вторник, 23 июня 2020 г.

Путинизм Узбекистонни уз багрига каттикрок босмокчи.Путинизм Узбекистонни уз багрига каттикрок босмокчи.

Мен бир хафтадан бери уйдан узокдаман. СантПетурбург пуртлашлари, Мирзиёевнинг Москва туристик саёхати хакида фикр билдира олмадим. Мана энди Столголм шахридаги фоэа хакида матбуотдан олган маьлумотларим билан чегараланмокдаман. 
Бу вокеаларнинг парда оркаси хакида "баъзи-инфо"ларни уйдаги компютерим оркали била олардим. Маьлумотлар окими кундалик марбуотдангина олиб устига уз тахминларимни кушиб макола ёзиш фолбинлик булади. Тез кунлар ичида уйдаги компютеримга етиб олсам кеч булса хам бугун кунтартибида булган вокеаларнинг парда оркасини ёритарман.

Аммо шу пайтгача такрор-такрор айтган гапларим уз исботини топмокда. 
Узбекистон уз иктисодий-сиёсий таназзулига караб кетмокда. Бундан чикиб кетиш учун Гарбга якинлашиш эхтимоли кучайди.
 Россияни четлаб утадиган темир йул ва иссик денгизларга чикиш харакати бошланганлиги,
 Россия кгбисини провокатционларига учрамокда. 
Бир неча хафта олдин, Беларуся Президенти Лукашенко Гарбга якинлашиш ниятини билдирди.
Путинизм устидан кулди. Натижада Минскда сурасиз митинглар бошланди. Лукашенки дархол Путиндан кечирим суради ва митинглар тухтатилди.
 Узбекистон Гарб инвинтитцияуари киритиш ва заманивай техналогияларни олиш учун харкат бошлаган.
Мирзиёевнинг Москва саёхатидан чиккан натия,  факат хом ашё сотиб олишга каратилган ва замонавий технологияларни камрамайдиган шартномалар имзоланди. Россияга карши амбарго Узбекистон оркали тешилади деб умид килишганди. Бу хам амалга ошмади.
Кискачаси Узбекистон киска муддатда 50-70 миллиард $ сармояга мухтож. Мирзиёев бу соф сармояни каердан булмасин топишга карорли.
10-15 йилдан кейин Узбекистон ахолиси сал кам 50 миллионга чикади.
Бу ахали Россия иктисодида  арзон ишчи кучи сифатида колиши керак. Кора базордаги мавкеидан чикмаслиги керак. Бу ишчи кучини расмийлаштириб тула макомга чикариш Россия маъфатларига тугри келмайди. Полша  билан Узбекистон ишчи кучи алмашиш хакида келишув килди. Гарб саводсиз ва тамбал Араб ва Африка кочкинларига кура Узбек ишчиси нисбатан замонавийрок. Технологияларга куникма кила оладиган,  демократядан маънафатдор инсонлар сифатида курмаслигини ташкил килиш бошланди. Узбеклар билан боглик фоэали провокатционлар давом етади. КГБ гарбда етарлича кадрга эга. 

Гарбни узбеклар билан куркитиш факат ва факат Россия манъфатлари учун керак.

Худо хохласа уйга кайтиб бу масалларнинг парда оркасини ахборот маркази серверига боглангандан кейин ургана оламан.

Хар инсон уз феълига яраша, барча халклар уз ниятига яраша яшайди.
Омон булинглар.

Safar Bekjon

8.04.17

Миллий коммунистнинг фожеалари.

Миллий коммунистнинг фожеалари. Рус боскинчиларининг Туркистон малайларини кумсаш, уларни абадийлаштиришга харакат давом этмокда. Узбек ...