пятница, 9 сентября 2022 г.

Инкилоб харакати жума маърузаси!

Инкилоб харакати жума маърузаси!


Куръонда аёллар хукуки яьни меьрос масаласи очик ойдин ёзилган. Узбекистонда  хозир бирор бир имом буни гапирмайди? 

Нима учун кизлар,  оталари мол мулкидан махрум килинмокда? 

Зеро мукаддас Куръони Каримда мерос угил кизга тенг килиб куйган? 

Куръонда аёллар учун алохида Нисо ( Аёллар ) сураси келган ва буни барча мусулмон эркак укиши шарт 

Мисол учун 7 оятини Шайх Абдурахмон ибн Наср Ас-Саадий  шундай тарифлаган:


"Эркаклер, ота-оналари ве ёки якин кариндошлари колдирган ва хотинларıнг ота-оналари ва энг якин кариндошлари колдирган оз ва ёки куп булсада хакикатдан хам мерос хукуклари бордир.  Бу олдиндан кабул килинган тагдирдир. 

[[Жахолат даврида араблар шу кадар такаббур ва юраксиз одамлар эдики, аёллар ва болалар каби заиф кишиларнинг меросидан махрум эдилар. Улар меросни факат кучли одамлар уртасида таксимлашди, чунки улар  жангларда катнашишлари, галабанинг асосий танимотчилари деб каралган. Бу уларнинг карорлари эди. Лекин рахмдил ва доно Раббимиз бандалари учун эркаклар ва аёллар, кучли ва заифлар учун бир хил буладиган Илохий конун урнатди. Аввалига Аллох одамларга юборилган амирларни батафсилрок тушунтиришга тайёрлаш учун вахийларини кенг тарифлаб берди. У кейинги оятларда батафсил тушунтиришларини юборди. Одамлар аллакачон уларни интиклик билан кутишган эди. Шу тарика улар бу Илохий конунларга нисбатан душманлик хис килмаганлар.  Бу эса жахилият даврининг жирканч одатларидан бири булган эркак ва аёлнинг Ота, Она ёки энг якин кариндошлари колдирган мероснинг маьлум бир улуши борлигини аста-секин кабул килдирди. Ушбу вахий хусусиятнинг умумий киритилишига мисолдир. Лекин бу улуш кабул килинган урф-одат ва одамларнинг хохиш-истакларига мувофик белгилаб куйилганми ёки Аллохнинг бирон хукми белгилаганми? 

Аллох бу саволга жавоб берган. Агар Аллохнинг иродаси булса, Имтихон куни буни савол-жавоби бор деди. Шуни таькидлаш керакки, (Нисо  сураси)  агар катта булса, мероснинг факат бир оз кисмини аёллар куп кисмини эркаклар олсин деган амир берилмаяпди. Микдор канчалигидан каътий назар аёлларга бир кисим ота-онадан мерол хаккини таминламокда."   

 Шайх Абдурахмон ибн Наср Ас-Саадийнинг "Нисо" сурасига берган изохи тугади.

 Нима учун муллалар масжидга эхсон килишни,  Исломда ракобат асосида тенг хукуклилик асосида  рахбар сайлашни Байъат дейилишини гапирмаяпди. Исломнинг илк йилларида Халифалар канчалик ракобат асосида сайланганлигини тарихчилар кузатиб туришган ва ёзишган-ку?

Ан-Нисо сураси 7-14 оятлари шархини бирор бир имом масжидда гапирадими? 

Байтул-мол мукаддас, садаклар, эхсонлар этимлар хакки ва Жума марузаларида хисоботи берилиши керак булган мухим масала.

Муминлар саволларига жавоб берилиши керак.


Ислом дунёсидаги деярли барча Жума марузалар,  Аллох ва кули уртасидаги ибодат ва мажбурятларга асосланмокда.

Аслида Жума куни давлат-хокимиятнинг бир хафталик хисоботи берилиши ва муминларнинг берган соликлари нималарга сарфланганлигини айтишлари керак.

Муминларнинг Хокимиятга нисбатан саволларига жавоблар берилиш керак. 

Муминларнинг Аллох билан урталаридаги такво-ибодатни шакли микдорига имом аралашмаслиги керак.

Зеро киёмат куни хар мумин факат ва факат узи имтихон килинади.

Ислом адолат динидир!

Аллохнинг адолати тамин килинмаган жойда Хокимият ёзиб берган Жума марузасини укиётган имом тути-кушдан фарки йукдир.
09.09.2022

понедельник, 5 сентября 2022 г.

"Новичок" биологик қурол

"Новичок"  биологик қурол Совет Иттифоқида яратилган ва Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган. Ўз вақтида “Новичок” Ўзбекистон демократик мухолифатининг икки адвокати С.Егошин ва адвокат Ҳамидулла Зайниддиновга нисбатан қўлланилгани ҳақидаги маълумот эътиборимни тортди.
Улардан бири, яъни Ҳамудулла Зайниддинов Ўзбекистон Олий суди ошхонаси фойесида жамоатчиликнинг кўз ўнгида қатил қилинган эди. Фаеда жойлашган қахвохонада  унга эспрессо қаҳва берилган. У ичган захоти ва дарҳол йиқилди, оғзидан кўпик ва қон чиқиб ,  ўша эрда вафот 
этганди. 
Бу инсон  Ўзбекистондаги мухолифат кучларинг адвокати эди. Бу , КГБ методидаги  намойишкорона қотиллик эди. Бу 2000-йилларнинг бошларида эди.  90-йилларнинг охирларида эса С.Ёгошин сирли тарзда, Зайниддинов каби аломатлар билан вафот этди ...
Улар менинг адвокатларим эдилар,  1999 йил 12 феврал портлашларида мени айлашганида бу инсонлар мени оқлашга эришган эдилар.
Уларнинг ёрқин хотиралари олдида миннатдорман


Сафар Бекжон
Ёзувчи.
ПЕН халқаро ташкилот  аъзоси
Женева. 
15.03.2018

четверг, 1 сентября 2022 г.

Яна пиар.

Яна пиар.

 Яна,  халқни кланлар кокган козикга боглашга харакат бошланмокда.


“Президентнинг 2022 йил 18 июлдаги ПҚ-323-сонли қарорига кўра, тўлов-контрактда ўқиётган хотин-қизларга жорий йилдан бошлаб имтиёзли фоизсиз таълим кредити бериладиган бўлди.Ушбу янги тизим ижроси учун қуйидаги 12 та банк танлаб олинган:


1. Агробанк


2. Алоқабанк


3. Асака банк


4. Ипотека банк


5. Қишлоқ қурилиш банк


6. Микрокредитбанк


7. Миллий банк


8. Ориент финанс банк


9. Туронбанк


10. Ўзсаноатқурилишбанк


11. Халқ банки


12. Ҳамкорбанк””


Сабабларини ургансак бу ПҚ-323 да 14 % улуши бор банкнинг. Таълим сохасини тамомлагандан сунг 7 ойдан бошлаб 7 йил муддатга тулаш мумкин ва буни хозирги хукуматни Молия Вазирлиги кошидаги жамғармада Пул йуқ хурматлий банк бошқарувчи маъсуллар ва инситутлар.


Сабабини негизига борган холда санаб утамиз.


Ижтимой тармоқларда хушхабар таркатишмокда .....

 -Гуёкий,  ШМ ушбу ёрдамни уз ёнида килаётгандей (ПҚ-323) тарифланмокда.


Халк ва майда тадбиркорлардан йиғиладиган  бундаы хужжатсиз "солиқ"  1 ойда минималда, ВВП дан ташқари 1 млрд.$ булади. 

Статисти  маълумотни 150-200 млн (АКШ Доллари мажазий маънода) ни уз ёнидан бергандай бемалол харакат килмокда.


Ха Бегалов, статистикани яхши бер, холисона ва Сенга Миллий кадрлар жамоасидан аф сурайман. Бекободга бориб бир мактабни бошкар (Кудрат) Лекин мухтарам углингизни узига яраша махкамага тортамиз. (Бошка бировни улдириш ва у инсон боласини зурлаш албатта сени ва болангни энг ночорликга солади).

 Б.Бегалов Статистикани холисона интернетга таркатсанг ва ШМ киёвларига орка тарафингни бермасдан иш килсанг яхши буларди (Кизингни узатганинг-да,  жа зур кутга ) Укажон бошка нарсларни чикариб юбормей. Хукумат сураган статистикани эмас бор реал статистикани хурмат юзасидан чикаринг. Айникса ИЯМ (ВВП)ни. Шу билан бирга олдинлари нонга ва нон махсулоти учун ажратилан (Дотация) хозирги сўзда субсидия харажатлари кайси тешикга кетаябди.Хукуматдан Халк пулидан дон ва дон махсулотлари учун ажратилиб келган субсидия пули кани,  эййй ШМ?!


ШМ Ўзбекистон сизни шахсий том оркангиз эмас. Ва Сизга ичкиёв Отабекни мулки эмас. ПҚ – 323 да инадамей инсонларни кул килиш учун ишлатманг. Халкни пули текинга укитишга ва даволанишга етади.


Карорни мухтарам депутатлар билан маслахатлашиб,  Сенатни тасдиги билан харажат килиш керак. Мухтарам, киёвингга "-мен кетганимдан кейин хеч киммассан",  деб айтиб куйгин!. Ва уни куча мафяси  ялангочлаб  Тошкентни катта майдонлари юргазишади. Ишонмаса кутсин бу даюст. Вакти кеганда видеосини араб шайхларини ...?


Шу ерда бир эълоним бор эди. 

Оташ,  сен куркинчили Техрон деган романни укиганмисан. Болаларинг хозирча бор.  ЮВСдаги кимининг буларди Жаноб Кадиров,  нима булябди. Энди росса майдалашиб номеринг тушиб коган одамни кидириб юрибсан. Божанг эркак сал булса, хам.


ПҚ – 323 ижроси кандай. Мен шахсан, ёнларингда юриб  кузатишим буйича айтаяпман!  Ижрочиларинг кўкр-кўрона хизмат килмаяпди сенларга.


Бу ПҚ – 323 учун Ўзбеистонни янги хокимяти очган фонд -дан  текин яшаш тугамокда. Бу айниқса мухтарамни эркатой киёвлари айтаяпман. Сармоялар тугаб, бюжетнинг таги куринди.

Давлатни хоинлар бошкараётганини олдиларидан туриб билиш мумкин, ёки китоблар укиб, билим олиб урганиш мумкин.

Бизни аклимиз ва рухиятимиз качон идрок кила олади? Факат китоб укиш ва узимиз макола ёзиш!Кейинги пайтдаги пул сиёсати ва ижтимоий ахволни шу билан бирга Руспублика микиёсида карздорли ахоли учун канчалик кимматга тушаётганини ёзадиган мард иктисодчи кани?  Битта Статистика кумитасини сал сирини очдим. 1 ми Бегалов ёки 2 ми. Тугри 3 чисини тафти анча бузиган. Сиз каердан билдиз деб сурасангиз бу падолларни тафти бузилишда текинтамок,  арзанда меросхорингиздан суранг.


ШМ , яъни кимса охирги кунларини яшаётгани учун ута куп олаябди факат 2 таси билан келишмади.


Отабек сендан 10 баробар акиллилар бор. Лекин буни урганганингда кеч булган булади.  Биз инкилобдан кейин сени тергов килганимизда олдинда юриб барча сирларни хужжатлаштирганимизни биласан.

Сени араб шайхлари куткармайди.


Ойбек майда кадам, аммо вактида майдонни тарк этмокда.

Умидворим-ки Инкилобдан кейин узи таслим булади ва божалар терговида , биз терговчиларни танийди!


Инкилобий харакат миллий кадри

Абдулазиз.


01.09.2022

Тошкент.

A.Aripovga

Маддох ўлди, ортидан шўрвада кўпик  қолди, Шоири-ю шайхлар минган, эшшагу хўтик қолди. Инсон Одам бўлмаса талантидан не фойда, Андижонда Боб...