаол шахс эмас. У, Қорақалпоқистон ДХХ. ciнинг, қўлидаги ўйинчоқ халос. ШМ кимнинг маслахатига ва келишувига кура бу ишга розилик берганлигини келжакда махкамада эшитасизлар. 

Урганжи. Инқилобий харакатлар номидан.
 07.07.2022

Узбекистон Инкилобий харакати, давлат тизими таназзулга караб кетаётган пайтида ута мухим хисоблаган ишларни амалга оширди. 
Путинпараст Хукуматнинг барча сайи-харакатларига роман ОДКБга киришiga йул куйилмади. Иктисодий инкироз келтириб чикариб "-Бизни Россия куткаради" дейдиган 5 колонначиларни бошкарувда гапи утмайдиган килдик. ШМ канчалик чиранмасин, пастдаги мамурятни унга ишончини камайтирдик. ШМ якин кунларда саройидаги хизматчилари билан селектр килади. Кораколпокистон автоном жумхурятидаги вокеаларига кадар биз бир неча йил давомида Узбекистонди Сиесий ва иктисодий карамлигини камайтириш ва кисман мустакил булиши учун йул-йуриклар дастурини ишлан чикдик. Видео дастурлар оркали халк муxокамасига олиб чикдик. Давлат бошкарув тизимига "Давлатчилик асослари" дарслари бердик. 2021 йили , Афгонистондаги халкаро коалиция кучлари, жумладан АКШ харбийлари чикиб кетишга якин колди дедик. АКШ билан харбий хамкорлик келишуви (И.Каримов давлат сири деган) асосида 50миллиард $ якин кийматдаги куролларни мамлакатга олиб келиш имкони хакида ШМ огохлантирдик. Бу куролларни аста-секинлик билан Узбекистон Армиясига утказиб бериш имкони бериliши мумкин эди. ШМ буни инкор килди. Шунга роман биз Афгонистондан бизга 50тага якин АКШнинг замонавий вертолётлари, самолётлари кириб келишига эришдиk. Россия техникалари, хам маьнавий хам техник эскирганини айтганимизда кулишди. Украинадаги уруш харакатлари буни исботини курсатди.  Россия ядро куролларини хеч качон ишлата олмайди дедик, яна кулишди. Имкони булганида Россия аллакачон ишлатарди. Россия узини 5- колоннаси, агентураси оркали Узбекистон Хукуматини асир олган дедик, исботи уртада ...  Сув иншоотлари холати тула тахлил килиниб чоралар таклиф килинди. Tаклифни кабул килишмади. Натижада йирик Локдаунд ва камига 3 сув омборида муаммо келиб чикди. Тупаланг сув омбори хали охиргиси эмас. Коституция масаласида хохиш булиши мумкин, амалда хеч нарса узгармайди дедик нима булди...  Чунтак газеталар, партиялар ва "мухолиф" инсонлар асли кимлиги айтилди. Окибати нима булди, бир кичик информацион хуружга дош бера олишмади...  Имомлар, диний воизларнинг баьзи бирларини танкид килдик. Жамиятга иймонли деб тагдим килинган бу уламо киёфасидаги инсонлар бачаbоз, хотинбоз, манавий пасткаш булиб чикди. Оркасидан кетганларни мияси ювилган зомбилашганларни , давлат нима килишни билмаяпди. -Кораколпокда тайёрланаётган провокатсиани килманглар. Сиёсий окибати ёмон булади дедик. Халкларимиз уришиб-ярашиб кайта бирлашиб яшаб кетаверади. Бунака вокеалар олдин хам булган. Биз, кин саклайдиган миллат эмасмиз. Лекин ШМ билмасдан килмади бу кон тукишни, билиб туриб килди. Жавоби хам шунга яраша булади. Ушбу вокеалар муносибат кечикмади. БМТ бош коммиссари Европа Иттифоки расмий вакили, АКШ призиденти матбуот котиби, Дунё банки, Европа банки баёнотлар билан чикиш килишди. Барчасиниг талаби "Эркин митинг килиш хукуки сакланган холда сепаратизмга йул куйилмаслик мумкин эди". дейилмокда, ушбу баёнотларнинг мазмунида. Юкорида саналган давлатлар ва ташкилотлар тарафида лигитимлиги тан олинмаган ШМнинг телефон устига телефон килиб тушунтириши бекор вакт йукотишдир. Пиар килиш мумкин, лекин натижа бермайди. Инкилоб харакати Нукусда килинган жиноятни фош килди. Биз берган маьлумот асос сифатида кабул килинганлиги, ШМга огохлантиришдир. Кимлар келажакда Узбекистонни бошкара олади деган саволга жавобдир, ушбу огохлантириш. Бундан кейин Узбек халки уз хукуклари учун майдонларга митингга чика олади деганидир, Нукус халкини химоя килишдан максад. хатто инсонлар Инкилоб килиш максадида хам митингларга чикса халкаро майдонда химоя килинади деганидир, кетма -кет берилган огохлантишлар. Хали бу кон тукишнинг Узбекистонга сармоялар келишига кандай тасирини борлигини курсатамиз. Рустам Иноятов хозирданок ШМ, унинг проекти эмаслиги, "-ШМни Алишер Усмонов ихтиёрий-мажбурий тикиштирган", эди, демокда. Алишер Усмоновни Гарб матбуотидан тушмаетгани бежизга эмас ташкил килмаяпмиз. Бу одам халигача путинни малайлигини килмокда ва ШМни асос химоячисига айланган. Бундан кейинги хар кандай халк йигинини махсус хизматлар укка тута олмайди. Провокаторларни куроллантириб, бизга хужум килинди дейдиган "афёра-рус методи" утмайди. Давлатимизда 150 йиллик аламзадалар, коммунизм даври, дикатура даври аламзадалари бор. Барча узига яраша касдига ва аламига эга?  Ким , касд олишнинг адолатли булишига кафил була олади ?  На Москва на Вашингтон на Пекин бошкаси кафил була олмайди?  Хокимиятни эгаллаган куч колганлардан аламини чикариш билан умри утмаслиги керак. Адолатли, тарафсиз, утмишда бу кучлар билан олди бердиси булмаган хакамга эхтиёж бор. Бу давлатчиликни бошкаруви ва моддий бошкарув уртасидаги фаркни яратишга хизмат килиши керак.   Бизга давлат адолати мухим, биринчи шахснинг хаммага оталик килиб адолат таминлайман деган вадаси керак эмас. Президент уз давлати банкларига ишонмай хорижда хиссоб раками очtиrишинг фош килdик, давлатда хеч кимга, хеч нарсага кафолат йуклигини курсатмокда. Биз 2018 декабр охирида "дунё кайта таксимланади" дастурида огохлантирган эдик. Четдаги барча пулларингиз музламасдан давлатга кайтаринглар дедик-ми? Нимага ишонишмади?. Путин хамма нарсани хал килади дейишди. Сочилиб кетган капиталларини битта жойга Кипрга йигишди. Тузокка бирданига тушишди. ШМ ва унинг клани Родшилдларга катта % бериб капиталини куткармокчи. Икки йилда бирон сентни куткара олмадилар! Оддийгина килиб, "- Буларнинг капитали путинизмга хизмат килмокчи" деган хулосани бердик. Барча орачилар овучини ялашди. Ушбу маьлумотларни яхшилаб укиб фикир килинглар. Аналитиклар узларинг хулоса ёзмасдан катта рахбарларингга борича Print дан чикариб беринглар.  Узлари тушинади нима гаплигини.  Хали олдинда жуда куплаб хайратомуз янгиликлар чикарамиз. Оддий интернет гапидек туйиладиган малумотларимиз сиёсий-иктисодий зарба эканлигини тушуниб этганингизда кеч булади. Халк зехниятини троллар, малай нотиклар оркали шакллантирамиз деганлар узлари “шакл”га кириворишди. Халк Хокимиятдан анча олдинда кетмокда. Факат янги даврнинг сиёсий-иктисодий лидерларини танлаб, музокара килиб бир карорга келсак Инкилоб бошланади. Шакли кандай булишига, келжак лидерларнинг умумий фикридан кейин карор берилади. 
УРГАНЖИ. 
Узбекистон инкилобий харакат миллий кадрлари номидан.

 07.07.2022


150 йилдир шеъер ёздик бисёр, 
Ғаним тил билмас, ўқимас ашъор. 
Шоир хайқирар, ухлайди халқи, 
Уйғонган кутар, келсин қасоскор.
 Ўзни қутқармасанг, ўзгадан кутма, 
Ғурури синган, инсонни туртма. 
Фойдасиз чақириқ, фарёд нидолар, 
Мен юрган сўқмоғу, кўчадан ўтма. 
Мен фалак токига тикканман ўзни, 
Мудроқ қалбга сўзлайман, сўзни. 
Ухлаганлар, уйғонар Қиёмат куни, 
Шайтон юмдирган, уларда кўзни. 
Урганжи 
06.07.2022


Давлат даромадларини оилавий пудратга айлатирган ШМ га! Мамлакатнинг қаймоқли соққаларини бутун оила билан ўмараётган одам, бууундай ўйламайдими? Қирка билан тешилган туйнуклар, машқ қилинганда ишлатилганига 5-6 ой бўлган ракета қолдиқларини, ....буларни оилангдан биронтаси қўйса балким сир-сирлигича қоларди. Давлат сендан юз ўгиргандан кейин биронта ўйининг сирлигича қолмайди. ШМ чиранма! Хар кунинг зараринга ишлаяпди. -Калитни кимга топширай, қайси миллий кадрга ... десанг, масалани хал қилишга келай. Ватанга келганимда қоронгу хонада иккита инсонни қўйишларини хохлардим. Бири Гулнора Каримова ва бири сени , ШМ. Битта ўқли пистолетни иккалангдан биттанга берай! Руский рулетнинг ўзбек версияси бўлади. Сиёсий қуморга тикилган хаётларнинг қоронғу театри бўлади! 
Куришгунча.....…
ШМ Урганжи 05.07.2022


Узбекистон ШМ си! КГБ генерали Узбекистон Ташки Ишкар вазири жаноблари. 
Призидент Девонидаги барча КГБ ходимлари! Гарб дунёси сизлар булган хар кандай телефон стенагармаларни зудлик билан ёзма шаклини матбуотга бермояда. Нимага ? Давлатларда ички аудеторяга бошка, ташкарига бошка баёнотлар асосида сохта ШМ пропогандаси киолмокдасиз. Сизлар бугун Европа Иттифоки рахбари Шарл Мишелнинт ШМга телефон килганини ва уни Кораколпокистон масаласида дастаклагани баёнот сифатида ёйинладиларинг. ЕУ рахбари биринчидан минтакадаги барча рахбарларга телефон килган. ШМга эса дастак бермаган. Чунки ЕУ Шнинг кейинги сайловини тан олмаган Халкаро кучдир. Лигитим булмаган рахбарни дастаклаши мумкин эмас. Инкилобий харакат ШМни яхшиликча огохлантириб келмокда! ШМ Хокимиятини асраб колмокчи! Биз эса давлатимизни мустакил килмокчимиз. Ер ости бойликларини Россияга тулалигича бериб, устига карз булиб коладиган Хукумат хар кандай шаклда алмаштириш Халкаро майдонда мухокама килинмайди Троллар хатто гап нимада эканлигини тушинишмайди, йиллар мабойнида Хокимиятни хам уз ёлгонларига ишонтирмокда Жамият тамошабин, кимни-ки оларкан деб тролланиб утиришибди. Совет идялогяси корин туйдирмади. Таркаб кетди. Буюк рус имперяси тузокга тушди. Йикилиш арафасида иккита славян миллатини душмаларга айлантирмокда. ШМ хам кетар пайти туркий халкларни душманларга айлантиришга харакат бошлатган. Икки миллатни биродаркуш душманга айлантиришга уринишди хеч качон кечирмаймиз жазоси етарлича каттик булади.

 Инкилобий харакат
 04.07.2022


Инқилоб ҳаракатi эълон қилган даволарини тез кунларда хужжатлар билан тўлдира бошлайди. Қорақолпоқистонда ҳамма нарса сокин кунларда Россия фуқаролари Нукус шахрига кимлар рухсати ва шароити билан жойлашган? Бу қорақолпоқ асилли аммо Россия харбий қўпорувчилик олий харбий талим мактабини битирган инсонлар ёзма равшда кимга мурожат билан бу ишга руҳсат олишган. (хужжат илова қилинади) Биз Путин-Патришев-Мирзиёевлар қорақолпоқ халқига қарши уюштирган қотилликларини ҳужжатлар асосида Трибуналга чиқарамиз дедик. Xужжатларни мажбуран интернетга чиқарамиз, 

Инқилобий ҳаракатни кузатиб боринг.
 04.07.2022

Инкилоб харакати, ШМнинг Кораколпокистонда проваакатсия тайёрлаётганини 10 кун олдин фош килган.
 Далил кани, далил?
$ Когози борми, дейдиганлар шошмасин деган эдик. Бугун эълон килмокдамиз. 
Ушбу мактуб 28.06.2022 ёзилганлигига этибор беринг: Уважаемый Владимир Владимирович Сначала посмотрите пожалуйста видео и Вы поймёте суть моего обращения к Вам. Прошу Вас помочь моего народу как Вы помогаете русским на Донбасе, ибо здесь происходит тоже самое. Геноцид. Уничтожение целого народа, нации. Прошу Вас как офицер офицера. Помогите сохранить Республику, народ, нацию. Узбекистан как Украина, сначала лишила каракалпакского языка, культуры, а теперь хочет забрать страну. Уделите 30 секунд и сделайте заявление по сохранности суверенитета Республики Каракалпакстан. И тем самым сохраните жизни гражданских и военных. Осталось 7 дней до 5го июля. Помогите моей стране. 30 секунд Вашего обращения о сохранности суверенитета Республики Каракалпакстан спасёт народ и нацию. С уважением, Ибрагимов Полатбай Жалгасбаевич. 28.06.2022г. (иловада хужжат берилди) Владимир Путиннинг ёрдамчилари аризани Россия Ташки ишлар вазирлигига жунатган. (хужжат иловада) Ушбу хужжатлар давлат ички ёзувларидир. Кейинги хужжатда ушбу аризачи Ибрагимов Полатбайнинг Россияда банклардан карздорлиги хакида. Кридитлар бирданига туланиб бу одам Нукусдаги биз аниклаган адресга жойлашган. Бу одан собик контртерор ва ёлланма аскар. Исёнлар чикариш ва бостириш мутахасиси. Вокеалар 28.06.2022 куни зудлик билан хал килинганига кура бу ишнинг оркасида давлат турганлиги исбот талаб килмас вокеликдир. Ибрагимов Пулатбай Жалгасбаевич  19.10.1966 йили Нукус шахрида тугилган Ссср пайти ГРУ МО СССР энг обрули спец наз ва купорувчи мутахасис тайерловчи  Рязанский военно воздушный командно десантный училиши  1-факултети биттрувчиси 1988 йили  Курс рахбари Майер Овчаренко В.С.  Яшаш манзили  Ленинград вилояти  Киров туманр  Василкова уйи 3- уй  Квартира номери 16  Шу адресда руйхатдан утган  28.06.2022 йили Россия амалдаги призеденти Путин номига провокацион  мактубга жавобан бир кууннинг узида факат ва факат ШМ топшириги булса амалга оша олади. Бу савиядаги мутахасис аскар (рус фукороси) Нукусдаги бошка бир рус фукороси ДХХ раиси топшириги амалга оширган. Бизда, митингчилар ичига сиздирилган Пулатбойдан ташкилотчилик ишларини ва топширикларини oлган бошка бир кораколпок йигит курсатмалари хам бор. Ибрагимов Полатбай Россиядаги Райфайзен банкдан олган коедитини кайтара олмасдан банкротлик эьлон килганлиги хакида хужжат ва бир кунда 000ланган. Райвайзен банкидан 1 082 415,39 рубл кредит эвазига уз миллатдошларини тинч утказган митингини, эртаси куни талончиларга ва сепаратизмга айлантирган бу одамга ШМ дан бошка бунака имконни бера олмас эди. 

Инкилоб харакати матбуот маркази тахлили. 

04.07.2022


Инкилобий харакат Баёноти  
Охирги барча вокеаларни кузатаетган инсонларга! Бизни асл максадимиз ва кучимизни хис килмаган Узбекистон давлат бошкаруви апаратлари ва органоартга алокаси бор инсонларга!  Бизни чикишларимиз ва постингларимизни такрор кайта куриб чикинглар. Хар доим дунёдаги геосиёсат вокеаларини, 5 кундан то 3 ойгача баьзида 1 йил олдин содир булиш шакли ва мохиятини очиб берганмиз!  Кораколпок вокеаларини бир хафта  олдин очиб берилган.  Бизни халкаро химоямиз ва сиесий дастагимиз борлигини энди тушиндинглар, Афсус кеч колдинглар Барча маьлумотлар сирли телефон сузлашмалари барчаси маьлумот тарзида Дунё бошкарув тизиминг узбек миссиясидан келиб тушмокда. Дунё узгариши ва урта синфлар ривожланиши стратегияси узгармас булинмас ва бунга карши хар кандай куч йук килинади. Хатто Хитой хам камбагалликди тугатиш устида триллионлаб инаестиция киляпти!  Биз хар бир сирингиздан огохмиз ва барча масалани эфирда ёки постингда эьлон килмаймиз!  Кани барчаси бир булиб озик овкат нархини реал таьминотини купайтириб, нархларни туширсин-чи.  Банклар халк карзларидан воз кечисин-чи, кулидан келса.  Хаммаси бир инсонни Хокимиятда ушлаб колиш учун бу жараёнда малайлик кишмокда. Мана энди Мирзиёев бошлаб берган уруш жинояти иштирокчисига айланишлари мумкин. Ёки бу провокатсияда иштирок этмай уруш жиноятини тухтатувчиси булишингиз мумкин.  Вазият узгарса биз таклиф килган ишлар бошланса барча бойлигини 4 мартага купайтириб Узбекистонда бир йил ичида уртача иш хакини ойига 1000$ дан юкорига чикариш мумкин. Хар бир вояга етган инсон 5 йилга истаган автомобилини истаган куни сотиб олади ойлиги кредит % ни тулашга етади.  Тулик растаможка йук булади.  Фермерлар тулик озод булади ва истаган экинини экади!  Хеч бир инсон эьтиборсиз колмайди.  Шантаж ва компрмат оркали бошкарув усулидан, ракобат усулига утилади.  Махаллий Хокимиятлар хар ойда пул сураб девоначилик килиб Тошкентга келмайди.  Хаммага конун бир булади.  Тижорат ва мол мулк хамда бошка конунлар ихтиро килинмайди энг зур Халкаро тажрибани уртага куйиб уларни тугридан тугри ишловчи конуни амалетга тадбик килинади.  Свет газ учмайди бу буйича дастур бор.  Йилига реал 1 миллион янги ишчи урин яратилади ва барча заводлар ишлаб чикариш билан банд корхоналар йилига 25-70% га кенгайтириш шарти билан соликдан сабсидия берилади.  Узбекистонда хозирда мавжуд тизим буни килолмайди факат халк устидан пул сочиб лояллигини сотиб олиши мумкин холос.  Коракалпок автоном Жумхуряти ахолисига! Короколпок халки, сизни 150 йилдир Рус Имперяси ва Узбекистондаги майда миллат зулум остида колдирди. Биз Москва истелосидан даврида сизларга на ёмонлик килдик ва нада яхшилик кила олдик. Сизни пахтакорга айлантирган Москва, узбеклар эмас! Сизнинг худудлардаги ер ости боыликларни бир тийи ни узбеклар колмаяпди. Ликойл, Газпром, хатто узбекларни карздор килиб тулаттирмокда. Бугун сизнинг худудларга узбек кийимида Вагнерчилар киритилди. Барча жарохат олган ва шахид булган бовурларимиз хаккини оллох узи зиеда килсин якинларига сабр токат берсин.  Биз бу тугрисида реал маьлумот асосида огохлантиргандик!  Яна бир бир чакирик ва баенот билан барчани бирлашиш ва узи ва фарзандлари учун келажак ва хафсиз хает ташкил килишга чакирамиз.  Бир шахс давлатдан хамда 35 миллион ахолидар устун эмас!  Бирлашинг куркманг ! 
Инкилобий харакатлар номидан 
Урганжи. 
03.07.202

Узбекистон Инкилобий харакатлар баёноти! Шу йил 29-июлдан бошланаган сиёсий инкироз вазиятига доир маслахатлашувлардан кейин карор куйдагича; Узбекистон жамотачилигига шуни маълум киламизки; Мирзиёевнинг сохта эркинлиги ва сохта ислохоти давлат кемасини тешмокда. Демократия номи остида давлатни оилавий мулкга айлантирди. Конунлар ишламаяпди ва хурмат килинмайди. Призидентнинг сиёсий-иктисодий карорлари, конунлардан устун ва парламент тасдигидан утмасдан кабул килинмокда, Карорлар, конунларга зидлигини шикоят килиш органлари ишламаяпди. Президентга халкнинг ишончи колмаяпди. Сохта мактовлар уюштириш учун бюжетдан миллиардлар сарфланмокда Мирзиёев уз халкига давлат органларига ишонмай халкаро терористик грух макоми берилган, санкциялар остидаги Вагнер грухини узига курикчи килиб келтирди. Инкилобий кучлар бир хафта олдин Кораколпокистон автоном жумхурятида Мирзиёев одамлари провокатция тайерлаетганини баёнот килган эди. Провокация худди 2014 йилда феврал ойида Киевда булган Беркут грухи айбланган, aслида Вагнер тарафидан ташкил килинган провокация Мирзиёев ва Януковичнинг ишлаш методлари бир хиллигини исботламокда. Уз давлат худудларинг ер ости бойлиги казиб олишда, хеч кандай назорат килинмайдиган, пул бирлиги хисоби килинмайдиган квази сохта давлат тузишни режалаган Мирзиёев ва кланидир. Россиянинг Газпром, Лукойил Кораколпокистон худудларида газ ва нефт захираси топган. У компанялар келажак 10 йиллар ичида халкаро эмбаргода колади. Агар Партушев-Мирзиёев плани билан Кораколпокда сепаратизм бошланиб квази мамлакат ташкил килинса, барча нелегал газ, нефт, норкотик пулларни оклаш бу минтакага кучирилади. Бу 3 та сохада йилига 100ларча миллиард $ пул окланиши мумкин. Биз Мирзиёевнинг бу планини олдиндан фош килдик ва Акмал Саидовинг конститутцияси ислохатига карши чикдик. Кейин Партишев-Мирзиёев планини фош килдик. Мамкалатимит барча мамурий - миллий кадрларни ушбу провокатцияда иштирок этмасликга чакирамиз. Инкилоб якин ва биз давлат хоинларини одил судларда жазолаймиз. Давлатимиздаги барча кучлар , биз билан хамкорлик килсинлар. Котилликлардан бошка масалада иш-фаолият таклифларимиз барча учун очик. 
Ватан барчамизнинг ва у абадий колажак!
 Узбекистон Инкилобий харакатлари 
02.07.2022

Узбекистонни 50 йил карзга ботирмокчи булган АЭС нима булди? 
АЭС геополитик босим сифатида рус имперясиннг таянчи булиши кутилмокда эди. Биз авваламбор шу сабабдан бу лойихага карши эдик. Сардоба фожеаси Мирзиёевнинг мегапроеклари шубхали эканлигини исботланди. Хукумат хатто Узбекистон буйлаb электр тармокларини кафолатли бошкарувига эга эмаслиги бир хафтагача давом килган Локдаунд энергия инкирозига оркали исботланди. Охирги бир хафтада Тупаланг сув омборида ута жиддий муаммо бошланди ва халигача хал булгани йук. Бу Хукумат уз нолойиклиги, укувсизлиги, коррупсияга ботганлиги окибатида муаммолар чикармокда. Муаммоларнинг сабаби узи эканлигини этироф этиш урнига , унинг хал килинишини махорат деб танитмокда. Фалокатли фожеаларда бош айбдор оддий ходимлар булмокда. Биронта рахбар фалокат учун кечирим сураб истефо килмади. Бу халкга, давлатга хакоратдир. Адолат тамалинг яксон килинганлигидир. Шунча фалокат сабабчиси уялмай АЭС кураман дейди. АЭС кизил чизик. Бу чизикни реал технология эгаси билан курмаса уни на МАГАТЭ на БМТ на МЭА тасдикламайди. Рус имперялизиминг кугирчоклигидан чикишнинг боскичларидан бириni айтмокдамиз! Хукумат АЭСни русларга курдирмаслигини эълон килсин! Худди Казокистон Хукумати эълон килганидай! Зотан руслар курамиз дейишса хам, 70% парчаси четдан келарди. Путинистларга абадиян бу технологя берилмайдиган булинди. Янгисини куриш у ёкда турсин, курилганларини ишлатишни, тез кунларда консерватсия килади. Улган каргага тош отишга курккан Хукумат кандай килиб давлатни бошкармокда...????????

 Urganji. 

30.06.2022
Узбекистон иктисодиётидаги ва банк пул кредит сохасигa кискача тариф. 
2022 йил бошларида Венесуелла Россия , Туркия , Хитой марказий банкларини товбасига таяниирган мутахасис Узбекистонга боришини эълон яилган эдик. Узбекистон банкачилигини уз чунтагига айлантирган кланларни чуктиради деган эдик. Мана, Кланлар узларининг "супер" акллари билан жарга тушиб кетишди. Кайтиб чикиш учун уларда на аркон на кумакчи бор.  Россияни кимларгадир буюк улка. Лекин бу шишма буюкнинг дунё микиёсидаги иктисодий улуши атига 1% га атрофида. Бундай улканинг дунё иктисодиётидаги бор-йуклиги, глобал хеч нарсани узгартирмайди.  Шишган хуроздай гердайиб юрган путинизм дастакчилари у билан Украина куш хонасига равона булади. Кланлар Мирзиеев барчангизни алдади. Дипломатик, парда оркасида музокара киладиган кадрларим бор деганди. Улар кани энди, караматини курсатсинчи? Гарбдаги музокарачи, карор кабул килишдан олдин керакли ерга хиссобот жунатади ва унга розилик берилса бу келишувга айланади. Музокара килишнинг узи масалани хал килгандай килиб тарифлаган Мирзиёевдан талаб килинглар. Натижа кани, натижа???? Гарбдаги сарик матбуотида, газеталарнинг пуллик макола (реклама урнида) сахифаларида узларини овунтириб , миллионлаб сарфлаб чикарган маколаларию пиарлари бир тийинга киммат  Фашизимни ва халкаро терор давлатини куллаб кувватлаганлик айблови хеч бир пиар ёки келишув билан ювилмайди.  Бу учун барча жавоб беради Призидентимиз деб карсак чолган оддий халк хам амалдор хам барча  Мавжуд Хукуматга нисбатан санкциялар бошланди. Зудлик билан олдини олиш керак. Расмий карор билан Россия иктисодини куллашдан воз кечишни эълон килиш керак. Рубл операцияларни тулик тухтатиш . Россия молия вазирлиги узи хиссоблаган курс +30% курс билан ишлашга утиш ( маьлумот учун россия молия вазирлиги ташки карзни кайтариш учун 100 млн доллар пул транзакцияси учун 12 млрд рубл утказди ва бу кабул килинмади реал курс бу !  Хали хам бизни жиддий кабул килмаганлар учун; Россия оркали юк импорт килувчилар хар хил Гарб компанияси махсулотини Россия оркали дистрюбютери булганларга кандай жазолар бердирганимизни улардан сурангчи? Халкаро хукук хеч нарсани унутгани ва узнартиргани йук вакти келади хамма жавоб беради, навбат билан чунки бу жиноятлар даврийлиги йук.  Яхудийлар фашизм ёрдан килган охирги жиноятчини 101 ёшидалигида топишди. 2022 йили судлатиб каматишди. Бугунги дунёда жиноятлар хужжатлаштириш, исботлаш тезлашди. Путинист фашитларга на Хитой на Хиндистон жиддий ёрдам бермаяпти. Факат сиз куркок жинси ноьмалум махлуклар рус тагидасиз. Мияси руслашган журналист-блогерлар рус фашизми шеригисиз ва санкциялар узок куттирмайди.  Бирдан Европага виза беришда рад жавобини олсангиз ажабланманг.  Хар ишда бир хикмат бор  Балки , замонамиз манкурт инсонлар даврийлиги тугаши учун балким Аллох мазлумларни шу й ул билан куткармокдадир Хар бир куй уз оёгидан осилади  Сичкондай офшор тешикларига ташиманг! Фойдасиз, хаммаси тугрисида маьлумот етарли. Факат орик куй хеч кимга керак эмас, семиртиртириб курбон килиш яхширок. Сизни семиртишди, курбон килинмокдасиз. Узбекистон марказий банки барчани сотди. Уз жонини саклаш учун барча хужжатлар бизни кулимизда. Нимага эьлон килмокдамиз? Чунки биз билган микдор билан, у бизга берган хужжат орасида фаркни аникладик. Фош килганлик учун узимиз мукофатлашимиз мумкин эди. МБ фош килди, лекин 100 млрд фарк берган хиссобот хам ва бу хужжатларнинг колганларига шубха килишимизга олиб келди. Кланлар келишуви асосида газ чикариш бизга утмайди. Бунака хужжатларнинг бир неча жойдан олиб кейин карор беришимизни билмааганми? Инкилобий харакат хар кандай хужжатнинг канча жойга таркатилганлигини хакерлар оркали аниклайди. Биз ягона нус хада деб берилган хужжатларнинг айнисини Бош Вазир уринбосари Сардор Умирзоков аллакачон АКШликларга сиздиргани аникланди. Барча офшорларинг , хисоб ракамларинг паралел шаклда бир нечта жойда. Келишув килиш имконсиз холатда. Узингдан чиккан балога, кайга борасиз давога?! 

Узбекистон Инкилобий харакати 
29.06.2022
Халк карзларидан давлат воз кечади! Узбекистон инкилобий харакати иктисодий дастуридан: Мавжуд Хукумати, ахолига оммавий карз бериш эвазига сиёсий босим утказмокда. Урта синиф ишбилормонларни монополя оркали касод килмокда. Инкилобий харакат мавжуд вазият, давлат кули билан амалга оширилганлигини эътироф килган холда, масалани эчимини хам давлат зиммасига олишини талаб килиб келмокда. Инкилобдан кейин ушбу масала куйидагича эчилади. Ахолига берилган кредитлар: Корамол , товук , куй , кичик иссикхона, лизинг асосида олинган фермер кичик тракторлари ва бог килиш учун олинган кредитлар; (реал нархи хисобланиб, кредит кисмидан вос кечиш) Монополiя окибатида халкга мажбурлаб сотилган маиший техника кредитлари; (бир йилдан ортик фойдаланилганларнинг барчасининг кредитларидан вос кечиш) Олий талимдаги мажбурий контракт кредитлари; (укиётганлар, диплом олганига 1 йил тулмаган барча контрактлар) Огир ахволда колган касаллар оператсия пуллари, ваксиналар, кандли диабет, саратон , жигар церрози.....каби сурункали сотиб олишга мажбур булинган барча дорилар пуллари кайтарилади ва бундан кейин текин килинади. Ушбу иктисодий ислохатнинг умумий киймати 3 миллиард 700 миллион $ атрофида эканлиги тадкикотчилар аниклашган. Ушбу микдордаги маблаг мавжуд сиёсий рахбарларнинг уйида саклаётган бойликларининг 10% ташкил килиши хисоблаб чикилган. (Зелимхон Хайдаровнинг уйидан мусодара килинадиган бойликларни жузий кисми) Инкилобий харакат узбекистон оддий ахолиси учун кандай иктисодий эркинлик бермокчи? Бензин, озик-овкат, хорижий автомобиллар учун устама соликлари, маиший электроник Euro5/6  стандартдаги барча жихозлар савдоси марказлашган электрон божхона сервиси оркали расмийлаштиради битта кушимча солик туланади. Барча фермерларга! Кластерлардан мустакил кола олган барча фермерларнинг олган кредитларидан вос кечилади. Давлатга оид барча имконлардан фойдаланиб пахта толасини сотишидан миллиардларча $ kилган хусусий ширкатларнинг даромади мусодара килинади ва кейинги беш йилда халкаро пахта нархларига кура туловлар хисоблаб чикилади. Менирал угитлар, трокторлар устама нархлари бекор килинади. Молия кредит сохасида Халкаро нормалар ишлай бошлайди. Давлат бу сохада минимал катнашиб факат макроиктисодий баланс таьминланиши учунгина аралашади. Бошка барча холатларда моляни монополялаш каттик жазоланади. Хеч ким монопол ишлай олмайди, хатто харбий сохага оид жихозлар ишлаб чикарувчи булса хам.  Ойликлар оширилмайди. Нафакалар турлари умум даромаддан шахс даромад хисобига утказилади. Нархлар 2-3 мартага тушиши кутилмокда. Чунки чегара мол айланишидаги 5 хил бож системи бекор килинади. Умумлаштирилади. Ракобат асосида, бозор молларга тулдирилиши натижасида махсулотлар арзонлайди. Олий даражадаги шифокорлар ойлиги тулик сугирта тизимина утказилиб 2500$ кам булмаслигини давлат кафолатлайди. Олий талим, мактаблар укитувчилари тулик шаклда давлат бюджет кафолатига олинади. Энг кам иш хаки 1700$ берилиши кафолатланади. Инкилобдан кейинги бир ой ичида Хукумат атрофида тузилган бугунга келиб 35 тага этиб борган вазирликлар, бошкармалар тугатилиб 8та вазирлик ва иккита бошкарма колдирилади. Инсон интелктига якин супер компютерлар мамурий бошкарувда фойдалиниши бошланади (халкаро фирмлар билан аллакачон музокара олиб бордик) Мудофа вазирлиги харбий техникалари тулик 5- авлод техникаларга алмаштирилади. ( хозирда 2-3 авлод техникалари)  Давлат мамуряти ходимлари, милитсия ходимлари, шифокорлар, укiтувчилар, олий талим, харбий соха укитувчилари, давлат бюжетидан маоши кафолатланган барчага! Халк соликларидан, ер ости бойликлардан келадиган даромаддан сизга бериладиган юксак маошларга талабгор булсангиз тайёр туринг! Pивожланган давлатлардан таклиф килинадиган эхспертлар билан хамкорликда сизни синовдан утказишади. Бугундан бошлаб, барча кредит карздорлари, контарк талабалари, урта синф ишбиларбонлари Инкилобий харакат атрофида фаоллашинг. Давлат сизники, Хукуматлар келиб кетувчи. Давлатингизга эга чикинг!
 Узбекистон Инкилобий харакат бошкаруви. 
28.06.2022


Ўзбекистон Инқилобий харакати 150 йил хукум сурган, рус Имперя босқинчилигини ғоявий малайларини фош қилишга давом қилади. Ғоявий сохадаги Путинизм 5 колоннаси, ўлмас полкчилар, майда миллатлаштирилганлар хар биттаси хақида мақола ёйинлашга вақт йўқ. Уларни бугун ёки келажакда маҳкама қилиш, жисмоний жазо бериш нияти ҳам йўқ. Уларни хаддини билдириш, халқимиз миясини ювиш имконларини тўхтатамиз халос! Инқилобий харакат ғоявий жихатдан миллий давлатчилик асосларини тиклашни олий мақсад қилиб олгандир. Рўйҳатдаги кишиларнинг унвонлари, машхурлиги бизни шу пайтгача қўрқитмади. Уларга машхурликни, унвоонни берган босқинчилардир ва уларнинг тузимидир! Юсуф Абдуллайев, профессор, педагогика фанлари доктори Муяссар Мақсудова, журналист, таҳлилчи Ойдин Аббосова, фалсафа фанлари доктори Елдар Азимов, дирижёр, те Туркистон , Навоий ва оркестрининг бадий рахбари Акмал Ғофуров, техника фанлари доктори, профессор Фаррух Зокиров, Ўзбекистон халқ артисти Жасур Ишоқов, сенарийлар муаллифи, кинорежиссёр, ёзувчи Қамара Камалова, кинорежиссёр, хизмат кўрсатган артист Бернара Кариева, Ўзбекистон ва СССР халқ артисти Елдар Мухторов, театр директори, санъат фанлари доктори Шавкат Миралимов – доцент, тарих фанлари номзоди Дилорам Саидаминова, бастакор, халқаро танловлар совриндори Жўра Тешабойев, санъат фанлари доктори, киношунос Нозим Тўлахўжаев, актёр, режиссёр, карикатурачи Жавлон Умарбеков, Ўзбекистон халқ артисти, Ўзбекистон Бадиий академияси ижрочи аъзоси, профессор Аъло Хўжайев, журналист, фалсафа фанлари номзоди Анвар Эргашев, бастакор, хизмат кўрсатган артист Офелия Юнусова, мусиқачи, профессор Ирқчиликга асосланган, рус Путинист Имперячиликни яқинда Тошкентда ташкил қилинган босқинчилик рамзи бўлган "ўлмас полк" ташкилотчилари орамизда машхурлик салобати билан юришибди. Уларнинг сўнги полклари тор-мор қилинади. 
Биз хақ ва адолат йўлидамиз! 
Ўзбекистон Инқилобий харакати 
26.06.2022Жазманий пири оламшумул Комилий Алламжоновни танийсизми? 
Пири жазманий жаноблари ўзининг охирги постларидан бириda мамлакат шифокор(докторлари)нг малакаси ва уларни савияси тўғрисида жуда жиддий гап қилиибдилар! Жазманий Комил Алламжонов жаноблари! Нормал доктор бутун Ўзбекистон бўйича 10 нафардан кўп эмас деган жиддий гапни айтибсиз. Мархамат қилиб ўтиб кетган Пандемия ва уни тарқамаслик учун ўз жонини қурбон қилган шифокорлар ва хамширалар сонига караб куйинг. Бирорта артист ёки сиёсатчи жонлантириш бўлимида ковид касаллар олдида улардан хабар олдими ? Хатто ковидни ишҳонасида юқтириб вафот қилган шифокор оилалари давлат қонунлар орқани тайинлаган пулини халигача олишмади. Устама маошлар берилади дейилди, бюжетдан ғойиб бўлди. Инқилобчилар сизни унитиб қўйишгани йўқ! Қайси фирмангиз орқали , Жахонгир Ортикхўжаев билан бирга, шерикликда Ковид марказлардан қанча пул қилганизни халқ билиб қолишидан қўрқиб олдин мушт кўтардингизми? Атрофингиздаги югурдаклар номига очилган фирмалар орқали пул қилгангизни эсингизга соладиган ривизорларимiz бор! Расмий тиббиёт дунёда тўлик тугатилди дейилган Ковидни қайта тирилтирмоқда. Сиёсий мақсадларда ишлатиш учун эpdимологик xолат яратиш ва руслардан айғоқчи "докторлар" чақириш учун-ми, ўзбек шифокорини оммавий саводсизга чиқардингиз? Ўзбекистон соғликни сақлаш вазирлиги ахолидан сўрамасдан, тадқиқот қилинаётган Хитой дориларини синов марказига айлантирганини Женевадаги WXО марказида ҳужжатлаштириб шарманда қилсак ишонасизми кучимизга? Сиз айтган чет элда ўқиш нархи, шифокор ойлик маоши, тиббий сугуртаси, ижтимоий сугуртаси қанчалигидан, ойлик маоши қанчалигидан хабарингиз борми? Сиз қалоқ саводсиз деган шифокорлардан қанчаси Eвропада, АҚШда, Канадада хатто шимолий Африқада мингларча докторимиз ишлаётганини биласизми? Улар балким пора эвазифга Ўзбекистонда катта даромад қилиб юришлари мумкин эди. Нимага кетиб қолишди? Хақ-адолат йўқ, Сиз севган тузимда! Балиқ бошидан сасиган. Сиз, балиқ бошидаги жабралардан бир бўғинисиз. Сасиган балиқ билан, тарих ахлатхонасига отиласиз. Инқилобий харакатга,
 Ўзбекистон шифокорларидан келган мактублар асосида ёзилди. 
25.06.2022Кониституцияни узгартириш бохонасида моллар-куйлар, парранда таркатиш бошланган. 1991 йил бошида "-Совет иттифояини саклаб колайлик" деб халкга калиш таркатишганлигини гувохлари хали тирик. Шавкат Мирзиёев у пайтда (1991) Ирригатсия институти компартия рахбари эди. СССРни саклаб колиш учун ашаддий фаолият олиб борганини хамма билади. Бугунга келиб Мирзиёев мустакиллик кахрамони эканлигига узидан бошка ишонмайди. Атеист партияни рахбари бугун муллакратядан фойдаланмокда. Узини узи умирбодга куйиш барча мулла ва имомларни ишга солмокда. ДХХнинг Узбекистон буйича таркаб кетган агентлари хам ёлгонни бунчалигини хазм кила олмаяпди. Мирзиёев референдум таклифи билан чикиш килди. Совет пайтида сохта референдум катнашчиси, Ислом Каримов пайтида сохта референдум ташкилотчиси сифатида булган Мирзиёев "ноллаштириш" дейилган путинизм методини килмокчи. Жамият ва мамурят бу одамдан чарчади. Кимдир, каердандир, нимадир килиб бу Шавкат-путиноидни тухтатишини кутишмокда. Гарб сиёсий доираларида аллакачон сохта референдум методини фош килиб парда оркасидан ишлар килинмокда. Давлатлар ташки босим билан эмас, ички инкилоб билан хоинларидан тозаланади. Давлат стратегик иншоатлари камида 100 йиллик кафолат билан курилади. Мирзиёев синфдошларига курдирган ва бир неча миллиард $ откат килинган гидроиншоатлар халкни, давлатни чуктирмокда. Метролар, бинолар.... куламокда. Мирзиёев курган тузим хам кулайди. Ибрати олам учун барча малайлари, етти сулоласи, Клани билан Тошкентнинг кок марказида очик махкамада жазолаймиз! Унгача шериклари, " сирларни фош килади" деб улдириб юбормаса.....…
 Инкилоб харакатига келган мактублар асосида тайёрланди. 
24.06.2022

TURKISTON: "Osiyo yuragi" UİLYAM ELEROY KURTIS

TURKISTON: "Osiyo yuragi"  UİLYAM ELEROY KURTIS “BIR IRISH YOZI”, “Atrofda QORA DENGIZ”, “ZAMOVIY HINDISTON”, “TURK VA UNING YO&#...