вторник, 20 февраля 2024 г.

Ўзбекистон диктатурасига технологик дастак бераётганлар.

Ўзбекистон диктатурасига технологик дастак бераётганлар.
NSO Group Technologies диктаторлар хизматидами?
Niv Carmi, Omri Lavie ва Shalev Hulio томонидан асос солинган ушбу Исроил компютер хавфсизлиги компанияси 2010 йилда ташкил этилган ва 200 дан ортиқ ходимга эга. 2014 йилда уни Американинг Francisco Partners компанияси сотиб олди.
Pegasus номли вирусдан ва кейинчалик интернет тармоқларидаги матбуот сахифаларини тарқалишида катта рол оладиган махсус дастур ва компютер ишлаб чиқарган.
Citizen Lab ва Lookout компаняси ушбу киберқуролни билвосита терроризмга қарши курашда фойдаланиши мумкин. Компания ушбу дастурий таъминотни фақат ваколатли шахсларга ва тероризм таҳликаси жуда юқори бўлган давлатларга сотишга рухсат олган.
И.Каримов даврида Ўзбекистон ичкарида махсусан СНБ тамонида тероризм кучайтирилиб, чет элларда пиар қилинди.
Pegasus xалқаро ташкилотларга ушбу вазиятни важ қилиб кўрсатди ва программасини Ўзбекистонга сотди.
Ушбу киберқурол дастур сифатида бутун Ўзбекистонни қоплай олмас эди. 2017 йил Д. Трамп призидентлик даврида Ўзбекистон призиденти диктатор Шавкат Мирзиёев Pоссия орқали Pegasus киберқуролини тўла ишлатадиган суперкомпютерни сотиб олишга эришди.
ШМ ушбу имконга эга бўлгандан кейин тақиқланган интернет тармоқларини очди. Блогерлер яратиш бошланди.
Чунки интернет энди амин қўлларда ва халқга этиб бормайдиган, бир гурух инсонлар орасида қоладиган сохта эркин интернет ташкил қилинди.
Туркистон озодлиги ва иттифоқи ташкилотининг барча интернет каналлари ушбу суперкомпйтер ва махсус инертен бокер дастурини ёриб кириш эриша олди.
Инқилоб ғояси халқ зехниятига кириб борди. Ўзбекистон призиденти диктатор Шавкат Мирзиёев хар ойда миллионларча $ халқ пулини интернетни назорат қилишга сарфламоқда.
Инқилобий харакат ва Сафар Урганжига қарши лоббилар-адвокатлар гурухини ёллаб ойига бир неча миллион $ бераётгани аниқланган.
2022 йил 24 февралидан бошлаб дунёга тероризм эмас, диктаторларнинг голабал уриши тахдит солмоқда.
Исроил+АҚШга қарашли ушбу ширкат Владимир Путин ва Шавкат Мирзиёев каби фашистларга ёрдам бермоқда.
АҚШ Давлат Департаменти ушбу ширкат масаласини кўриб чиқиши керак.
матбуот маркази
19.02.2024
O‘zbekiston diktaturasiga texnologik dastak berayotganlar.
NSO Group Technologies diktatorlar xizmatidami?
Niv Carmi, Omri Lavie va Shalev Hulio tomonidan asos solingan ushbu Isroil kompyuter xavfsizligi kompaniyasi 2010 yilda tashkil etilgan va 200 dan ortiq xodimga ega. 2014 yilda uni Amerikaning Francisco Partners kompaniyasi sotib oldi.
Pegasus nomli virusdan va keyinchalik internet tarmoqlaridagi matbuot saxifalarini tarqalishida katta rol oladigan maxsus dastur va kompyuter ishlab chiqargan.
Citizen Lab va Lookout kompanyasi ushbu kiberqurolni bilvosita terrorizmga qarshi kurashda foydalanishi mumkin. Kompaniya ushbu dasturiy ta’minotni faqat vakolatli shaxslarga va terorizm tahlikasi juda yuqori bo‘lgan davlatlarga sotishga ruxsat olgan.
I.Karimov davrida O‘zbekiston ichkarida maxsusan SNB tamonida terorizm kuchaytirilib, chet ellarda piar qilindi.
Pegasus xalqaro tashkilotlarga ushbu vaziyatni vaj qilib ko‘rsatdi va programmasini O‘zbekistonga sotdi.
Ushbu kiberqurol dastur sifatida butun O‘zbekistonni qoplay olmas edi. 2017 yil D. Tramp prizidentlik davrida O‘zbekiston prizidenti diktator Shavkat Mirziyoev Possiya orqali Pegasus kiberqurolini to‘la ishlatadigan superkompyuterni sotib olishga erishdi.
ShM ushbu imkonga ega bo‘lgandan keyin taqiqlangan internet tarmoqlarini ochdi. Blogerler yaratish boshlandi.
Chunki internet endi amin qo‘llarda va xalqga etib bormaydigan, bir gurux insonlar orasida qoladigan soxta erkin internet tashkil qilindi.
Turkiston ozodligi va ittifoqi tashkilotining barcha internet kanallari ushbu superkompyter va maxsus inerten boker dasturini yorib kirish erisha oldi.
Inqilob g‘oyasi xalq zexniyatiga kirib bordi. O‘zbekiston prizidenti diktator Shavkat Mirziyoev xar oyda millionlarcha $ xalq pulini internetni nazorat qilishga sarflamoqda.
Inqilobiy xarakat va Safar Urganjiga qarshi lobbilar-advokatlar guruxini yollab oyiga bir necha million $ berayotgani aniqlangan.
2022 yil 24 fevralidan boshlab dunyoga terorizm emas, diktatorlarning golabal urishi taxdit solmoqda.
Isroil+AQShga qarashli ushbu shirkat Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoev kabi fashistlarga yordam bermoqda.
AQSh Davlat Departamenti ushbu shirkat masalasini ko‘rib chiqishi kerak.
matbuot markazi
19.02.2024

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.

TURKISTON: "Osiyo yuragi" UİLYAM ELEROY KURTIS

TURKISTON: "Osiyo yuragi"  UİLYAM ELEROY KURTIS “BIR IRISH YOZI”, “Atrofda QORA DENGIZ”, “ZAMOVIY HINDISTON”, “TURK VA UNING YO&#...