пятница, 30 ноября 2018 г.

Mафя олтинлари     Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси бошқарма бошлиғи Ҳайитбой Омоновнинг  баёнотидан;
"-Ноқонунийлик натижасида йилига ўртача 1 тоннага яқин олтин қазиб олиняпти. Бу иш билан 10 минг одам шуғулланмоқда"
Жаноб Хайитбой Омонов!
Хитой мафяси Узбекистоннинг 1 кг олтинига 30минг $ бермокда.
Тоннаси 300минг $ булади.
Сиз, "-Узбекистонда ноконуний олтин казиб чикариш билан 10минг одам шугулланади" дебсиз.
Бу олтинлар ёмби шаклда топилаяпгани йук.
Уни кайта ишлаш, электр, тегирмон машиналари, цеанул (кислата) , бу соханинг юкоридаги "танкалари"
ва колаверса 10 минг одамнинг ойлик хизмат хаки.... барчаси йиллик 1 тонна олтин билан копланаяпдими?

Мени, "-Сафар Бекжон жуда оширивораяпди"- дейиш учун "олтинчиларни" бу даражaда камситманг!
Мен бир сузли одамман.
Видеода айтим. Бу масалани халкаро тaшкилотларга шикоят килмайман дедим. Гапим гап!
Факат "мафя олтинлари" тижорати килувчиларни гадойлик килучиларга тенглаштирманг.
Хафа булишади!
Омон булинг!
Сафар Бекжон.
30.11.2018
Geneve.

среда, 28 ноября 2018 г.

Сарик олтиннг саcсик хиди чикди.
Сарик олтиннг саcсик хиди чикди.
Bugungi videodasturimizda Özbekistondan kelgan ıkkıta savolga javob berımiz.
'-Ukraina 90 kunlik harbiy holatga keldi, Russiya Ukrainaga tahdid qilyapti, O‘zbekistonda esa butun mudofani va harbiy holatin tekshiryapti.
Bu holatlarni bog‘liq joyi bormi nazaringizda?
O‘zbekiston Ruslar bilan ittifoq bulib Ukrainaga qarshi urishga kirdimi? Meni havotirim shunda...'
 Qutbıddin. Namangondan.İkkinchi savol;
Özbekistonda er ostı boylıuklarını kazib olish faoliyatini hususıy shahslar va shırkatlarga berilishi haqida farmon haqida nima deysiz? Bu farmon chiqarilishida keyingi kunlardagi sizning chiqishlaringiz turtki boldi deyilmoqda. Shu togrimi?
Toshpölat. Navoiy.

четверг, 22 ноября 2018 г.

Шарафсизлар хокимияти!

Шарафсизлар хокимияти!


Ислохат киламан деган одам, олдин уз нафсини ислох килиши керак эди.
Шавкат Мирзиёев 2 йил ичида Ислом Каримов курдирган давлат саройларга киришга куркканидан,  янги саройлар курдирди.
Дурмондаги давлат маросим саройини писанд килмай,   Оксойда 100 гектар майдонда  узига сарой ва  дам олиш маркази курдирмокда.
Тошкент марказидаги Кук саройни Сербияда руйхатдан россиялик аллегархнинг ширкатига курдирмокда.
Тошкент-Оксой шохкучаси торлик килади деб,  270 xовлини буздириб,  оилаларни  кучага хайдатди.
 Ховлиларини буздириворди. 
Баддуодан бошка нарсами кутади халкдан!
Узбекистон 27 йилда бюжетинг ярмидан купини,  Каримов саройлари учун сарфлаганди.
Мирамонович хам худди шу йулдан бормокда.
Узбекистонга сармоя сифатида, кредит туловлари сифатида берилган пулларни шахсий кайфи учун сарфламокда.
Биздан рахмат-ми эшитмокчими?
Бу гал бу шарафсизнинг ялокиларига айтмокчимиз, хакикатни!
 
22.11.2018

среда, 21 ноября 2018 г.

Ўзбекистондаги давлатга хиёнат
Ўзбекистондаги давлатга хиёнат Бугун Ўзбекистондаги ислохат сиёсий вокеалари соясида давлатга хиёнат килинганлиги сир колиб келган. Бизга етиб келган хужжатлар асосида давлатга кандай хиёнат килинганлигини фош киламиз. Йилига 100 тоннадан купрок олтин ишлаб чикараяпган Ўзбекистонга олтин заводи кимнинг кулига берилган? Олмалик, Зарафшон отин конида ишлаб чикилган олтин тагдирини белгиловчи кишилар Россия фукаролари ва бойларидир. Ўзбекистона рафинаж килинган олтинлар дунё базорида сотилиши мумкинми? Йилига 100 тоннадан ошик олтин халкаро стандартлар холидаги кулчаларга айлантирилиши учун Швейцарииниг кайси рафинаж фабрикасига берилганлигини фош килгандик. Швейцаря тергов органлари биз фош килган олтинни кайта ишлаш хусусий ширкатини текширди ва бизни хам терговга чакирган эди. Бу фабрика 99 пробали дейилган ўзбек олтинининг канча тоннасини чикиндига чикканини эълон килганди? Уртадаги фаркни кимлар хусусий олтин захирасига куйганлиги сирли колганди. Каримов Узбекистон олтин саноатини ишониб топширган Кучерский, Николай Иванович КГБ генрали ва Россия фукароси ва Россия фойдасига ишлаган жосус булиб чикканди. Узбекистон уни кидирувга берган, "-Узбекистон Кахрамони....." каби унлаган унвонидан махрум килганди. Мирамонович нима килмокда, бу масалани? Каримовлар махсулотни сотганди. Мирамонович эса бутунлай ер ости конларини Россияликларга бериб юборганлиги тасдикланди. Исботми? Узбекистон тамони мени зудлик билан махкамага берсин! Мен Узбекистон ичкарисидаги мутахасислар билан ва хужжатлар билан бу хиёнатни исботлайман. Хиёнатни куриб турган, юзлаган узбек геологлари, мутахасислари куркитиш мумкин. Cирларнингизни абадий яшiрa олмайсизлар. Сафар Бекжон Uzdemfunsuisse raisi
21.11.2018 Suisse

понедельник, 19 ноября 2018 г.

Adolat davlat hadiyasi emas, majburiyatidir!
Adolat davlat hadiyasi emas, majburiyatidir!

  Shahslarni adolatsizlikdan qutqarish bilan natijaga erisha olmayapmiz. 
Insonlarga boshqa bir rahbar baribir adolatsizlik qilmoqda.
Bilib turib nohaq hukum chiqargan Sudya javobgar bolishi kerak. 
  Sudiya  esa boshqa ishga otib, boshqa birovga qarshi adolatsizlik qilmoqda. 
Bizlar  butun boshli tuzumni isloh qilishimiz kerak. 

 "-Davlat ishlari töhtab qoladi, hammani yoppasiga ishdan olsak"- deyishdi.
Adolatsizlik bolganidan kora,  töhtasin!
 Yangi insonlar adolatni qaytadan tiklashi uchun qorqmasdan harakat qilishlari kerak.
Ular atrofdagi qotillar qamoqda otirganliklarini korishlari shart. 
Shundagina   davlat togri yolga tushadi. 
Gruziyada Mihail Saaqashivili shunday qilgan. 
Gruziya porahörlik  kuchaygan, ögrilar nazoratidagi davlat edi. 
Bir kechada butun sistemada ishalydigan rahbarlar ishdan haydaldi. 
Butun dunyodan gruzinlar   chaqirildi. 
Kelishdi... 
Mirziyoev ham chaqirmoqda.
Ozbeklar nega qaytmayapdi? 
Chunki "Sistema" ozgarmagan. 
Adolatsizlik har doim takrorlanishi mumkin.
Qaytgan özbeklarning AQSH, Turkiya, Germanya vatandoshi  bolganligi bu adolatsizlikdan qutqara olmayapdi. 
"-Ozbekmi, qaerdan kelgan  bölsa ham talanishi pora berishi, urib sökilishi..... kerak bolgan  3 sort odam"  deb qaralmoqda.
Tashqi dunyoga köchib ketgan odamlar Ozbekistondagi adolatsizliklardan charchab kochishgandi.
Ozbekistonda 1991 yildan 2009 yilgacha plan böyicha qamash topshirigi berilgan. 
Haqlimi, nohaqli...... ommaviy qamash orqali 270 ming inson tergov va sudlovdan otkazilgan.
Kim javob berdi? 
Manaviy jihatdan biron Sudya 
"-Men shuncha odamga nohaqdan hukum oqidim" dedimi?
Demadi! 
Vijdon, iymon nima uchun  yoq bu tuzumda?!

"-Pahta planini bajara  olmadim"-  deb ozini osgan fermer, dehqon bor. 

Lekin  kabinetida odamni urib öldirib  halq közi oldida   ota – bolani, 
komib yuborgan biron rahbar,  ozini osmadi ?...

Safar Bekjon. 
19.11.2018
Susse.

воскресенье, 18 ноября 2018 г.

Мирзиёев, Каримов даврида пора олмаганми?


Шавкат Мирзиёев Каримов даврида пора олмагандим деганди.
Лекин бир неча миллард $ бойликни каердан олди? 
Узбекистон металлургия саноатини уз кланларининг мулки сифатида узлаштириворганлиги исботланди.
Узбекистон ичкарисидан келаётган маьлумотларга карасак Узбекистон ер ости бойликлари Россиянинг кул остига утиб кетмокда.
Ер ости бойликларимиз геологик харитасининг энг сирли хужжати "5 почта" Россияга берилганлиги мутахасисларимиз тамонидан тасдикланди. 
Олтин, кумуш, мелбрун, уран, литийметал..... сингари ер ости бойликларини кайта ишлаш ва янги конларини узлаштириш Узбекистонга кейинги
йилда таклиф килинган рус тужжорларига киймати хисобланмасдан берилмокда экан.
Шавкат Мирзиёев "ислохат утказаяпмиз" деб шов-шув кутариб аслида ер ости бойликларимиз таксимотини Алишер Усманов ва Россия фойдасига
хал килаётганлики охир окибат уз тасдигини топди.
Мен бу хакда 2017 йил 21 январь куни кулимга келиб тушган фактлар асосида видеосухбат берган эдим.
Шавкат Мирзиёев бу масалада фош булганлигини билсин.
Бу йулдан кайтсин.
Керак булса унга, тула мустакил рахбар була олиши учун ёрдан берайлик деган ниятда эдим.
Афсуски, Шавкат Мирзиёев ер ости бойликларимизни янги таксимотини билиб туриб, атайин факат руслар фойдасига хал килган.
Узбекистон хазинасини айланиб утадиган йуллар билан талон-тарож килина бошланганлигини, соха мутахасислари билдиришмокда.
Бу дахшатли талон хакида тез кунларда видеосухбат киламиз.
Биз 2017 йил 21 январьда Мирзиёев оиласининг кейинги 18 йил мабойнида умарган бойлигини исботлаган эдик.
Каримов даврида хеч ким тегина олмайдиган: "пахтага ёрдам пули", "байрамлар учун ёрдам пули", "металлом йигиш" сохаларидан келадиган даромадлар 
Шавкат Мирзиёевга тегишли эди.
Бугунга кунга келиб бутун Узбекистонни хусусий мулкига айлантираётган Мирзиёев+Усманов= Путин хакидаги видеога тайёргарлик килмокдамиз.
Мирзиёев сайланишидан икки хафта утиб гапирган гапларимизни эшитиб куринг.
Бир огиз ёлгон ёки шубхангиз булса махкамага беринг?!
Сизлар хеч нарса булмагандай давом этираверасиз, буни биламан.
Бирок менинг Узбекистонга кайтмокчи эканлигимни эшитибок , 2 соат ичида ватандошликдан махрум килганингиз
бизни накадар хакли эканлигимизни исботлади!!!

18.11.2018

четверг, 15 ноября 2018 г.

Мирзиёевнинг умидшунослиги Путинизмдан...


Путинизм имтихони Украина-Узбекистон!

  Узбекистон давлат бошкарувида саросималар бошлангани хакида хабарлар келмокда. 
Узбекистонни  Молдавия усулуда Россияга карам килиш тактикаси амалга оширишнинг имконлари деярли йук-ка, чикмокда. 
Кораколпокистонни сепаратизмга олиб чикиш харбий жихатдан узини oкламаслиги аникланди. Партизан урушлари олиб бориш учун тогли худудлари булмаган 
Кораколпокистондаги хар-кандай сепаратизм Узбекистон армияси тарафидан осонликча бостирилиши мумкин.
   Путинизм, Ислом Каримов бошкарувидан кейин миллий бир хукумат курилиш эхтимолларини кузда тутиб, харакатлар килмокда. Тожикистон ёки Киргизистондаги каби  ярим вассалик асоссида бошкарилиш имконларини  кидираяпгани аник. Нефт ва газ нархларининг бундан кейинги даромади билан, Россия иктисодини бошкариш кундан- кунга, огирлашади. Гарбга сотадиган хеч кандай тайёр махсулоти булмаган Россия иктисоди Туркистон давлатлари бозоридаги Гарб молларини бутунлай тухтатиш йуллари излаши табийдир.
Энг катта бозор эса Узбекистондир. 
Гарбдан келиши тухтаган озик-овкатларни Узбекистондан олиши мумкин.
 Лекин  Узбекистон буни $да сотади. 
Россияда $ тушуми кундан кунга озаймокда. 
Эски колоняларига Россия  $. беришни узига эп курмайди. 
Путинизм нима килиб булса хам Турк жумхурятларини кайтадан тула назорат остига олишнинг барча имкониятларини,  излаяпди.
Узбекистон ичкарсидаги Путунпараст узбек рахбарларининг   имкониятларини ошириш учун кураш бормокда.
 МХХ ичкарисидаги кама-камалар, Россия КГБси билан  Ислом Каримовнинг атрофидаги уч туртта одамларнинг  курашидир.
Ислом Каримов уз кизи Гулноранинг ворислик харакатларини, Россияпараст Шавкат Мирзиёев, Шaрифхужаевлар, Муллажоновлар... тарафидан КГБ ёрдамида йукка чикарилди.
Ислом Каримов уз оиласининг келажакда хеч кандай кафолати колмаганлигини  билмокда.
 Сапармурод Туркманбошининг улимидан кейин, бутун  бойликлари КГБ кулига утганди. 
Туркмaнбоши  уз улимидан бир неча йил олдин углини ок килганди ва Туркманистондан чикариб юборгани  хам  ишга ярамади.
 Туркманбошининг угли бор бойликларинидан жудо булди.
Ислом Каримов учун хам КГБ худди шу йулни тутаяпди. 
Лола Каримованинг эри Темур Тиллаев Россияпараст Шавкат Мирзиёев кариндоши булишининг   ахамияти КГБ учун бир тийин.
 КГБ хеч кимни.хеч качон  аямаган ва бундан кейин хам аямайди. 
Оллигарх Алишер Усмоновнинг   жиянининг "сирли улими"  бунга мисол була олади.
МХХ-даги тозалашлар оркали Россия таъсир доирасини камайтириш мумкин эмас.
Узбекистон давлатчиликининг   мустакиллиги,  сиёсий мустакилликдан олдинда келаяпди. 
Давлатчилик тамаллари тула реформа килиниши керак. 
Россиянинг   сиёсий душман деб каралишига каршимиз. 
Лекин давлатчиликнинг  келажагига доимий тахлика эканлигини билган холда бошкарув системасини янгидан барпо килиниши керак.
 Бугунги система тула Россия кули билан яратилган системадир. 
Узбекистон халкарo майдонда сиёсий куринишидан   мустакил булган халос.
Ислом Каримовнинг   кулидаги бор кучи  ана уша сиёсий мустакилликдир.
Давлатчилик тамалларини  ташкил килувчи барча омиллар Узбекистон бойликларини ташиб чикувчи вазифасидаги, кучлар кулида. 
Россия халкаро майдонда ёлгизлашаркан хам иктисодий кенгликга, хамда сиёсий устиворликга эхтиёжи бор.
Узбекистон геополитик жихатдан Путинизм келажагида мухим бир   боскичдир. 
Эски Cовет ва Рус Императорлигининг   кучини  кайтадан тирилганлигини Украина ва Узбекистонни тула буйинсундиргандан кейингина исботлаши  мумкин.
Навбат Узбекистонга келиши  мумкинлигидан хавотирга тушган Ислом Каримов Бош Вазирига кучи етиб етмаслигини вакт курсатади.

Uzdemfundsuisse.

05.03.2016

Умидшунослик.
                           Умидшунослик.

Ислом Каримов улими(улдирилиши)дан 5 ой олдин ёзилган маколамда (Путинизм имтихони Украина-Узбекистон! 05.03.2016) Путинизм Узбекистонда планлаган узгаришлари хакида ёзилган.
Шавкат Мирзиёев Узбекистонни рахбари булиши учун Россия барча воситалардан фойдаланиши айтилганди.
Путинизмнинг Узбекистондаги таъсир доираси хакида жуда куплаб маколалар чоп килдик.
Ислом Каримовнинг шахсий келишмовчилиги геополитикага таьсир килаётгани Россиянинг каттик ранжитмокда дегандик. Манa Kаримов йук.
Шавкат Мирзиёев рахбар булгандан бери Узбекистондаги барча муаммолар унинг битта узи тарафидан айтилмокда. Аммо муаммолар сабабчиci булган Ислом каримов, Бош вазирлик, бирон марта танкид килинмади.
Гапириш хукукиni факат узига узи бериб куйган. 
Бошка биронта сiёсатчи, журналист бирон марта Узбекистон муаммоларинг сабабчилари хакида гапирдими?
Факат Шавкат акалари лагмончилик килмокда. 
Чет элда яшаб Шавкатшунос булган Исмат Хушевга ухшаганлар мактовшунослик килиш учун Узбекистонга боришга хам рухсат берилмаяпди.
Кискачаси, Мирзиёев жанобларига имижмейкирлик килаётган руслар жуда устамон булиб кетишган.
Биз уз халкимизнинг Путинизмга ем булаётганини матбуотга чикиб колаётган хабарлардан урганmaймиз.
Бу, фоже аслида.
Жаноб Мирзиёев вадашунослик, умидшунослик фанларини ривожлантирмокда.
Уз Бош Вазирлиги даврида расво килинган иктисодий вазиятни совет методида кайта тиклашга уринмокда.
Ислом Каримов улими куни бизга хабар берган;
"Сафар Бекжон, чутир улди, у курган режими хам улди. Сизларга Узбекистон дарвозалари очик, давлатчилигимни кайтадан курамиз. Шавкат, Иноятовлар котилнинг улиги билан Тошкентдан даф булишади. Биз миллий Хукумат куриш учун мажлис килмокчимиз....." хабарини эткизган кишилар хокимиятдан хайдалди.
Зелимхон Хайдаров икки тамонга уйин килди. Путинни чакириб ички уриш чикариш хакида шантаж килди. ....
Миллий давлат, демократик ислохатлар килишимиз хакидаги умидимиз йукка чикди.
Бутун дунёда диктатор, котил дейилган Ислом Каримов давлатчилик символи килиб белгиланди. ....
Путин Узбекистонга Каримов улимидан бир хафта утиб келди. У келгунича Иноятов Россиядан келган харбий мутахасислар (саботажчилик буйича мутахасислар) чакирди. Каримов гвардяси рахбарлари реформачилар тарафида эди. Узбекистонда урнатлган мафя шаклидаги бошкарув ички уриш тахдиди килиши мумкин.
Демак уриш чикмасин,..... деб бировларнинг тайинлаган Шавкатистонлик кугирчoкларини бошимизда тутамизми?
Диктатор Каримов даврида узбеклар русларнинг тувалетини супирди.
Катл килинди.
Миллиардларча бойлиги таланди.
Мирзиёев даврида бу вокелик бошка шалкда давом этмокда. Оз-оздан, шовшувсиз катллар, иктисодий талон айнан давом этмокда.
Шавкат Мирзиёев хам Ислом Kаримов тузиминг бир парчаси эди.
Эхтиёткорлиги, халкга ва мухлиф фикрли инсонларга ишонмаслиги узини тавикбкар савясига олиб тушди.
Миллий давлатчилик ва демократя килмокчи булган одам кариндош-уригларинг вахимасига кулок солмаслиги керак. Мирзиёевнинг хокимиятда колиши Россияда Путинизм режиминг тугатлиши билан боглик.
Уша кунларда Россияга эхтиёжимиз колмайди. Чунки тенг хукукли давлатлар-гина сиёсий мавкийини химоя кила олади.
Омон булинглар.
Сафар Бекжон.
20.06.2017

КГБнинг эврилишлари!

КГБнинг эврилишлари!


    Уз душманини эълон килган бу ташкилотни шахслар бошкармаслигини тушуниб этгандирсизлар. Мен, Ислом Каримов кетса демократя бошланамиди деган мавзуда коплаб маколалар ёзгандим.
2005 йилдан кейин МХХ Тошкентдан бошкаррилмаслигини айтиб келмокдаман. Исботлари Ислом Каримов 2006 йилдан бошлаб куч ишлатар ташкилотларининг асосий кадрларини Москова оркали укитди, ишга тайинлади.
ДХХ нинг янги рахбари Ихтиёр Абдуллаев ташкилотнинг курикчиси (чучило) сифатида колаверади.

Исботми?
жонли эферда

вторник, 13 ноября 2018 г.

Проникшего в женевский особняк Гульнары Каримовой оппозиционера лишили узбекского гражданства

       Проникшего в женевский особняк Гульнары Каримовой оппозиционера лишили узбекского гражданства
     Подробнее:
Политэмигрант Сафар Бекжан, много лет живущий в Швейцарии, заявил, что его лишили гражданства Узбекистана.
 Об этом сообщает «Озодлик».
По словам 57-летнего Бекжана, недавно он получил письмо из консульства Узбекистана в Берлине, в котором его информировали о том, что он был лишен гражданства 17 марта 2017 года по указу президента. 
  «В письме о причинах лишения меня узбекского гражданства ничего не сказано. Хотя по закону они должны были привести причину. Если бы я имел второе гражданство, они могли бы указать это в качестве причины. Но у меня нет второго гражданства. У меня имеется лишь документ, подтверждающий мой статус беженца, выданный ООН», — рассказал оппозиционер.
Издание попросило прокомментировать ситуацию консульство Узбекистана в Берлине, однако там отказались отвечать, заявив, что «диппредставительство не комментирует информацию персонального характера». По мнению самого Бекжана, власти Узбекистана лишили его гражданства из-за опасения, что он может вернуться на родину и составить им политическую конкуренцию. «Если бы господин Мирзиёев верил бы своим реформам, то разрешил бы мне приехать в Узбекистан. Следовательно, он не хочет, чтобы я находился в Узбекистане в качестве политика. То есть, не хочет видеть в стране политика, который может критиковать его и наносить ему удары», – заключил он.
Бекжан также добавил, что собирался организовать инвестиции в сельское хозяйство Узбекистана с помощью группы из десяти иностранных предпринимателей. «Теперь этим планам не суждено сбыться», - посетовал диссидент.
Сафар Бекжан покинул Узбекистан в 1997 году после того, как вышел на свободу, отбыв четырехлетний тюремный срок. Он является одним из организаторов оппозиционных партий «Бирлик» и «Эрк», запрещенных в республике. 
   В 2013 году Бекжан вместе с группой соратников проник в пустующий дом дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Женеве. Свой поступок оппозиционер назвал «политической акцией, не противоречащей закону». Одной из громких находок Бекжана в доме Каримовой стали картины известных художников из ведущих музеев Узбекистана.
     В первой статье закона республики Узбекистан «О гражданстве» сказано, что «никто не может быть лишен гражданства или права изменить гражданство». При этом в статье 21 указано, что гражданство может быть утрачено, если лицо поступило на работу в госорганы иностранного государства; если лицо, проживающее за границей, не встало не консульский учет в течение трех лет без уважительных причин; если гражданство Узбекистана было приобретено с помощью ложных сведений и фальшивых документов; если лицо приобрело гражданство другого государства; если лицо причинило вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства или совершив преступления против мира и безопасности.

понедельник, 12 ноября 2018 г.

Озод инсонга хар жой ватан!

Швейцариянинг Лозанна шаҳрида яшаётган асли ўзбекистонлик сиёсий фаол Сафар Бекжоннинг Озодликка айтишича, уни бир йил аввал Ўзбекистон ватандошлигидан чиқариб юборишгани ҳақида энди хабар топган. Ўзбекистондан ташқари бошқа ватандошлиги йўқлигини айтган Сафар Бекжон уни ватандошликдан маҳрум қилишганини ўзининг сиёсий фаолияти билан боғламоқда.
57 яшар Сафар Бекжон (Бекчанов Сапарбай Жумабаев)нинг Озодлик билан суҳбатда айтишича, унга Ўзбекистон ватандошлигидан чиқарилгани сабабини изоҳлашмаган:
- Ўзбекистоннинг Берлиндаги консуллигидан хат олдим. Хатда президент фармонига кўра, 2017 йил 17 март куни мен ватандошликдан чиқарилганим айтилган. Сабаби кўрсатилмаган. Сабаб кўрсатилиши керак, мана шу сабабларга кўра, ватандошликдан чиқарилди деб яъни айб кўрсатилиши керак. Айб кўрсатилмаган. Менинг агар иккинчи ватандошлигим бўлганда, шуни сабаб қилиб кўрсатишлари мумкин эди. Лекин менинг иккинчи ватандошлигим йўқ. Менда БМТ берган қочқинлик ҳужжати бор холос.
Сафар Бекжон консуллик томонидан жўнатилган хат нусхасини Озодликка тақдим қилди. Консуллик хатида “Ўзбекистон Ички ишлар вазирлигининг Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бош бошқармаси маълумотига кўра, Бекчанов Сапарбай Жумабаевнинг Ўзбекистон фуқаролиги Ўзбекистон президентининг 2017 йил 17 мартдаги ПФ-4948 рақамли фармонига асосан йўқотилган”, дейилган.
Озодлик Сафар Бекжоннинг Ўзбекистон ватандошлигидан чиқарилганига ойдинлик киритишни сўраб, Ўзбекистоннинг Берлиндаги
консуллигига мурожаат қилди. Консулликдан бу “шахсий мақомдаги маълумотлар турига мансуб бўлганлиги сабабли, унга жавоб бериш элчихона ваколатига кирмаслигини маълум қиламиз” деган жавобни олди.
Сафар Бекжон ватандошликдан чиқарилганини сиёсий фаолияти билан боғлайди:
- Бу, албатта, диктатуранинг давоми. Жаноб Мирзиёев ислоҳотларига ишонганида мени Ўзбекистонга киритарди. Демак, жаноб Мирзиёев менинг сиёсатчи сифатида Ўзбекистонда бўлишимга қаршилик қилаяпти. Уни танқид қилиб, унга зарба беришим мумкин бўлган сиёсатчи сифатида Ўзбекистонда бўлишимни истамаяпти.
Сафар Бекжоннинг айтишича, у хорижлик тадбиркорлардан иборат 10 кишилик гуруҳ тузган ва шу гуруҳ ёрдамида Ўзбекистоннинг қишлоқ хўжалиги соҳасига инвестиция киритишни режалаштирган, бироқ у эндиликда бу лойиҳаси амалга ошмаслигидан афсусланади. Бу борада қуйидаги аудио суҳбатда тўлиқ тинглашингиз мумкин:
Хоразмнинг Ҳазарасп туманида туғилиб, ўсган Сарфар Бекжон 1997 йил февраль ойида сиёсий фаолияти сабаб Ўзбекистонни тарк этиб, Швейцарияга келган ва кейинчалик шу ерда қочқинлик мақоми олган.
Сафар бекжон Халқаро Ёзувчилар Парламенти аъзосидир.
Ўзбекистон "Эрк" демократик партияси Марказий кенгаши аъзоси бўлган Бекжон 1993-96 йилларда Ўзбекистонда қамоқ жазосини ўтаган.
У Ўзбекистон қамоғида кўрган-кечирганлари ҳақидаги “Нариги дунё дарчаси олдида” номли китоб муаллифидир.
Сафар Бекжон 2013 йили Ўзбекистоннинг марҳум президенти Ислом
Каримовнинг тўнғич қизи Гулнора Каримовага оид Женевадаги виллага киргани воқеаси билан Озодлик мухлисларига таниш.
У Гулнора Каримованинг Женева кантони 1223 ch Chemin de la Prévôté 7 кўчасидаги бир неча миллион доллар экани ишониладиган уйига ноқонуний кириб олган эди.
Ўзбекистонлик фаол ўзининг бу амалини “қонунга зид бўлмаган сиёсий акция”, деб атаганди.
Каримова хонимга тегишли уйда тўрт кеча қолган сиëсий фаол Сафар Бекжон виллада Ўзбекистон музейлари фондига оидлиги тахмин қилинган 60 та тасвирий санъат дурдонаси ҳамда Қуръоннинг 18-асрда кўчирилган нодир қўлёзмаси чиққанини фотосуратлар билан намойиш қилганди.
Меҳрибон/Озодлик
емайл: bekievam@rferl.org


воскресенье, 11 ноября 2018 г.

Мустафо Камол


     Язид ва Мовия Ислом номи остида, жохилият давридаги исмларни, кийимларни, урф одатларни...... Туркистонга мажбурят килди.
"-Куръон тили арабчадир. Тушунсанг тушунмасанг хам шу тилда укийсан"- деди.
Куръонни уз она тилида тушуниб идрок килган мумин урнига, тутикушлик мукуфотланди.
Техникавий тараккиёт урнига жохиллик Ислом талаби деб фатволар чикарилди.
Истамбулдаки Халифа 5 та Християн давлатига таслимият келтирди. Инглиз Кроличаси номига Жомеларда хутба укитирди.
Бу 4 йил давом этди.
Темурдан бери волийлари Туркистонликлардан тайинланган Анкара вилояти туркий халк учун яшаш жойи эълон килинди.
Мустафо Камол Анкарага келди ва истилочиларга карши курашадиган халк армиясини тузди.
Султон уни катл килиш хакида фармон чикарди.
Инглиз Кроличасини хутбага кушган Шайхулислом Мустафо Камолни улдириш динга ва Кроличага хизмат ва садокатлиги хакида фатво бери.
Газеталар бот-бот бу фатвони эълон килди. 
"Таржимон", "Хуррият", "Курилтой" газеталари бу фатвони ёйинламагани учун босилмайдиган булди. (худди шу номли газеталарни жадидчилар хам чикаришган)
Франсуз истилочиларига куролларини топширмаслигини айтган Корабакир, Чакмокугли каби Усмонли генираллари комондонлик армияларини Мустафо Камол амрига беришди.
Усмонлида "миллати содик" деб, на солик, нада армия ва нада камбагал булиши мумкин булмаган Арманилар, Яхудийлар, Юнонлар хамма катори халк ва миллат эканлиги эълон килинди.
Озодлик уриши давом этаркан, Мустафо Камол уз маоши хисобига уз даврининг уламоси Олмалили Хамди бейга Куръонни туркчага таржима килдирди.
Туркчилик, Туркистончилик, Турончиликни жиноят деб эълон килган Халифа хукмини бекор килди.
Усмон деган бир кишининг исми бутун халкга миллат исми булолмайди деди.
Турк деган миллат борлигини ва давлат номи Туркия булиши кераклигини айтди.
Туркистонлик, Кавказлик, Русёлик жадидчиларни Туркияга таклиф килди.
Мартабалар бери, Габрда укиётганларга узи шахсан мактублар ёзди.
Хуллас Мустафо Камол узидан мустакил бир давлат, ва барча туркий халклар укиса тушунадиган Куръоннинг таржимасини колдирди.
Аллох рахмат килган булсин.
Сафар Бекжон.
10.11.2018
Лозан.

суббота, 10 ноября 2018 г.

Лоланинг очилмаган ёлгони.....


Лола мавсуми тугади.Швейцаряда сарой сотилади.  

Узбекистон халкини алдаш Каримовлар сулоласидан олиниб бошка бир сулолага берилган. 
Асосийси узбекни алдаш, матбуот оркали миясини ювиш Каримовлар оиласи учун эрмак, кунгил хушлик килиш воситасига айланган даврлар утиб кетди. Лола Каримова-Тиллаева Швейдцариянинг Женава шахридаги вилласини кредитга олганлигини 2010 йилдан бошлаб маътбуот оркали ривоят килиб келмокда. Биронта журналист Лола Каримованинг зурга амал, такал килиб кредитга олдик деган вилласини кургани келмади. Женавадаги уй жой олди сотдиси билан шугулланадиган ташкилотларнинг бирортасидан мутахасис билан богланиб бу хакда маьлумот сурмади. Кредитга олдик деган вилла Узбек халкининг 41 миллиаон $ пахта даромадига тенг эканлигини айта олишмади. 
( COMPROMIS DE VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
A. "Le Vendeur": Andrey Rosenfeld , Chemen de vert 14. Vandoeuvres. Geneve. Suisse.
B. "L'Acquéreur": Tillaev Temur, Karimova Lola Tillaeva........ 41,000000 CHF......)

1 миллион 700 минг$ кредитга олдик дейиш оркали халк устидан кулиш, мас хара килиш максади кузланганлигини яширишди. Лола Каримова Тиллаева нима деса тугри. Лекин мухолиф бир инсонинг гаплари матбуот учун ахамиятли эмас.
Нимага? ...
Максад Узбекистонда мухолиф кучлар йук дейиш учун. Мухолифлар бирон нарсани эплай олмайдиган "лафашанг" одамлар деб курсатиш.
Мухолиф инсонлар килган ишларини бошка ташкилотлар килаяпди деб курсатишдан максади кимга керак?
Шахсий адоватлари юзидан кишиларни ёмон отликга чикариш-чи? 
Лола Каримова Тиллаеванинг Узбекистон иктисодини талон килаётганликини, барча Гарб мутахасислари айтиб келмокда. Швейдцарияда оддий уй хизматчисининг маоши 4500$ кам булмаслиги керак. Видеомарказли 24/24 соатлик каровуллик хизмати энг арзон ширкат 10000$ атрофида. Лола Каримова Тиллаевларнинг адвокатлари миллионерга айланишганликини хужжатлар билан фош килгандик. Каримовалар оиласини Швайдцария яшамаяпганликига 5-6 йил булган. Лекин узлари яшамаяпган жойга шунча харажат сарфланиши узбек халкининг устидан кулиш емасми?...
Лола Каримова Темур Тиллаевлар хам Узбекистон фукаролигини саклаб колиб хамда АКШ фукоролигини олишди. Жаноб Шавкат Мирзиёвнинг Узбекистонда конунчилик устиворлиги, адолатдан гапиришга хакки й ук.
Бизga мальумотлар бераётган инсонлар Мирзиёев сулоласини фош килишимизни илтимос килишмокда.
Биз хар гал Каримовлар сулоласини фош килишмаиз. Сабаби?
Шавкат Мирзиёев уз сулоласини бошкарадиган кучда эмас.
Унing кузи олдида, коррупция давом этмокда.
Мирзиёев катта кучларнинг кулига карам.
Худди хотининг оркасидан, сиёсатга ва бойликга эришгани каби, хозир хам бировлар оркали "Президент".
Биз хоинликнинг шохига болта урмаймиз.
Илдизини кесамиз. Манавий шарманда килишга давом этамиз.
Узбекистон иктисодини умараётганлар жойи алмашаётир халос.
Узбекистон халкидан умарилган бойликларнинг сакланадиган марказларидан биттаси Швейцаря эди.
Лола Каримова ва Темур Тиллаевлар емай-ичмай сарой олишганлиги хакидаги хикоя якунига этди. 
Женевадаги саройларини сотишга чикаришибди.
"Шавкатли" -шонли узбекнинг янги сулолалардан биронтаси харидор булишига умидвормиз?))
Сафар Бекжон.
Uzdemfundsuisse раиси.
10.11.2018

Лола мавсуми тугади. Швейцаряда сарой сотилади.

Лола мавсуми тугади.
Швейцаряда сарой сотилади.
Узбекистон халкини алдаш Каримовлар сулоласидан олиниб бошка бир сулолага берилган. 
Асосийси узбекни алдаш, матбуот оркали миясини ювиш Каримовлар оиласи учун эрмак, кунгил хушлик килиш воситасига айланган даврлар утиб кетди. Лола Каримова-Тиллаева Швейдцариянинг Женава шахридаги вилласини кредитга олганлигини 2010 йилдан бошлаб маътбуот оркали ривоят килиб келмокда. Биронта журналист Лола Каримованинг зурга амал, такал килиб кредитга олдик деган вилласини кургани келмади. Женавадаги уй жой олди сотдиси билан шугулланадиган ташкилотларнинг бирортасидан мутахасис билан богланиб бу хакда маьлумот сурмади. Кредитга олдик деган вилла Узбек халкининг 41 миллиаон $ пахта даромадига тенг эканлигини айта олишмади. 
( COMPROMIS DE VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
A. "Le Vendeur": Andrey Rosenfeld , Chemen de vert 14. Vandoeuvres. Geneve. Suisse.
B. "L'Acquéreur": Tillaev Temur, Karimova Lola Tillaeva........ 41,000000 CHF......)

1 миллион 700 минг$ кредитга олдик дейиш оркали халк устидан кулиш, мас хара килиш максади кузланганлигини яширишди. Лола Каримова Тиллаева нима деса тугри. Лекин мухолиф бир инсонинг гаплари матбуот учун ахамиятли эмас.
Нимага? ...
Максад Узбекистонда мухолиф кучлар йук дейиш учун. Мухолифлар бирон нарсани эплай олмайдиган "лафашанг" одамлар деб курсатиш.
Мухолиф инсонлар килган ишларини бошка ташкилотлар килаяпди деб курсатишдан максади кимга керак?
Шахсий адоватлари юзидан кишиларни ёмон отликга чикариш-чи? 
Лола Каримова Тиллаеванинг Узбекистон иктисодини талон килаётганликини, барча Гарб мутахасислари айтиб келмокда. Швейдцарияда оддий уй хизматчисининг маоши 4500$ кам булмаслиги керак. Видеомарказли 24/24 соатлик каровуллик хизмати энг арзон ширкат 10000$ атрофида. Лола Каримова Тиллаевларнинг адвокатлари миллионерга айланишганликини хужжатлар билан фош килгандик. Каримовалар оиласини Швайдцария яшамаяпганликига 5-6 йил булган. Лекин узлари яшамаяпган жойга шунча харажат сарфланиши узбек халкининг устидан кулиш емасми?...
Лола Каримова Темур Тиллаевлар хам Узбекистон фукаролигини саклаб колиб хамда АКШ фукоролигини олишди. Жаноб Шавкат Мирзиёвнинг Узбекистонда конунчилик устиворлиги, адолатдан гапиришга хакки й ук.
Бизga мальумотлар бераётган инсонлар Мирзиёев сулоласини фош килишимизни илтимос килишмокда.
Биз хар гал Каримовлар сулоласини фош килишмаиз. 
Сабаби?
Шавкат Мирзиёев уз сулоласини бошкарадиган кучда эмас.
Унing кузи олдида, коррупция давом этмокда.
Мирзиёев катта кучларнинг кулига карам.
Худди хотининг оркасидан, сиёсатга ва бойликга эришгани каби, хозир хам бировлар оркали "Президент".
Биз хоинликнинг шохига болта урмаймиз.
Илдизини кесамиз. Манавий шарманда килишга давом этамиз.
Узбекистон иктисодини умараётганлар жойи алмашаётир халос.
Узбекистон халкидан умарилган бойликларнинг сакланадиган марказларидан биттаси Швейцаря эди.
Лола Каримова ва Темур Тиллаевлар емай-ичмай сарой олишганлиги хакидаги хикоя якунига этди. 
Женевадаги саройларини сотишга чикаришибди.
"Шавкатли" -шонли узбекнинг янги сулолалардан биронтаси харидор булишига умидвормиз?))
Сафар Бекжон.
Uzdemfundsuisse раиси.
10.11.2018


среда, 7 ноября 2018 г.

Ёнгин ичра Туркистон Жануби, Шарки,


Yonğin içra Turkıston Canubi, Şarki,
Ğarbida mardıkor millatnıng yarmi.
Bu ne zıllat, adovat urişi, zulmi,
Tangrining sinovi bir kun bitarmi?!
Bitarmi Turkning sabri, toqati,
Onalar tulmi, tuğmaydi Hoqon?
Yonar Turkiston, kul bolar dunyo,
Ona besşigida uhlar Çingizhon!
Safar Bekcon.

Ёнгин ичра Туркистон Жануби, Шарки,
Гарбида мардикор миллатнинг ярми.
Бу не зиллат, адоват уриши, зулми,
Тангрининг синови бир кун битарми?!
Битарми туркнинг сабри, токати,
Оналар тулми, тугмайди Хокон.
Ёнар Туркистон, кул булар дунё,
Oна бешигида ухлар Чингиз хон!
Сафар Бекжон.
06.11.2018

A.Aripovga

Маддох ўлди, ортидан шўрвада кўпик  қолди, Шоири-ю шайхлар минган, эшшагу хўтик қолди. Инсон Одам бўлмаса талантидан не фойда, Андижонда Боб...